Nyhetsarkiv

+
02.04.2020
Hvordan ivareta psykisk helse akkurat nå
Nå er det mange som føler på uro og usikkerhet knyttet til fremtiden. Vi står ovenfor en ny hverdag og jobbtryggheten som gjør at vi kjenner en nødven...
+
02.04.2020
Hvordan ivareta psykisk helse akkurat nå
Nå er det mange som føler på uro og usikkerhet knyttet til fremtiden. Vi står ovenfor en ny hverdag og jobbtryggheten som gjør at vi kjenner en nødven...
31.03.2020
Arbeidstid og reisetid: Coca-Cola saken slapp ikke inn i Høyesterett
Høyesterett besluttet før helgen at de ikke ville slippe inn LOs anke i den såkalte «Coca Cola-saken». Lagmannsrettens dom fra i høst blir derfor ståe...
31.03.2020
Arbeidstid og reisetid: Coca-Cola saken slapp ikke inn i Høyesterett
Høyesterett besluttet før helgen at de ikke ville slippe inn LOs anke i den såkalte «Coca Cola-saken». Lagmannsrettens dom fra i høst blir derfor ståe...
+
19.03.2020
Hva sier HR-direktøren? Med Kathleen Mathisen og Even Bolstad
Hvordan håndterer en global virksomhet som Grieg Seafood situasjonen som har oppstått. Grieg Seafood er i en kritisk bransje, nemlig matproduksjon. Ev...
+
19.03.2020
Hva sier HR-direktøren? Med Kathleen Mathisen og Even Bolstad
Hvordan håndterer en global virksomhet som Grieg Seafood situasjonen som har oppstått. Grieg Seafood er i en kritisk bransje, nemlig matproduksjon. Ev...
+
19.03.2020
Hvordan lede gode møter fra hjemmekontoret
Å lede møter fra hjemmekontoret er annerledes enn å lede tradisjonelle møter der alle er tilstede i samme fysiske rom. God møteledelse er en viktig fe...
+
19.03.2020
Hvordan lede gode møter fra hjemmekontoret
Å lede møter fra hjemmekontoret er annerledes enn å lede tradisjonelle møter der alle er tilstede i samme fysiske rom. God møteledelse er en viktig fe...
+
18.03.2020
Hvordan lykkes på hjemmekontoret
I denne webcasten får du tips til hvordan du kan lykkes med hjemmekontor. I en normal hverdag velges hjemmekontor når vi trenger litt ekstra konsentra...
+
18.03.2020
Hvordan lykkes på hjemmekontoret
I denne webcasten får du tips til hvordan du kan lykkes med hjemmekontor. I en normal hverdag velges hjemmekontor når vi trenger litt ekstra konsentra...
09.03.2020
Psykologisk trygghet er ferskvare
– Vårt viktigste konkurransefortrinn er menneskene i organisasjonen. Man må faktisk investere i dem, sier Kristine Laugen i Tryg, som har satt forskni...
09.03.2020
Psykologisk trygghet er ferskvare
– Vårt viktigste konkurransefortrinn er menneskene i organisasjonen. Man må faktisk investere i dem, sier Kristine Laugen i Tryg, som har satt forskni...
27.02.2020
Fra klasserom til Digital Fieldworker
- I Equinor har vi ønsket å tenke nytt rundt læring og utvikling. Læring kan ikke fungere som en fabrikk for tradisjonell e-læring og klasseromsunderv...
27.02.2020
Fra klasserom til Digital Fieldworker
- I Equinor har vi ønsket å tenke nytt rundt læring og utvikling. Læring kan ikke fungere som en fabrikk for tradisjonell e-læring og klasseromsunderv...
24.02.2020
Pensjon: Vår underkommuniserte konkurransefordel
Det norske velferdssystemet, ikke minst pensjonsordningen, er et av Norges mest underkommuniserte konkurransefortrinn, mener pensjonsekspert, advokat ...
24.02.2020
Pensjon: Vår underkommuniserte konkurransefordel
Det norske velferdssystemet, ikke minst pensjonsordningen, er et av Norges mest underkommuniserte konkurransefortrinn, mener pensjonsekspert, advokat ...
18.02.2020
Opplæring eller oppsigelse når den ansatte ikke presterer?
Av og til skjer det, at en arbeidstaker over lengre tid ikke presterer som forventet. Hvordan forebygge at det skjer? Og når det likevel skjer: Hvilke...
18.02.2020
Opplæring eller oppsigelse når den ansatte ikke presterer?
Av og til skjer det, at en arbeidstaker over lengre tid ikke presterer som forventet. Hvordan forebygge at det skjer? Og når det likevel skjer: Hvilke...
12.02.2020
Dette betyr ny ordning med egen pensjonskonto
I 2021 innføres ny ordning med egen pensjonskonto for lønnsmottakere i privat sektor. Finans Norge oppfordrer arbeidsgivere til å skaffe seg informasj...
12.02.2020
Dette betyr ny ordning med egen pensjonskonto
I 2021 innføres ny ordning med egen pensjonskonto for lønnsmottakere i privat sektor. Finans Norge oppfordrer arbeidsgivere til å skaffe seg informasj...