HR-analyse

HR-analyse handler om å samle og analysere data for å forbedre HR-prosesser og beslutninger. Dette inkluderer å måle ansattes ytelse, engasjement, og turnover for å optimalisere arbeidsstyrken. Gjennom HR-analyse kan man identifisere trender, forutse utvikling og iverksette tiltak som fremmer organisasjonens suksess.
HR Analyse Main Neg 2x 2

HR-analyse, også kjent som People Analytics, er en kraftfull metode for å utnytte data for å forbedre beslutningstaking og optimalisere HR-strategier. Dette innebærer å samle inn, analysere og tolke data relatert til medarbeidere og arbeidsstyrken for å få innsikt som kan drive organisasjonens suksess. Ved å bruke avanserte analytiske teknikker kan HR-avdelinger identifisere trender, forutsi fremtidige behov og måle effekten av HR-initiativer.

En av de mest verdifulle anvendelsene av HR-analyse er i rekruttering og talentstyring. Videre kan analyser av medarbeidernes prestasjoner og turnover hjelpe til med å identifisere hvilke faktorer som bidrar til suksess, slik at organisasjonen kan utvikle målrettede tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere turnover.

Medarbeiderengasjement og trivsel er andre områder hvor HR-analyse kan gi verdifull innsikt. Dette gjør det mulig å implementere skreddersydde tiltak som fremmer trivsel og øker produktiviteten.

HR-analyse spiller også en viktig rolle i kompetanseutvikling og læring. Ved å evaluere data om medarbeidernes ferdigheter, opplæringsbehov og læringsutbytte, kan HR-ansatte utvikle mer effektive opplæringsprogrammer som er tilpasset både individuelle og organisatoriske behov.

En annen viktig anvendelse av HR-analyse er i ressursplanlegging. Gjennom å forutsi fremtidige bemanningsbehov basert på historiske data og trender, kan HR-avdelinger planlegge for vekst, identifisere ferdighetsgap og utvikle strategier for å møte organisasjonens langsiktige mål.

HR-analyse er en kritisk komponent i moderne HR-strategi som gir dypere innsikt i arbeidsstyrkens dynamikk og hjelper HR-ansatte med å ta informerte beslutninger. Ved å integrere data og analyse i HR-prosessene, kan organisasjoner forbedre effektiviteten, øke medarbeidertilfredsheten og oppnå bedre forretningsresultater.

Artikler

Rob Briner webinar2
08.05.2024
Er evidensbasert HR og HR-analyse det samme?
Er evidensbasert HR og HR-analyse det samme?
Dame tenker ledelse
24.04.2024
Datadrevne beslutninger og bruk av nøkkeltall
Datadrevne beslutninger og bruk av nøkkeltall
technologysolutions-compressed-50
11.04.2024
Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger
Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger

Rapporter

HR undersøkelsen 2023 forsidebilde ikon
rapport
HR-undersøkelsen 2023
Hva holder 2023 forsidebilde ikon
rapport
Hva holder direktørene våkne om natta?
HR undersøkelsen 2023 forsidebilde ikon
rapport
HR-undersøkelsen 2023
Hva holder 2023 forsidebilde ikon
rapport
Hva holder direktørene våkne om natta?

Artikler

Øyvind Arntsen
28.11.2023
Hvordan gå fra data til innsikt
Hvordan gå fra data til innsikt
Analyse2
26.10.2023
HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet
HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet
David green
28.03.2023
Hvordan skape verdier med HR-analyser?
Hvordan skape verdier med HR-analyser?

Arrangementer

Åpne alle
Konferanse
HR Analyser 2024 - 15. oktober - Hold av datoen!

Program under utvikling!

For utstillere ta kontakt med: tove.ulvin@hrnorge.no

HR Analyse Main Neg 2
Har du spørsmål om HR-analyser, ta kontakt med:
Sven Kinden Iversen
Sven Kinden Iversen
Fagansvarlig HR

+ 47 992 87 313
sven.iversen@hrnorge.no

Ønsker du å bli medlem?
Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv!

Som medlem holder du deg oppdatert innen HR og ledelse og får tilgang til kompetanse og verktøy som hjelper deg å utvikle virksomheten strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen.

Teamwork NY Main Neg
Nyhetsbrev

HR Norge formidler forskning, nyheter og trender innen HR-området fra våre nettverk.

Nyhetsbrev Main Neg