Om HR Norge

Om HR Norge

Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv. HR Norge er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk og består av medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Vi dypdykker i faget og har sterk kompetanse på trender og bevegelser innenfor arbeidslivet.
Forside NY main Neg 3x 1

En av de største og viktigste læringsarenaene innen HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv

Vi arrangerer hvert år 14 store konferanser, og i tillegg en rekke kurs gjennom året. Vi tilbyr nettverk og medlemsmøter hvor alle som jobber med HR, ledelse og organisasjon sammen kan dele erfaringer. Vi leverer relevant og fremtidsrettet kompetanse som bidrar til at virksomhetene på best mulig måte kan utnytte organisatoriske og menneskelige ressurser for å skape verdier.

Vi kjenner HR-faget

Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten

Vi er synlig i media, leverer høringsinnspill, kronikker og engasjerer oss i det som rører seg i vårt fagfelt. Vi ønsker å være en viktig bidragsyter for å påvirke beslutningstakerne til å ta gode valg for et godt og produktivt arbeidsliv, og jobber systematisk for at politikerne skal lage gode rammevilkår for virksomhetene.

Vi har kompetanse internt på både HR faget og arbeidslivet som helhet

Denne kompetansen bruker vi blant annet til å produserer flere aktuelle rapporter og undersøkelser gjennom året, som synliggjøre viktigheten av HR faget og aktuell tematikk i arbeidslivet som helhet.

HR Norge utvikler mennesker og organisasjoner gjennom å styrke HR

Alt dette er med på å skape et godt og produktivt arbeidsliv, til det beste for virksomhetene, individ og samfunn.

Følg oss!

HR Norge utgir et ukentlig nyhetsbrev med 11.000 abonnenter. Gjennom nyhetsbrev og sosiale medier når vi ut til mer enn 50.000 enkeltpersoner. Med dette er vi en ledende aktør i utvikling, overvåkning og formidling av relevant HR-kompetanse, og et referansepunkt for norsk HR.

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!

Motta Nyhetsbrev 2x

HR Norges historie – vi var 65 år i 2023

HR Norge er et resultat av sammenslåingen av NIPA og SPO i 2002.

NIPA (Norsk Institutt for Personaladministrasjon) ble grunnlagt i 1967 og (SPO) Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling i 1958. NIPA ble startet av en gruppe personalsjefer med det formål å profesjonalisere personalfunksjonen i norske virksomheter. SPO ble etablert for å gi bedre opplæring av ledere og personalmedarbeidere, for at de skulle stå bedre rustet for opplæring og kompetanseutvikling av ansatte i organisasjoner.

Våre verdier:

Ønsker du å bli medlem?
Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv!

Som medlem holder du deg oppdatert innen HR og ledelse og får tilgang til kompetanse og verktøy som hjelper deg å utvikle virksomheten strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen.