Kompetanseutvikling - dette må du vite

Kompetanseutvikling må være i tråd med strategien og hvilke kompetanser som trengs for å dekke nåværende og fremtidige behov. På denne siden kan du oppdatere deg på hvordan drive kompetanseutvikling, lederutvikling og talent management i tråd med strategien.

Kompetanseutvikling

Rapporten om HR-kompetansers betydning på resultater og funnene kan være overraskende for mange. Det er 4 år siden forrige rapport, og selv om mye har skjedd tegnes en tydelig retning og mønster over hvordan HR-rollen endrer seg og er mest effektiv.

Hovedspørsmålene i årets rapport (2021):

  1. Hva kjennetegner effektive HR-avdelinger, og hvilke individuelle HR-kompetanser påvirker hvor effektiv avdelingen er?
  2. Hvilke forretningskapabiliteter bør HR bidra til å skape for å levere resultater på bunnlinjen, og hvilke HR-kompetanser støtter utvikling av disse kapabilitetene?
HRCS SEO bilde

I HR Undersøkelsen 2021 så vi på kompetansestyring når samfunnet endres. Webinaret "Annerledesåret 2020 - Springbrett for endring" tar blant annet for seg de endringene knyttet til kompetanse og hvor virksomhetene ansetter fra.

Even Bjørnar org

Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas

Ansvar for egen læring stopper ikke etter avlagt eksamen. Å utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap er like relevant og viktig i arbeidslivet. Ikke minst er det helt nødvendig. Artikkelen "Learn or die" er basert på intervjuer og samtaler med HR-direktørene i de aller fleste av Norges største selskaper. Vi spurte blant annet om hva som opptar dem, og hva de bekymrer seg over.

For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. I artikkelen "Lær å feile på en intelligent måte" av Bjørn Erik Mørk, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, får du vite mer om tre hovedtyper feil, tre strategier for læring av feil og læringskultur.

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

I artikkelen "Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse" kan du lese om hvordan evnen til hurtig å kunne bygge ny kompetanse, og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare viktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet for øvrig.

Dave Ulrich er verdens ledende tenker innenfor HR – ikke minst på grunn av HR Competency Study (HRCS) som er verdens ledende HR undersøkelse. I denne podcasten som er et intervju fra HR Forum i 2019 kan du høre Ulrich i samtale med Even Bolstad snakke om HR kompetanser.

Dave Ulrich podcast

Ingvild Johnson, Dave Ulrich og Even Bolstad

Lederutvikling

Mange har fornyet lederutviklingsprogrammer og skaffet seg helt nye tilnærminger til trening av ledere i over ett år nå. I tillegg står mange foran en ukjent hybrid form for organisering og ledelse til høsten. Hvordan skal man lede sine ansatte i tiden fremover? HR Norges Lederutviklingskonferanse 2021 samlet dyktige foredragsholdere fra Skandinavia til å dele aktuelle tematikker på feltet. Konferansen satte søkelys på sentrale utfordringer knyttet til ledelse i og etter en brytningstid. Du kan kjøpe tilgang til Lederutviklingskonferansen 2021 her.

Lederutviklingskonferansen 2021 FACEBOOK og LINKEDIN2

Talent Management

I foredraget "Hva skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer?" kan du høre Ingeborg Holten, tidligere konserndirektør for HR i Sporveien, forteller hva de gjør i Sporveien og hva som skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer.

Ingeborg Holten

Ingeborg Holten