Om HR Norge

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse.

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon, vi er til for virksomhetene og alle som jobber med HR og ledelse. Vi er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk og består av medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Organisasjonens viktigste oppgave er å skape verdi for våre medlemmer gjennom å levere relevant og fremtidsrettet kompetanse. Målet er å bidra til at virksomheter på best mulig måte kan utnytte organisatoriske og menneskelige ressurser for å skape verdier.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, myndigheter og opinion lytter og responderer når vi formidler kunnskap og meninger. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn, og formidler, forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

HR Norge utgir et ukentlig nyhetsbrev som går til 11.000 abonnenter. Med dette er vi en ledende aktør i utvikling, overvåkning og formidling av relevant HR-kompetanse, og et referansepunkt for norsk HR. Gjennom nyhetsbrev og sosiale medier når vi direkte ut til mer enn 30.000 enkeltpersoner.

Historikk – HR Norge var 60 år i 2018:
HR Norge er et resultat av sammenslåingen av NIPA og SPO i 2002. NIPA (Norsk Institutt for Personaladministrasjon) ble grunnlagt i 1967 og (SPO) Senter for Personal- og Organisasjonsutvikling i 1958. NIPA ble startet av en gruppe personalsjefer med det formål å profesjonalisere personalfunksjonen i norske virksomheter. SPO ble etablert for å gi bedre opplæring av ledere og personalmedarbeidere, for at de skulle stå bedre rustet for opplæring og kompetanseutvikling av ansatte i organisasjoner.

Våre verdier

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!