Prestasjonsledelse

Prestasjonsledelse er en kontinuerlig prosess som fokuserer på å utvikle ansattes ferdigheter, forbedre produktivitet og oppnå organisasjonens mål. Gjennom regelmessig tilbakemelding, målsetting og oppfølging, sikrer prestasjonsledelse at medarbeidere yter sitt beste. Dette skaper en kultur av engasjement og høy ytelse.
Ledelse Main Neg 3x 1

Prestasjonsledelse er en sentral funksjon i HR som fokuserer på å sikre at medarbeiderne yter sitt beste, samtidig som de bidrar til organisasjonens overordnede mål. For HR-avdelingen innebærer prestasjonsledelse å utvikle systemer og prosesser som kontinuerlig overvåker, vurderer og forbedrer ansattes ytelse.

Kjernen i prestasjonsledelse er å etablere klare mål og forventninger for medarbeiderne. Dette innebærer å jobbe tett med ledere og ansatte for å sette SMART-mål (spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbundne) som er tilpasset både individuelle og organisasjonens behov.

Regelmessig tilbakemelding er en annen viktig komponent i prestasjonsledelse og dette krever at HR etablerer systemer for hyppige innsjekkingsmøter mellom ledere og ansatte, hvor tilbakemelding kan gis i en støttende og utviklingsorientert kontekst.

Formelle prestasjonsvurderinger, ofte gjennomført årlig eller halvårlig, spiller også en viktig rolle i prestasjonsledelse. Disse vurderingene gir en strukturert mulighet til å oppsummere ansattes prestasjoner over en bestemt periode, vurdere måloppnåelse og diskutere karriereutvikling.

Kompetanseutvikling og opplæring er tett knyttet til prestasjonsledelse. Identifisering av ferdighetsgap og utviklingsbehov gjennom ytelsesvurderinger gjør det mulig for HR å utforme og implementere målrettede opplæringsprogrammer.

Belønning og anerkjennelse er også viktige elementer i prestasjonsledelse. Å anerkjenne og belønne medarbeidere for deres innsats og suksess bidrar til økt motivasjon og engasjement..

HR-teknologi spiller en stadig større rolle i prestasjonsledelse. Moderne prestasjonsstyringssystemer gir HR-ansatte verktøy for å spore mål, samle inn tilbakemeldinger, og analysere ytelsesdata. Disse systemene kan også automatisere mange administrative oppgaver, slik at HR kan fokusere mer på strategisk utvikling og støtte av medarbeidere.

Artikler

Hackathon
01.09.2016
Prestasjonsvurderinger i praksis
Prestasjonsvurderinger i praksis
Medarbeidersamtale
23.09.2015
6 tips for medarbeidersamtalen
6 tips for medarbeidersamtalen
Illustrasjon kpi
23.04.2015
Er dine prosesser for prestasjonsledelse i utakt med organisasjonens målsettinger?
Er dine prosesser for prestasjonsledelse i utakt med organisasjonens målsettinger?

Rapporter

Forside CPA 2023
rapport
Creating People Advantage 2023
Talentledelse 2023 forsidebilde ikon min
rapport
Talentledelse og -anskaffelse
HR undersøkelsen 2023 forsidebilde ikon
rapport
HR-undersøkelsen 2023
Forside CPA 2023
rapport
Creating People Advantage 2023
HR undersøkelsen 2023 forsidebilde ikon
rapport
HR-undersøkelsen 2023
Talentledelse 2023 forsidebilde ikon min
rapport
Talentledelse og -anskaffelse

Webinarer og foredrag

Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
06.05.2024
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Logg inn
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
11.03.2024
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Logg inn
Kraften av gode relasjoner på arbeidsplassen
31.01.2024
Kraften av gode relasjoner på arbeidsplassen
Logg inn

Arrangementer

Åpne alle
Konferanse
Lederutviklingskonferansen 2024 - 28. august på Thon Hotel Storo

Endringskapasitet er et konkurransefortrinn som gjelder både virksomheter, ledere og medarbeidere. De siste årene har det vokst frem et behov for å ha et mer bærekraftig arbeidsliv, og dermed har det blitt viktigere å gi ledere på alle nivå de riktige verktøyene for å lede andre, men også for å lede seg selv. På årets lederutviklingskonferanse lærer du mer om:

  • Hva sier forskningen om hva som virker i lederutvikling?
  • Hva kan vi lære om utvikling av ledere i frivilligheten
  • Hvordan gjøre lederutvikling uten store ressurspådrag?

Lederutviklingskonferansen 2024 artikkel format2
Har du spørsmål om prestasjonsledelse, ta kontakt med:
Kari Nordstad
Kari Nordstad
Fagansvarlig

+ 47 930 67 025
kari.nordstad@hrnorge.no

Ønsker du å bli medlem?
Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv!

Som medlem holder du deg oppdatert innen HR og ledelse og får tilgang til kompetanse og verktøy som hjelper deg å utvikle virksomheten strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen.

Teamwork NY Main Neg
Nyhetsbrev

HR Norge formidler forskning, nyheter og trender innen HR-området fra våre nettverk.

Nyhetsbrev Main Neg