Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering handler om å skape en arbeidsplass hvor ulike perspektiver og bakgrunner verdsettes, respekteres og aktivt utnyttes. Dette inkluderer aktive tiltak for å fremme likestilling og tilhørighet. En inkluderende kultur styrker innovasjon, trivsel og organisasjonens samlede ytelse.
Onboarding NY Main Neg 3x 1

Mangfold og inkludering er ikke bare etisk viktig, men også en strategisk fordel som kan drive innovasjon, øke medarbeidertilfredshet og forbedre bunnlinjen. Det er avgjørende å forstå de komplekse dynamikkene som ligger til grunn for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, og hvordan disse kan fremmes på en effektiv måte.

Mangfold handler om å anerkjenne og verdsette de ulike bakgrunnene, perspektivene og ferdighetene som hver enkelt ansatt bringer med seg. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, variasjoner i kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Inkludering, derimot, fokuserer på å skape et arbeidsmiljø der alle ansatte føler seg verdsatt, respektert og har like muligheter til å bidra og lykkes.

Implementering av effektive strategier for mangfold og inkludering starter med en forpliktelse fra toppledelsen. Dette inkluderer å sette klare mål og måle fremgang, samt å sikre at mangfold og inkludering er integrert i alle aspekter av virksomheten, fra rekruttering og ansettelse til karriereutvikling og ledelse.

Rekruttering med et mangfoldsperspektiv innebærer å utforme stillingsannonser som appellerer til et bredt spekter av kandidater, samt å benytte ulike kanaler for å nå ut til underrepresenterte grupper.

For å bygge en inkluderende kultur, er det viktig med kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring rundt ubevisst bias og kulturell intelligens.

Til slutt, kontinuerlig evaluering og tilpasning av tiltakene er nødvendig for å sikre varig effekt. Dette innebærer å samle inn og analysere data om mangfold og inkludering i organisasjonen, samt å lytte til tilbakemeldinger fra ansatte for å identifisere områder for forbedring.

Artikler

Tomas Chamorro Premuzic
04.06.2024
Sett mennesker først i organisasjonens utvikling
Sett mennesker først i organisasjonens utvikling

Rapporter

Forside mangfold
rapport
Mangfold som virker
Forside mangfold
rapport
Mangfold som virker

Webinarer og foredrag

Mangfold, respekt og inkludering som merkevare
24.06.2022
Mangfold, respekt og inkludering som merkevare
Logg inn
Mangfold og inkludering i et globalt selskap
31.01.2023
Mangfold og inkludering i et globalt selskap
Logg inn
Arbeidsmarkedet er stramt - hva kan dere gjøre?
05.01.2023
Arbeidsmarkedet er stramt - hva kan dere gjøre?
Logg inn

Arrangementer

Åpne alle
Har du spørsmål om mangfold og inkludering HR, ta kontakt med:
Sven Kinden Iversen
Sven Kinden Iversen
Fagansvarlig HR

+ 47 992 87 313
sven.iversen@hrnorge.no

Ønsker du å bli medlem?
Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv!

Som medlem holder du deg oppdatert innen HR og ledelse og får tilgang til kompetanse og verktøy som hjelper deg å utvikle virksomheten strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen.

Teamwork NY Main Neg
Nyhetsbrev

HR Norge formidler forskning, nyheter og trender innen HR-området fra våre nettverk.

Nyhetsbrev Main Neg