HR Norges Lederpris 2016: Her er vinneren

Oslo/Hønefoss, 29. august 2016 — Få vet bedre enn HR Norges medlemmer hva som kreves av en god leder. «Ansvarlig tilrettelegger» for Ringerike sykehus, direktør Per Bleikelia, leverer så selv garvede HR-direktører blir blanke i øynene. I dag fikk han Lederprisen 2016 av den landsomfattende HR-organisasjonen og dens medlemmer.

20160829 HR Norges Lederpris Trude S Huseboe Per Bleikelia oppslag

HR Norges Lederpris 2016 til Per Bleikelia

— At jeg får HR Norges Lederpris betyr mye for virksomheten jeg leder og meg personlig, og det er spesielt gjevt at den kommer fra medlemmene i HR Norge. HR-profesjonen har jo som en av sine viktigste oppgaver å definere og utvikle godt lederskap, sier Per Bleikelia.

Juryleder Trude Husebø, styremedlem i HR Norge og til daglig HR-direktør i Skuld, er en av de som har latt seg imponere av hvilken forskjell Bleikelias tydelige og nærværende ledelse har gjort for organisasjonen, og mener at mange norske ledere kan ha mye å lære.

— Med rot i tradisjonene etter ledere som Jan Vincents Johannessen og Janne Carlzon, har Per Bleikelia ved Ringerike sykehus definert sitt og sin organisasjons lederfilosofi på en måte mange norske virksomheter bør bite seg merke i, sier hun.

Den opprinnelige politimannen Per Bleikelia ble hentet inn i helsevesenet av Jan Vincents Johannessen, tidligere leder for Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Den utradisjonelle direktøren ved Radiumhospitalet som mange kjenner gjennom boken «Kunsten å leve» har nok satt sine spor i Per Bleikelias lederskap.

Da han tiltrådte som direktør for Ringerike sykehus i 2012 kom han til en virksomhet med problemer både økonomisk og ledelsesmessig. Siden da har han snudd underskudd til overskudd og byttet fjernledelse med tilstedeværelse.

Hans filosofi er noe HR Norge tror svært mange norske virksomheter kan trekke lærdom av. Det handler om å tilrettelegge hele organisasjonen slik at pasienten – som for mange andre vil være «kunden» — står i sentrum.

— Han snur pyramidene og definerer møtet mellom behandler og pasient som det alt annet skal dreier rundt. I praksis gir han ansvar og myndighet til linjen, som i sin tur skaper gode resultater og høy grad av tilfredshet hos pasienter og medarbeidere, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

«På sykehuset er det det faglige møtet mellom pasienten og behandlerne som er sannhetens øyeblikk. Alle vi andre har som jobb å tilrettelegge for at dette møtet blir best mulig», sa Bleikelia til Ukeavisen Ledelse i et intervju tidligere i år.

Det var noe av bakgrunnen for at en av hans første sjefsbeslutninger var endre sin egen stillingstittel. — «Sykehusdirektør» er en tittel som skaper avstand, sier han. — Derfor står det nå «ansvarlig tilrettelegger» på kontordøra mi.

Han er fremholdt som en rollemodell for ledere generelt og i helsevesenet spesielt, og roses opp i skyene fra de ytterste til de innerste delene av organisasjonen sin og en rekke andre kilder. Fra juryens research på årets Lederpris-vinner er blant annet disse utsagnene og beskrivelsene notert:

«Han skaper nye ideer og er meget god på å involvere folk helt fra øverste leder til ytterste ledd i organisasjonen.» May Janne Botha Pedersen, avd. sjef kirurgi, Ringerike sykehus.

«Legene er nyforelsket. Av alle ting har de forelsket seg i en sykehussjef. Per Bleikelia heter han, og er sjef ved Ringerike sykehus.» - Eva Grinde i Dagens Næringsliv

«Han kjenner alle ansatte og deres navn langt ned i organisasjonen. […] Han har en sparkesykkel som han bruker for å komme seg rundt på sykehuset for å ha nærkontakt med de ansatte.» — Marit Lund Hamkoll, viseadm dir i Vestre Viken HF og Pers nærmeste overordnede.

