Nyhetsarkiv

+
02.03.2023
Fra prosjekt til produkt i et big bang
Stadig flere offentlige virksomheter skal nå reorganiseres til å jobbe tverrfaglig og brukersentrert. Intern kompetansedreining viser seg å bidra til ...
02.03.2023
Fra prosjekt til produkt i et big bang
Pil
Stadig flere offentlige virksomheter skal nå reorganiseres til å jobbe tverrfaglig og brukersentrert. Intern kompetansedreining viser seg å bidra til ...
01.03.2023
Fem råd til ledere som vurderer nedbemanning
Mange virksomheter har i disse dager behov å justere organisasjonen. Det kan for mange bety nedbemanning.
01.03.2023
Fem råd til ledere som vurderer nedbemanning
Pil
Mange virksomheter har i disse dager behov å justere organisasjonen. Det kan for mange bety nedbemanning.
01.03.2023
Ny lovgivning på trappene – hva gjør vi nå?
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv jobbes det med s...
01.03.2023
Ny lovgivning på trappene – hva gjør vi nå?
Pil
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv jobbes det med s...
22.02.2023
HR-fellesskap støtter Tyrkia og Syria i katastrofen
I krise bør alle mann til pumpene, i tett samarbeid. Den tyrkiske HR-foreningen PERYON og andre frivillige organisasjoner i Tyrkia har gått sammen om ...
22.02.2023
HR-fellesskap støtter Tyrkia og Syria i katastrofen
Pil
I krise bør alle mann til pumpene, i tett samarbeid. Den tyrkiske HR-foreningen PERYON og andre frivillige organisasjoner i Tyrkia har gått sammen om ...
+
21.02.2023
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør det...
21.02.2023
HR + bærekraft = sant
Pil
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør det...
20.02.2023
Lønnsoppgjøret: Frontfaget oppe til eksamen
Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg. Forrige uke holdt sentralbanksjefen tale. Nå venter forhandlinger mellom LO og NHO, antakelig med mekling men nep...
20.02.2023
Lønnsoppgjøret: Frontfaget oppe til eksamen
Pil
Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg. Forrige uke holdt sentralbanksjefen tale. Nå venter forhandlinger mellom LO og NHO, antakelig med mekling men nep...
+
16.02.2023
ChatGPT - hva er det?
ChatGPT er en AI-basert tekstgenereringsmodell som er i stand til å generere et naturlig språk. I dette webinaret med Jeriek Van den Abeele, AI resear...
16.02.2023
ChatGPT - hva er det?
Pil
ChatGPT er en AI-basert tekstgenereringsmodell som er i stand til å generere et naturlig språk. I dette webinaret med Jeriek Van den Abeele, AI resear...
+
15.02.2023
Seks tips til fleksibilitet i arbeidslivet
Alle ønsker fleksibilitet. Innenfor arbeidslivet er likevel fleksibilitet et stridstema. Dels fordi det stanger mot nedarvede vaner, kompensasjonsordn...
15.02.2023
Seks tips til fleksibilitet i arbeidslivet
Pil
Alle ønsker fleksibilitet. Innenfor arbeidslivet er likevel fleksibilitet et stridstema. Dels fordi det stanger mot nedarvede vaner, kompensasjonsordn...
13.02.2023
Kræsjkurs i psykisk uhelse på jobb
En stadig økende del av sykefraværet på norske arbeidsplasser skyldes lettere eller moderate psykiske helseplager. Vi snakker om ulike grader av angst...
13.02.2023
Kræsjkurs i psykisk uhelse på jobb
Pil
En stadig økende del av sykefraværet på norske arbeidsplasser skyldes lettere eller moderate psykiske helseplager. Vi snakker om ulike grader av angst...
09.02.2023
HR-undersøkelsen 2023
Målet med HR- undersøkelsen er å gi et skarpere bilde av hvor HR er nå, og hvordan det utvikler seg fremover. Tema som sammenheng mellom virksomhetspl...
09.02.2023
HR-undersøkelsen 2023
Pil
Målet med HR- undersøkelsen er å gi et skarpere bilde av hvor HR er nå, og hvordan det utvikler seg fremover. Tema som sammenheng mellom virksomhetspl...