Kompetanseutvikling - dette må du vite

Kompetanseutvikling må være i tråd med strategien og hvilke kompetanser som trengs for å dekke nåværende og fremtidige behov. På denne siden kan du oppdatere deg på hvordan drive kompetanseutvikling, lederutvikling og talent management i tråd med strategien.

Sist oppdatert februar 2024

Fagområdet består av:

Kompetanseutvikling

Rapporten om HR-kompetansers betydning på resultater og funnene kan være overraskende for mange. Det er 4 år siden forrige rapport, og selv om mye har skjedd tegnes en tydelig retning og mønster over hvordan HR-rollen endrer seg og er mest effektiv.

Hovedspørsmålene i årets rapport (2021):

  1. Hva kjennetegner effektive HR-avdelinger, og hvilke individuelle HR-kompetanser påvirker hvor effektiv avdelingen er?
  2. Hvilke forretningskapabiliteter bør HR bidra til å skape for å levere resultater på bunnlinjen, og hvilke HR-kompetanser støtter utvikling av disse kapabilitetene?
HRCS SEO bilde

I HR Undersøkelsen 2021 så vi på kompetansestyring når samfunnet endres. Webinaret "Annerledesåret 2020 - Springbrett for endring" tar blant annet for seg de endringene knyttet til kompetanse og hvor virksomhetene ansetter fra.

Even Bjørnar org

Even Bolstad og Bjørnar Løwe Skas

Ansvar for egen læring stopper ikke etter avlagt eksamen. Å utvikle seg og tilegne seg ny kunnskap er like relevant og viktig i arbeidslivet. Ikke minst er det helt nødvendig. Artikkelen "Learn or die" er basert på intervjuer og samtaler med HR-direktørene i de aller fleste av Norges største selskaper. Vi spurte blant annet om hva som opptar dem, og hva de bekymrer seg over.

For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. I artikkelen "Lær å feile på en intelligent måte" av Bjørn Erik Mørk, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, får du vite mer om tre hovedtyper feil, tre strategier for læring av feil og læringskultur.

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

I artikkelen "Praktiske råd til ledere for å møte fremtidens behov for kompetanse" kan du lese om hvordan evnen til hurtig å kunne bygge ny kompetanse, og vedlikeholde nøkkelkompetanse er ikke bare viktig for organisasjonen, men også for den enkelte arbeidstaker og for samfunnet for øvrig.

Dave Ulrich er verdens ledende tenker innenfor HR – ikke minst på grunn av HR Competency Study (HRCS) som er verdens ledende HR undersøkelse. I denne podcasten som er et intervju fra HR Forum i 2019 kan du høre Ulrich i samtale med Even Bolstad snakke om HR kompetanser.

Dave Ulrich podcast

Ingvild Johnson, Dave Ulrich og Even Bolstad

Talent Management

Bemanningskrisen er et faktum: Den internasjonale undersøkelsen Creating People Advantage med over 7000 respondenter fra over 100 land viser at det over hele verden er mangel på kompetanse og kamp om talentene. Undersøkelsen er gjennomført av Boston Consulting Group (BCG) og WFPMA, den globale HR foreningen, med støtte av HR Norge. 72 prosent av de 7000 HR folkene som har svart på undersøkelsen svarer at mangel på talenter og kompetanse er den største utfordringen de står ovenfor. Les mer om Crating People Advantage og se presentasjon av undersøkelsen her.

Creating People Advantage 2023
Rapport
Creating People Advantage 2023

I foredraget "Hva skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer?" kan du høre Ingeborg Holten, tidligere konserndirektør for HR i Sporveien, forteller hva de gjør i Sporveien og hva som skal til for å lykkes med talent- og traineeprogrammer.

Ingeborg Holten

Ingeborg Holten