Nyhetsarkiv

+
10.11.2023
Fremtidens HR
Hvordan tiltrekker og beholder virksomhetene nødvendig kompetanse i en tid der endringer er det eneste sikre. Har vi den nødvendige innsikten i egne...
10.11.2023
Fremtidens HR
Pil
Hvordan tiltrekker og beholder virksomhetene nødvendig kompetanse i en tid der endringer er det eneste sikre. Har vi den nødvendige innsikten i egne...
09.11.2023
Odagründer er Årets leder
HR Norges lederpris går i år til Odagründer Karl Munthe-Kaas. - Årets vinner har evnet å stå i lederrollen fra etablering og oppstart, gjennom skaleri...
09.11.2023
Odagründer er Årets leder
Pil
HR Norges lederpris går i år til Odagründer Karl Munthe-Kaas. - Årets vinner har evnet å stå i lederrollen fra etablering og oppstart, gjennom skaleri...
+
01.11.2023
Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt
Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er forts...
01.11.2023
Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt
Pil
Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er forts...
+
01.11.2023
Vanskelige arbeidstakere
Alle arbeidsgivere opplever vanskelige arbeidstakere. Det kan være snakk om lav prestasjon, uredelighet, unnasluntring, kranglete personer eller perso...
01.11.2023
Vanskelige arbeidstakere
Pil
Alle arbeidsgivere opplever vanskelige arbeidstakere. Det kan være snakk om lav prestasjon, uredelighet, unnasluntring, kranglete personer eller perso...
31.10.2023
Fire argumenter mot firedagersuke
I en tid hvor norske virksomheter kjemper om å få nok ressurser til å løse oppgavene er firedagersuke et av de minst kloke forslagene som er kommet på...
31.10.2023
Fire argumenter mot firedagersuke
Pil
I en tid hvor norske virksomheter kjemper om å få nok ressurser til å løse oppgavene er firedagersuke et av de minst kloke forslagene som er kommet på...
26.10.2023
HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet
HR-analyse er et område det har blitt viet økende grad av oppmerksomhet til de siste årene, og vi opplever at flere HR-funksjonen har et ønske om å bl...
26.10.2023
HR har fortsatt en vei å gå for å bli innsiktsdrevet
Pil
HR-analyse er et område det har blitt viet økende grad av oppmerksomhet til de siste årene, og vi opplever at flere HR-funksjonen har et ønske om å bl...
26.10.2023
Nye ansatte gir ikke automatisk nye ideer
World Economic Forum har rangert kreativitet som den viktigste egenskapen i morgendagens arbeidsliv. Utfordringen er at mange nyansatte vegrer seg fra...
26.10.2023
Nye ansatte gir ikke automatisk nye ideer
Pil
World Economic Forum har rangert kreativitet som den viktigste egenskapen i morgendagens arbeidsliv. Utfordringen er at mange nyansatte vegrer seg fra...
+
19.10.2023
Ingen stor frykt for at AI skal gjøre arbeidsplasser overflødige
Ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse, Alx, er det veldig få som mener at kunstig intelligens kan true jobb eller karriere. Me...
19.10.2023
Ingen stor frykt for at AI skal gjøre arbeidsplasser overflødige
Pil
Ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse, Alx, er det veldig få som mener at kunstig intelligens kan true jobb eller karriere. Me...
+
13.10.2023
Tilpasningsdyktige organisasjoner og smidige ritualer
Innen IT og utvikling har smidig metodikk vokst frem som en viktig arbeidsform, hvor man har et felles tankesett, verdier og prinsipper som gjør en i ...
13.10.2023
Tilpasningsdyktige organisasjoner og smidige ritualer
Pil
Innen IT og utvikling har smidig metodikk vokst frem som en viktig arbeidsform, hvor man har et felles tankesett, verdier og prinsipper som gjør en i ...
+
13.10.2023
HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»
Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i kre...
13.10.2023
HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»
Pil
Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i kre...