Arbeidsgiverforhold - dette må du vite

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å ivareta relasjonene med dine ansatte. Enten det dreier seg om arbeidsrett og juridiske utfordringer, personalpolitikk, sykefravær eller arbeidsmiljø, er det avgjørende å finne gode og forutsigbare ordninger, der den ansatte føler seg ivaretatt. Covid-19 har presentert en helt ny arbeidshverdag, som har brakt med seg flere utfordringer, men også nye muligheter.

Det er avgjørende at du er kjent med ditt ansvar i konfliktsaker, personvern, omstillinger og hvordan du kan tilrettelegge for dine arbeidstakere. På denne siden finner du artikler, webcaster og andre ressurser, med nyttige råd om hvordan du kan etablere gode arbeidsgiverforhold.

Fagområdet arbeidsgiverforhold består av:

Klikk på linkene for å komme direkte til et tema.

Arbeidsrett

Arbeidsrett er bærebjelken i Norsk arbeidsliv. Her finner du aktuelle artikler, webcast samt råd om hvordan håndtere juridiske utfordringer.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering handler om å ivareta balansen mellom styringsrett og omsorgsplikt. I konfliktarbeid er målet ikke kun å løse konflikten, men å ivareta relasjonene, slik at resultater vedvarer og løsninger består. Konflikthåndteringskompetanse består i en naturlig og/eller oppøvet evne til å forebygge, identifisere og håndtere konflikt på en fornuftig, rettferdig og effektiv måte. Ønsker du å vite mer om konflikthåndtering kan du lese artikkelen Konflikthåndtering - mellom rett og plikt og artikkelen Slik håndterer du samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen.

Varsling

I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situasjonen. HR-avdelingens rolle er derfor svært viktig. Ønsker du å vite mer om HR sin rolle i konflikthåndtering kan du høre fordredraget Varsling i arbeidsmiljøsaker fra Arbeidsrettskonferansen 2020 hvor Lill Egeland, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, snakker varsling i arbeidsmiljøsaker.
Du finner det juridiske rundt varsling i arbeidsmiljølovens kapittel 2A.

Lill Egeland

Lill Egeland

Omstilling

Ved raske endringsbehov – som pandemien har gitt oss mange eksempler på – må omstilling skje innenfor de eksisterende arbeidsforholdene. Trygghet om hvilke endringer som kan gjennomføres i kraft av styringsretten kan få stor betydning for virksomhetens omstillingsevne. Det kan også redusere behovet for nedbemanning. Ønsker du å lære mer om omstilling og styringsrett kan du lese artikkelen Hvordan omstille uten nedbemanning og se webinaret Arbeidsgivers styringsrett og HRs handlingsrom. Du finner mer om rammene for arbeidsgivers styringsrett i Statens Personalhåndbok fra 2021.

Les mer Pil

Advarsel og ordensstraff

Bruk av advarsel eller ordensstraff kan være nødvendig ved uakseptabel adferd fra arbeidstaker. Arbeidsgiver vil også ha behov for å lagre dokumentasjonen med sikte på eventuelle fremtidige forhold. Imidlertid reiser reglene om sletting i EUs personvernforordning (GDPR) og tilsynsmyndighetenes praktisering av regelverket utfordringer som kan være i konflikt med arbeidsgiveres behov. Ønsker du å lære mer om lagring og dokumentasjon av ordensstraff kan du lese artikkelen Lagring og sletting av advarsel og ordensstraff.

Personalpolitikk

Her finner du generelle og prinsipielle saker for hvordan drive god personalpolitikk.

Utvidet dokumentasjonsplikt for arbeidsgiver

Nytt fra 2020 er at arbeidsgiver som en del av arbeidet med å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindringer for likestilling, i tillegg skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Kartleggingen skal gjøres annet hvert år med oppstart regnskapsåret 2021. Les her hvordan du går frem med kartlegging og dokumentasjon.

Sykefravær

Her finner råd og tips om hvordan redusere sykefraværet ved å ivareta både fysisk og mental helse hos dine medarbeidere.

Mental helse

HR Norges søsterorganisasjon, den britiske HR-foreningen CIPD, har laget en guide for hvordan ansattes mentale helse best mulig kan ivaretas av arbeidsplassen under covid-19. Denne er basert på data som viser tidlige konsekvenser av covid-19 på mental helse. Forskningen viser til at ansatte melder om dårligere motivasjon, tap av mening, angst og isolasjon. I artikkelen 6 tiltak for mentale helse i 2021 får du i HR og ledere tips og råd til hvordan ivareta ansattes mentale helse.

Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent

Tematikken arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent, år etter år er en gjenganger. Dette handler om de kronisk syke, de som opplever arbeidsmiljøproblematikk, som har generelle helseproblemer og de som har vondt i viljen.

Hvordan skal vi håndtere disse? Har vi mulighet til å si opp ansatte med høyt fravær? Svarene får du av Kari Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA, i webinaret Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent.

Kari Bergeius Andersen og vektskål med klubbe

Kari Bergeius Andersen

Arbeidsmiljø

I Arbeidsmiljøloven står det at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Dette omfatter både fysisk og psykologisk trygghet i jobben. Her finner du relevant stoff om arbeidsmiljø.

Den hybride arbeidsplassen

Både arbeidsgivere og arbeidstakere har begynt tankearbeidet og planleggingen for gjenåpning av arbeidsplasser som har vært stengt på grunn av pandemien. Noen er fremdeles i startblokkene mens andre har utarbeidet konkrete planer og «manifest». Her finner du en samleside med informasjon og relevante lenker til tematikken. Den hybride arbeidsplassen – hva skjer etter pandemien?

Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?

I denne videoen hører du ekspert og forsker på arbeidsplassarkitektur Oddvar Skjæveland som forteller forskningsprosjektet "SMAP: Smart - Attraktiv – Produktiv», et 30-millioners innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Forskningen tar utgangspunkt i hva slags arbeidsplassarkitektur som fremmer verdiskapende, produktive og helsefremmende virksomheter. Se webinaret Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?

Oddvar Skjæveland

Oddvar Skjæveland

Varsling av kritikkverdige forhold

1. januar 2020 kom det nye regler for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling er viktig og vanskelig og noen steder skjer varsling i for liten grad mens det i andre sammenhenger blir misbrukt. Annette Selmer, advokat og autorisert konfliktmekler gir en oversikt over hva som er nytt på varslingsområdet. I artikkelen Varsling av kritikkverdige forhold får du et sammendrag av hva som er nytt.

I arbeidsforhold er det regler for varsling. Arbeidsgiver med flere enn 5 ansatte har plikt til å etablere rutiner for varsling og tilrettelegge for varsling som skal beskytte ansatte som varsler. Lær mer om regler og hva som står i Arbeidsmiljøloven om varsling i artikkelen: Har du tenkt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

Annette Selmer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!