«Se, en populær sykehusdirektør!»Dagens Næringsliv – Magasinet

«Han vill bidra till en bättre arbetsmiljö och säger att det värsta som finns är att ge anställda munkavel.» — Jan Halldin, lege, i et innlegg i Läkartidningen

«Men det var først etter at han selv hadde vært pasient, at han forsto hva som er viktigst for en leder på et sykehus. Da forsto Per Bleikelia at lederens viktigste jobb er å legge til rette for at fagfolkene på sykehuset gjør jobben – for pasienten.» - Helse og omsorgsminister Bent Høie i foredrag for sykehusledere for Spekter.

«Han er den typen som går rundt i sykehuset og teller antall gåtte lyspærer. 27 før helgen – 32 mandag morgen. Hmmm.»Eva Grinde i Dagens Næringsliv

«Har ni möjligen några lediga ögonläkartjänster hos er?» - spøkefull kommentar fra en av tilhørerne da Per fikk «Think Different»-prisen i Sverige. (Sjukhusläkaren)

HR Norges Lederpris

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. Den deles ut til en leder som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd mål på en måte som samsvarer med gode ledelsesprinsipper. Dette innebærer blant annet samspill mellom forretningsmessige og organisatoriske prosesser, forankring i sunne verdier og med basis i et positivt menneskesyn.

Priskomiteen ser blant annet etter:

 • Om lederen har nådd resultater gjennom god HR.
 • Om lederen har gjort noe helt spesielt eller nyskapende.
 • Om lederen har synliggjort seg i virksomhetens kultur og verdier.
 • Om lederen har kommunisert et positivt menneskesyn.

Priskomité:

 • Trude S. Husebø, HR-direktør i Skuld og styremedlem i HR Norge
 • Øivind Christoffersen, seniorrådgiver, Kommunal og Moderniseringsdepartementet
 • Terje Venold, tidligere konsernsjef i Veidekke

Om årets prisvinner

Per Bleikelia er opprinnelig politimann og jobbet ved Politihøgskolen i begynnelsen av sin karriere. Direktør for Radiumhospitalet, Jan Vincents Johannessen, rekrutterte ham til helsevesenet. Til Ringerike sykehus kom han fra en jobb som ekspedisjonssjef i Helse og omsorgsdepartementet.

Vinnere av HR Norges Lederpris:

 • 2016 Per Bleikelia
 • 2015 Hanne Tømta
 • 2014 Kai Henriksen
 • 2013 Gunvor Ulstein
 • 2012 Øivind Christoffersen
 • 2011 Erik Kjeldstadli
 • 2010 Hanne Refsholt
 • 2009 Bjørn Kjos
 • 2008 Marit Breivik
 • 2007 Terje Venold
 • 2006 Idar Kreutzer
 • 2005 Morten Aas
 • 2004 Helen Bjørnøy
 • 2003 Hallstein Mørk
 • 2002 Bjarne Riis Strøm
 • 2001 Ingrid Ihme
 • 2000 Inger Ellen Nicolaisen
 • 1999 Ingebrigt Jensen
 • 1998 Rosemari Köhn
 • 1997 Yngve Hågensen

Om HR Norge

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling. Det er en ideell medlemsorganisasjon med historiske røtter tilbake til 1958, og har ca 3.000 individuelle- og virksomhetsmedlemmer fra privat og offentlig sektor.

Organisasjonens viktigste oppgave er å tilby kompetanse og nettverk om HR og ledelse gjennom rådgivning, kurs, konferanser, nettverk og medlemsmøter, samt å gi oppdaterte nyheter og bakgrunnsinformasjon om utviklingen innen faget.

HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

Kontaktpersoner

HR Norges Lederpris 2016:

Juryens begrunnelse

HR Norge har siden 1989 delt ut en pris for god ledelse. Prisen er blitt en institusjon i norsk arbeidsliv. At den deles ut av medlemmene i en organisasjon som har som en av sine viktigste oppgaver å utvikle og ivareta godt lederskap gir den ekstra tyngde og prestisje.

