Nyhetsarkiv

26.10.2021
Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering
HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analy...
26.10.2021
Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering
Pil
HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analy...
+
22.10.2021
Slik skaper Telia kultur for selvledelse
I Telia har de jobbet med å bygge en kultur tuftet på selvledelse, som et viktig fundament for at de skal oppnå sine strategiske mål om å ha de mest e...
22.10.2021
Slik skaper Telia kultur for selvledelse
Pil
I Telia har de jobbet med å bygge en kultur tuftet på selvledelse, som et viktig fundament for at de skal oppnå sine strategiske mål om å ha de mest e...
19.10.2021
Kunsten å finne meningen med jobben
Mennesker er forskjellige og vi har forskjellige personlighetstrekk og behov. Noen er ekstrovert andre ambivert eller introvert med de styrker og svak...
19.10.2021
Kunsten å finne meningen med jobben
Pil
Mennesker er forskjellige og vi har forskjellige personlighetstrekk og behov. Noen er ekstrovert andre ambivert eller introvert med de styrker og svak...
+
15.10.2021
Slik blir du mer datadrevet innen HR
Vi utvikler og implementerer mange nye tiltak innen ulike HR-praksiser, men ofte skorter det på HR sin evne til å måle hvorvidt tiltakene har den ønsk...
15.10.2021
Slik blir du mer datadrevet innen HR
Pil
Vi utvikler og implementerer mange nye tiltak innen ulike HR-praksiser, men ofte skorter det på HR sin evne til å måle hvorvidt tiltakene har den ønsk...
14.10.2021
Hybridioti – eller et skritt vekk fra samlebåndet?
Halvor Hegtun i Aftenposten kom forrige uke med et kraftfullt, lunt og humoristisk forsvar for det "gamle" arbeidslivet. "Hybridioti", kalte han det ...
14.10.2021
Hybridioti – eller et skritt vekk fra samlebåndet?
Pil
Halvor Hegtun i Aftenposten kom forrige uke med et kraftfullt, lunt og humoristisk forsvar for det "gamle" arbeidslivet. "Hybridioti", kalte han det ...
+
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
Pil
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
13.10.2021
Amazon-koden
Amazon satser i Skandinavia – er du klar for den potensielle konkurransen? I mer etablerte markeder har Amazon endret spillereglene for ledere og meda...
13.10.2021
Amazon-koden
Pil
Amazon satser i Skandinavia – er du klar for den potensielle konkurransen? I mer etablerte markeder har Amazon endret spillereglene for ledere og meda...
12.10.2021
En toppleders blikk på HR analyser
Etter å ha sittet stille i båten gjennom pandemien er stadig flere arbeidstakere åpen for å vurdere andre jobbmuligheter. For å beholde kritisk kompet...
12.10.2021
En toppleders blikk på HR analyser
Pil
Etter å ha sittet stille i båten gjennom pandemien er stadig flere arbeidstakere åpen for å vurdere andre jobbmuligheter. For å beholde kritisk kompet...
+
11.10.2021
Nye avgjørelser i vanskelige sykefraværssaker - når er nok nok?
Vanskelige sykefraværssaker er en utfordring for mange arbeidsgivere. De juridiske spørsmålene er gjerne hvor langt tilretteleggingsplikten strekker s...
11.10.2021
Nye avgjørelser i vanskelige sykefraværssaker - når er nok nok?
Pil
Vanskelige sykefraværssaker er en utfordring for mange arbeidsgivere. De juridiske spørsmålene er gjerne hvor langt tilretteleggingsplikten strekker s...
+
06.10.2021
Dette skal til for å lykkes med nyskaping
Å kunne drive aktivt med innovasjon krever en kultur hvor feiling aksepteres som en del av nyutvikling og læring. Det krever psykologisk trygghet, til...
06.10.2021
Dette skal til for å lykkes med nyskaping
Pil
Å kunne drive aktivt med innovasjon krever en kultur hvor feiling aksepteres som en del av nyutvikling og læring. Det krever psykologisk trygghet, til...