Ny rapport: Bemanningskrisen er et faktum

En stor internasjonal undersøkelse med over 7000 respondenter fra over 100 land viser at det over hele verden er mangel på kompetanse og kamp om talentene. Over 70 prosent av de som jobber med HR sier dette er det største problemet de nå står ovenfor.

Pressemelding fra BCG og HR Norge

Den internasjonale undersøkelsen er gjennomført av Boston Consulting Group (BCG) og WFPMA, den globale HR foreningen, med støtte av HR Norge. 72 prosent av de 7000 HR folkene som har svart på undersøkelsen svarer at mangel på talenter og kompetanse er den største utfordringen de står ovenfor. Dette er helt i tråd med funn fra undersøkelser her hjemme, som “HR Undersøkelsen” og “Hva holder direktørene våkne om natten?” som HR Norge står bak.

- For oss er det særlig interessant å se at så mange bekymringer og utfordringer er like over hele verden, på tvers av land og regioner, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. Bolstad er også president i den europeiske HR foreningen EAPM og styremedlem i WFPMA.

De globale funnene i undersøkelsen viser blant annet at belønning og anerkjennelse stiger i viktighet.

- Dette er antakelig i takt med stadig større fokus på prestasjon og det å holde på de beste medarbeiderne når kampen om talentene tilspisser seg, sier Bolstad.

Tenker økosystem

Et annet globalt trekk er det å tenke bredere på hvordan å skaffe de folkene man trenger. Det å tenke på økosystemer av samarbeid i tillegg til egne ansatte øker.

- Antakelig er dette også en konsekvens av at man ikke klarer å ansette all spisskompetanse man trenger, og at digitalisering gjør slikt samarbeid mye lettere
Dette er også et av områdene hvor man globalt har løftet seg mest i egen kompetanse siden siste undersøkelse, noe som også bygger opp under mer fleksible arbeidsmønstre og hvor ikke minst korona lærte oss å jobbe annerledes, sier Bolstad.

I Norge ligger vi betydelig lavere i undersøkelsen sammenlignet med andre land på det å tenke økosystem i rekruttering.

- Slik sett er vi kanskje litt «1970» i tankesettet på hva en organisasjon faktisk kan være, i stedet for å se fremover og hva det kan bli. Politiske rammebetingelser, typisk stramme rammer for innleie, spiller nok også inn her, sier Bolstad.

Mangel på kunnskap rundt data og digitalisering

Kun 35 prosent mener HR funksjonen bruker relevant teknologi. I tillegg så er det kun 30 prosent som er enige i at HR bruker data og analyser til å forutse utfordringene rundt mennesker og organisasjon.

- Under Covid 19 så vi at virksomheter hadde evnen til rask og tydelig omstilling og endring, ikke minst på krisehåndtering og nye måter å jobbe på med digitale flater. Allikevel ser vi nå globalt at det digitale skiftet er vanskelig, og at behovet for digital teknologi er nødvendig for å kunne løse de utfordringene virksomhetene står ovenfor, sier Sirine Fodstad, Partner i BCG Norge.

Faktisk viser undersøkelsen at fokus på teknologi har gått noe ned.

- Jeg hadde verken sett for meg at HR IT, HMS eller Mangfold skulle være på listen over hva man tror blir mindre viktig fremover, sier Bolstad. Det bekymrer meg

Han understreker at å ta i bruk mulighetene for eksempel Kunstig Intelligens vil gi fremover blir særdeles viktig.

- Vi snakker om massive muligheter for å levere bedre - med mindre ressurser - i møte med store samfunnsmessige utfordringer som det grønne skiftet hvor stadig færre arbeidstakere er tilgjengelig.

Må utnytte kompetansen vi har bedre

Bolstad er også overrasket over at man oppfatter seg mindre dyktige på det som går på kompetanseutvikling og -endring (reskilling/upskilling). Dette får han støtte av hos BCG.

- Vi har i flere tiår snakket om “War for Talent” – og det er uten tvil at organisasjoner, og nasjoner, står ovenfor store utfordringer rundt å få tak i, og ikke minst beholde kritisk kompetanse også fremover. Jeg mener det fokuseres for mye på at vi stadig må hente inn ny kompetanse, men legger ikke nok vekt og ressurser på hvordan vi skal klare å utvikle de menneskene vi allerede har i organisasjonen ved både å heve - og endre - kompetansen, sier Fodstad.

Bilde i artikkelen, fra venstre: Even Bolstad HR Norge, Sirine Fodstad BCG og Philipp Kolo BCG

Les mer Pil

Presentasjonen av rapporten ble fremført av Philip Kolo - BCG

Philipp Kolo presenterer CPA på HR Forum 2023

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.

Les rapporten og last ned her:

Creating People Advantage 2023
Rapport
Creating People Advantage 2023
Les mer Pil
Les mer Pil