Employer branding

Employer branding handler om å bygge og fremme et attraktivt bilde av organisasjonen som en god arbeidsplass, for de medarbeiderne virksomheten trenger i dag og i fremtiden. Dette inkluderer markedsføring av kultur, verdier og arbeidsmiljø for å tiltrekke og beholde talentfulle medarbeidere. Et sterkt employer brand øker organisasjonens konkurranseevne i arbeidsmarkedet.
Rekruttering v2 Main Neg 3x

Employer branding er en nøkkelfaktor i å tiltrekke, rekruttere og beholde folk i dagens konkurranseutsatte arbeidsmarked. For HR-avdelingen innebærer employer branding en strategisk tilnærming for å forme og kommunisere organisasjonens identitet som arbeidsgiver. Det handler om å bygge et sterkt, positivt omdømme som reflekterer virksomhetens kultur, verdier og unike fordeler.

En effektiv strategi for employer branding starter med en grundig forståelse av organisasjonens kjerneverdier og hva som gjør den til et attraktivt sted å jobbe. Dette innebærer å gjennomføre interne undersøkelser og intervjuer for å få innsikt i ansattes opplevelser og oppfatninger. Denne informasjonen danner grunnlaget for å skape en autentisk og overbevisende employer value proposition (EVP), som klart kommuniserer hva ansatte kan forvente når de jobber i virksomheten.

Synlighet og konsistens er kritiske komponenter i employer branding. Det er viktig å sikre at organisasjonens budskap er tydelig og konsistent på tvers av alle kommunikasjonskanaler, inkludert sosiale medier, karrieresider, jobbutlysninger og bedriftsarrangementer. Videre bør bedriftene aktivt fremheve suksesshistorier og positive medarbeideropplevelser, noe som kan gjøres gjennom medarbeiderintervjuer, videoer og blogginnlegg.

Rekrutteringsprosessen spiller også en sentral rolle i employer branding. En positiv kandidatopplevelse, fra første kontakt til ansettelse, bidrar til å styrke arbeidsgiverens omdømme. Dette inkluderer rask og profesjonell kommunikasjon, en rettferdig og transparent utvelgelsesprosess, og en varm velkomst når kandidaten starter.

For HR-ansatte er det viktig å måle effekten av employer branding-initiativene kontinuerlig. Dette kan gjøres ved å spore nøkkelindikatorer som søkervolum, kvaliteten på ansettelser, medarbeidertilfredshet og turnover. Regelmessige evalueringer og tilpasninger sikrer at strategien forblir relevant og effektiv.

Ved å investere i employer branding kan virksomheter ikke bare tiltrekke seg de beste folkene, men også bygge en sterk, lojal og engasjert arbeidsstyrke som er avgjørende for langsiktig suksess.

Artikler

Morten Albæk
28.09.2023
Hvordan møter vi de yngre generasjoner i arbeidslivet?
Hvordan møter vi de yngre generasjoner i arbeidslivet?
Maren H Sunde
01.06.2023
Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse
Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse
Ut døra slutter i jobb
06.12.2022
5 tips til god offboarding
5 tips til god offboarding

Rapporter

Talentledelse 2023 forsidebilde ikon min
rapport
Talentledelse og -anskaffelse
Forside CPA 2023
rapport
Creating People Advantage 2023
Onboarding Rapport 2024 forsidebilde ikon
rapport
Onboardingrapporten 2024
Talentledelse 2023 forsidebilde ikon min
rapport
Talentledelse og -anskaffelse
Onboarding Rapport 2024 forsidebilde ikon
rapport
Onboardingrapporten 2024
Forside CPA 2023
rapport
Creating People Advantage 2023

Webinarer og foredrag

Et dypdykk i Employer branding
03.12.2020
Et dypdykk i Employer branding
Logg inn
Er kunstig intelligens fremtidens karriererådgiver?
03.05.2023
Er kunstig intelligens fremtidens karriererådgiver?
Logg inn

Arrangementer

Åpne alle
Har du spørsmål om Empolyer branding, ta kontakt med:
Sven Kinden Iversen
Sven Kinden Iversen
Fagansvarlig HR

+ 47 992 87 313
sven.iversen@hrnorge.no

Ønsker du å bli medlem?
Vi er interesseorganisasjonen for deg som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv!

Som medlem holder du deg oppdatert innen HR og ledelse og får tilgang til kompetanse og verktøy som hjelper deg å utvikle virksomheten strategisk for fremtiden og praktisk i arbeidshverdagen.

Teamwork NY Main Neg
Nyhetsbrev

HR Norge formidler forskning, nyheter og trender innen HR-området fra våre nettverk.

Nyhetsbrev Main Neg