Nyhetsarkiv

19.12.2014
EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon
En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende f...
19.12.2014
EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon
Pil
En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende f...
19.12.2014
ISS Facility Services AS får HR Norges Kompetansepris
Oslo 30. mai 2013 -- HR Norges Kompetansepris skal stimulere til og øke oppmerksomheten på utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsl...
19.12.2014
ISS Facility Services AS får HR Norges Kompetansepris
Pil
Oslo 30. mai 2013 -- HR Norges Kompetansepris skal stimulere til og øke oppmerksomheten på utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsl...
19.12.2014
HR Prisen 2014 gikk til Jotun
HR prisen 2014 tildeles Jotun for et grundig, verdibasert, verdensomspennende og klart forretningsorientert HR over mange år.
19.12.2014
HR Prisen 2014 gikk til Jotun
Pil
HR prisen 2014 tildeles Jotun for et grundig, verdibasert, verdensomspennende og klart forretningsorientert HR over mange år.
19.12.2014
Ulrichs seks HR-kompetanser
Dave Ulrich i RBL Group skriver og oppdaterer HR-profesjonens egen "bibel". Den siste versjonen er "Global HR Competencies: Mastering Competitive Valu...
19.12.2014
Ulrichs seks HR-kompetanser
Pil
Dave Ulrich i RBL Group skriver og oppdaterer HR-profesjonens egen "bibel". Den siste versjonen er "Global HR Competencies: Mastering Competitive Valu...
19.12.2014
Endring – styring eller ledelse?
Endring – styring eller ledelse? Når vi i Norge snakker om planlegning, gjennomføring og forankring av endringer, benytter vi ofte begrepet «endringsl...
19.12.2014
Endring – styring eller ledelse?
Pil
Endring – styring eller ledelse? Når vi i Norge snakker om planlegning, gjennomføring og forankring av endringer, benytter vi ofte begrepet «endringsl...
19.12.2014
HR mer moro - men ikke i Norge
En rapport fra vår amerikanske søsterorganisasjon viser at HR-folk har høyere arbeidsglede enn andre grupper og at den har vært stigende over tid. Men...
19.12.2014
HR mer moro - men ikke i Norge
Pil
En rapport fra vår amerikanske søsterorganisasjon viser at HR-folk har høyere arbeidsglede enn andre grupper og at den har vært stigende over tid. Men...
19.12.2014
HR-måling som gir verdi
Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som bå...
19.12.2014
HR-måling som gir verdi
Pil
Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som bå...
19.12.2014
Få føleriet ut av rekrutteringen
Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med ...
19.12.2014
Få føleriet ut av rekrutteringen
Pil
Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med ...
19.12.2014
Innleie fra bemanningsbyrå eller selvstendig entreprise?
En av vikarbyrådirektivets grunnmotiver var å styrke bemanningsbyråenes status som arbeidsgivere. Foreløpig kan vi bare gjette i hvilken grad Storting...
19.12.2014
Innleie fra bemanningsbyrå eller selvstendig entreprise?
Pil
En av vikarbyrådirektivets grunnmotiver var å styrke bemanningsbyråenes status som arbeidsgivere. Foreløpig kan vi bare gjette i hvilken grad Storting...
19.12.2014
Hvordan godt lederskap gjorde et statsmonopol til en folkefavoritt
"Bunnlinjen vår er ikke penger og overskudd. Vi skal ha folkets støtte. Det har vi hvis vi har et godt omdømme."
19.12.2014
Hvordan godt lederskap gjorde et statsmonopol til en folkefavoritt
Pil
"Bunnlinjen vår er ikke penger og overskudd. Vi skal ha folkets støtte. Det har vi hvis vi har et godt omdømme."