Nyhetsarkiv

+
04.11.2021
Hvordan bedre forutsi turnoverintensjon - ny rapport
I løpet av det siste året har det eksplodert innenfor HR-analyser. Der vi for bare noen år siden savnet tall, inspirasjon…og måtte lete lenge etter no...
04.11.2021
Hvordan bedre forutsi turnoverintensjon - ny rapport
Pil
I løpet av det siste året har det eksplodert innenfor HR-analyser. Der vi for bare noen år siden savnet tall, inspirasjon…og måtte lete lenge etter no...
04.11.2021
Kompetanseutvikling: X-faktoren som skiller deg fra resten
På vei inn i 2022 har vi et arbeidsmarked vi knapt har sett maken til. Det er så til de grader kandidatenes marked, og for mange virksomheter er dette...
04.11.2021
Kompetanseutvikling: X-faktoren som skiller deg fra resten
Pil
På vei inn i 2022 har vi et arbeidsmarked vi knapt har sett maken til. Det er så til de grader kandidatenes marked, og for mange virksomheter er dette...
+
01.11.2021
Unngå at alkohol blir et problem på jobbfesten
Når går det for langt på jobbfesten? Kunne de uheldige situasjonene vært unngått? Mange ledere og personer i HR vegrer seg for å prate om jobbfesten o...
01.11.2021
Unngå at alkohol blir et problem på jobbfesten
Pil
Når går det for langt på jobbfesten? Kunne de uheldige situasjonene vært unngått? Mange ledere og personer i HR vegrer seg for å prate om jobbfesten o...
26.10.2021
Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering
HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analy...
26.10.2021
Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering
Pil
HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analy...
+
22.10.2021
Slik skaper Telia kultur for selvledelse
I Telia har de jobbet med å bygge en kultur tuftet på selvledelse, som et viktig fundament for at de skal oppnå sine strategiske mål om å ha de mest e...
22.10.2021
Slik skaper Telia kultur for selvledelse
Pil
I Telia har de jobbet med å bygge en kultur tuftet på selvledelse, som et viktig fundament for at de skal oppnå sine strategiske mål om å ha de mest e...
19.10.2021
Kunsten å finne meningen med jobben
Mennesker er forskjellige og vi har forskjellige personlighetstrekk og behov. Noen er ekstrovert andre ambivert eller introvert med de styrker og svak...
19.10.2021
Kunsten å finne meningen med jobben
Pil
Mennesker er forskjellige og vi har forskjellige personlighetstrekk og behov. Noen er ekstrovert andre ambivert eller introvert med de styrker og svak...
+
15.10.2021
Slik blir du mer datadrevet innen HR
Vi utvikler og implementerer mange nye tiltak innen ulike HR-praksiser, men ofte skorter det på HR sin evne til å måle hvorvidt tiltakene har den ønsk...
15.10.2021
Slik blir du mer datadrevet innen HR
Pil
Vi utvikler og implementerer mange nye tiltak innen ulike HR-praksiser, men ofte skorter det på HR sin evne til å måle hvorvidt tiltakene har den ønsk...
14.10.2021
Hybridioti – eller et skritt vekk fra samlebåndet?
Halvor Hegtun i Aftenposten kom forrige uke med et kraftfullt, lunt og humoristisk forsvar for det "gamle" arbeidslivet. "Hybridioti", kalte han det ...
14.10.2021
Hybridioti – eller et skritt vekk fra samlebåndet?
Pil
Halvor Hegtun i Aftenposten kom forrige uke med et kraftfullt, lunt og humoristisk forsvar for det "gamle" arbeidslivet. "Hybridioti", kalte han det ...
+
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
Pil
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
13.10.2021
Amazon-koden
Amazon satser i Skandinavia – er du klar for den potensielle konkurransen? I mer etablerte markeder har Amazon endret spillereglene for ledere og meda...
13.10.2021
Amazon-koden
Pil
Amazon satser i Skandinavia – er du klar for den potensielle konkurransen? I mer etablerte markeder har Amazon endret spillereglene for ledere og meda...