Nyhetsarkiv

21.06.2023
Smidig HR – løsningen for bærekraftig vekst
Når en organisasjon vokser raskt, skal mye på plass på kort tid. Hvordan kan man lykkes med effektiv skalering, samtidig som man ivaretar de mest enes...
21.06.2023
Smidig HR – løsningen for bærekraftig vekst
Pil
Når en organisasjon vokser raskt, skal mye på plass på kort tid. Hvordan kan man lykkes med effektiv skalering, samtidig som man ivaretar de mest enes...
+
21.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra domstolene
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
21.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra domstolene
Pil
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
20.06.2023
Lederutvikling i Statens vegvesen
Statens vegvesen har rundt 360 ledere spredt over hele landet og 60% fjernledelse. Med en offensiv virksomhetsstrategi som setter ny retning vil de nå...
20.06.2023
Lederutvikling i Statens vegvesen
Pil
Statens vegvesen har rundt 360 ledere spredt over hele landet og 60% fjernledelse. Med en offensiv virksomhetsstrategi som setter ny retning vil de nå...
14.06.2023
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å p...
14.06.2023
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Pil
Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å p...
+
12.06.2023
Åpenhetsloven - systematisk arbeid og rapportering
Åpenhetslovens regler om løpende aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt gjelder allerede fullt ut, men første lovpålagte redegjørelse for dette ar...
12.06.2023
Åpenhetsloven - systematisk arbeid og rapportering
Pil
Åpenhetslovens regler om løpende aktsomhetsvurderinger og informasjonsplikt gjelder allerede fullt ut, men første lovpålagte redegjørelse for dette ar...
+
07.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra lovgiver
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
07.06.2023
Arbeidsrett - nytt fra lovgiver
Pil
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
01.06.2023
Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse
Hvor lenge ønsker du at de rette medarbeiderne skal bli i virksomheten din? Mest sannsynlig lengre enn hva vår nye generasjon i arbeidslivet selv ser ...
01.06.2023
Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse
Pil
Hvor lenge ønsker du at de rette medarbeiderne skal bli i virksomheten din? Mest sannsynlig lengre enn hva vår nye generasjon i arbeidslivet selv ser ...
01.06.2023
Bygg et bærekraftig arbeidsliv i 2023
Det er stadig tydeligere at det er mennesker, og ikke produkter og tjenester, som er virksomheters viktigste konkurransefortrinn. HR og ledere står se...
01.06.2023
Bygg et bærekraftig arbeidsliv i 2023
Pil
Det er stadig tydeligere at det er mennesker, og ikke produkter og tjenester, som er virksomheters viktigste konkurransefortrinn. HR og ledere står se...
+
31.05.2023
Nyheter i arbeidsretten
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
31.05.2023
Nyheter i arbeidsretten
Pil
Arbeidsrettsområdet er under stadig utvikling. I kjølvannet av regjeringsskiftet og Fougnerutvalgets rapport om fremtidens arbeidsliv endres mange sen...
30.05.2023
Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2023
HR Norge ønsker å høre alle som mener de gjør det spesielt godt på kompetanseområdet, og vi oppfordrer dere til å ta del i kampen om HR Norges Kompeta...
30.05.2023
Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2023
Pil
HR Norge ønsker å høre alle som mener de gjør det spesielt godt på kompetanseområdet, og vi oppfordrer dere til å ta del i kampen om HR Norges Kompeta...