Nyhetsarkiv

28.03.2023
Hvordan skape verdier med HR-analyser?
Fremfor alt handler HR-analyser om å bruke data til å avsløre innsikt og gi anbefalinger som støtter beslutninger i organisasjonen, og skaper bedre re...
28.03.2023
Hvordan skape verdier med HR-analyser?
Pil
Fremfor alt handler HR-analyser om å bruke data til å avsløre innsikt og gi anbefalinger som støtter beslutninger i organisasjonen, og skaper bedre re...
28.03.2023
Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer
Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og...
28.03.2023
Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer
Pil
Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og...
21.03.2023
Slik kan teknologi bidra til en bedre arbeidsdag
Skal vi sette de ansatte først må vi sikre at vi forstår dem. Hvordan kan enkelte teknologier gi oss nyttig innsikt om de ansatte og hvordan kan vi ri...
21.03.2023
Slik kan teknologi bidra til en bedre arbeidsdag
Pil
Skal vi sette de ansatte først må vi sikre at vi forstår dem. Hvordan kan enkelte teknologier gi oss nyttig innsikt om de ansatte og hvordan kan vi ri...
21.03.2023
Hvordan møter EU utfordringen med mangel på ferdigheter?
Kompetanseutfordringen kjenner ingen landegrenser. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av de problemene EU har, men også det EU og andre EU-land kan g...
21.03.2023
Hvordan møter EU utfordringen med mangel på ferdigheter?
Pil
Kompetanseutfordringen kjenner ingen landegrenser. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av de problemene EU har, men også det EU og andre EU-land kan g...
+
21.03.2023
Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde
Rambøll lanserte i juni 2022 rapporten «Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde», hvor det ble utarbeidet scenarioer som skildrer hvordan arbeids...
21.03.2023
Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde
Pil
Rambøll lanserte i juni 2022 rapporten «Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde», hvor det ble utarbeidet scenarioer som skildrer hvordan arbeids...
16.03.2023
Ansatte med tilknytning til høyrisikoland – arbeidsgivers handlingsrom
Økt trusselnivå fra høyrisikoland har økt "innsiderisikoen" i norske bedrifter – dvs. risikoen for informasjonslekkasje eller sabotasjehandlinger fra ...
16.03.2023
Ansatte med tilknytning til høyrisikoland – arbeidsgivers handlingsrom
Pil
Økt trusselnivå fra høyrisikoland har økt "innsiderisikoen" i norske bedrifter – dvs. risikoen for informasjonslekkasje eller sabotasjehandlinger fra ...
+
15.03.2023
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å p...
15.03.2023
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Pil
Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å p...
14.03.2023
Det gode, vonde stresset
Stress mobiliserer. Det kickstarter oss om morgenen, dytter oss ut av komfortsonen og får oss til å prestere på en måte som gjør det umulige mulig. Po...
14.03.2023
Det gode, vonde stresset
Pil
Stress mobiliserer. Det kickstarter oss om morgenen, dytter oss ut av komfortsonen og får oss til å prestere på en måte som gjør det umulige mulig. Po...
08.03.2023
Den lærende organisasjonen
Utnytter vi det store potensialet som ligger i teknologi og læring? Har vi de rette systemene som støtter endringsdyktige organisasjoner? En lærende o...
08.03.2023
Den lærende organisasjonen
Pil
Utnytter vi det store potensialet som ligger i teknologi og læring? Har vi de rette systemene som støtter endringsdyktige organisasjoner? En lærende o...
08.03.2023
Bekymringer koster mer enn fem millioner tapte dagsverk i året
Ny arbeidslivsundersøkelse: Arbeidstakere som bekymrer seg for personlig økonomi kan koste samfunnet og norske arbeidsgivere så mye som 20 milliarder ...
08.03.2023
Bekymringer koster mer enn fem millioner tapte dagsverk i året
Pil
Ny arbeidslivsundersøkelse: Arbeidstakere som bekymrer seg for personlig økonomi kan koste samfunnet og norske arbeidsgivere så mye som 20 milliarder ...