Lær å feile på en intelligent måte

For enhver organisasjon er det viktig å lære av både suksess og feil. Covid-19 innebærer stor grad av usikkerhet kombinert med nye og komplekse utfordringer for samfunnet, organisasjoner og den enkelte arbeidstager. Under slike omstendighetene er det umulig å være sikker på at ethvert valg som tas er rett, og i noen situasjoner er det viktigere å handle raskt og resolutt enn å være handlingslammet.

Læring spiller en kritisk rolle i samfunnet og arbeidslivet generelt og under kriser spesielt. Det norske samfunn og arbeidslivet avhenger av godt inter-organisatorisk samarbeid og læring for at viktige tjenester og oppgaver skal kunne leveres m