HR Norges Lederpris 2016 går til sykehusdirektør — eller «ansvarlig tilrettelegger», som han kaller seg — Per Bleikelia, ved Ringerike sykehus.

Årets vinner går inn i et godt selskap som foruten hans tidligere sjef Jan Vincents Johannessen og en av hans forgjengere på Ringerike sykehus, Bjarne Riis Strøm, tidligere er gitt til markante ledere som Yngve Hågensen, Marit Breivik, Idar Kreutzer og Hanne Tømta.

Årets vinner av HR Norges Lederpris er en markant personlighet innen norsk sykehusledelse og har allerede høstet mye anerkjennelse for sitt lederskap. Han kom til Ringerike sykehus i 2012 og har snudd underskudd til overskudd og skapt stor entusiasme. Juryens forutgående undersøkelser og intervjuer har vært unisont positive, grensende til begeistring. Også fra omverdenen er hans lederstil blitt lagt merke til. Media kaller det ganske enkelt «Bleikelia-modellen» og greier ikke å legge skjul på at de liker både modellen og mannen.

«Bleikelia-modellen» er en modell HR Norge tror mange andre bør ta til seg, ikke bare i helsevesenet, men også i det øvrige norske arbeidslivet. På Ringerike sykehus er alt som skjer og alt som gjøres rettet mot en ting: å gjøre pasientens møte med helsevesenet best mulig.

Overskuddet får sykehuset beholde, dette går blant annet til investeringer i ny teknologi, som pasientene har glede av og som skaper en bedre hverdag for dem som arbeider på sykehuset.

Bleikelia er svært opptatt av at Ringerike Sykehus skal holde høy kvalitet innenfor de budsjettrammer som sykehuset har fått tildelt. Med det som utgangspunkt har han initiert og gjennomført en rekke endringer. Hans brede erfaring fra sykehus og departement gir et helhetsblikk som er nyttig i utvikling og omstillinger.

Prisvinneren er strategisk, nyskapende og dyktig til å involvere folk fra de øverste ledere til ytterste ledd i organisasjonen. Hans ledelsesfilosofi er å sette pasienten i sentrum. Den omvendte pyramiden betyr at de som arbeider nærmest pasienten er sykehusets viktigste ressurs, mens han selv er en tilrettelegger for at dette møte skal bli best mulig. I praksis gir han ansvar og myndighet til linjen, som i sin tur skaper gode resultater og høy grad av tilfredshet hos pasienter og medarbeidere.

Sykehuset har en liten ledergruppe – pengene skal brukes der hvor pasientene er. Belikelia sørger for at fagfolk har tid til å gjøre jobben sin og ikke må håndtere for mye administrative saker. Ledelsen selv skal være hands-on og tilretteleggere for å øke verdiskapningen. Han jobber sammen med de ansatte for å skape endringene og er ekstremt opptatt av at ingenting må gå galt med pasientene i dette arbeidet.

Han kjenner ansatte og deres navn langt ned i organisasjonen og kommuniserer tydelig og direkte. Sparkesykkelen er flittig brukt til å komme seg rundt på sykehuset for å ha nærkontakt med de ansatte. Han har et nært forhold til de og forstår de små ting som ikke koster så mye penger, men som viser at man bryr seg.

I og med at han er så opptatt av kvalitet, sier han også fra om han finner at noe må gjøres eller om folk ikke er tilstede der de burde være. Han er flink til å løse konflikter på arbeidsplassen. Det skjer gjennom dialog og ved at han får mennesker til å møtes og snakke om problemene.

HR Norges Lederpris tildeles personer som over tid har utvist særskilt godt lederskap og nådd eksepsjonelle mål gjennom gode forretningsmessige og organisatoriske prosesser, i samsvar med gode ledelsesprinsipper. Når HR Norge nå tildeler Lederpris 2015 til Per Bleikelia ved Ringerike sykehus er det en verdig vinner som mottar prisen.