Priser og utmerkelser

HR Norge deler ut høythengende priser til personer og virksomheter som har bidratt til utvikling av HR-faget. Årlig deler vi ut HR Norges Kompetansepris og HR Norges Lederpris på høsten. HR Norges Ærespris er ikke årlig og tildeles når vi finner verdige kandidater.