Arbeidsgiverforhold - dette må du vite

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å ivareta relasjonene med dine ansatte. Enten det dreier seg om arbeidsrett og juridiske utfordringer, personalpolitikk, sykefravær eller arbeidsmiljø, er det avgjørende å finne gode og forutsigbare ordninger, der den ansatte føler seg ivaretatt.

Det er avgjørende at du er kjent med ditt ansvar i konfliktsaker, personvern, omstillinger og hvordan du kan tilrettelegge for dine arbeidstakere. På denne siden finner du artikler, webcaster og andre ressurser, med nyttige råd om hvordan du kan etablere gode arbeidsgiverforhold.

Fagområdet arbeidsgiverforhold består av:

Klikk på linkene for å komme direkte til et tema.

Arbeidsrett

Arbeidsrett er bærebjelken i Norsk arbeidsliv. Her finner du aktuelle artikler, webcast samt råd om hvordan håndtere juridiske utfordringer.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering handler om å ivareta balansen mellom styringsrett og omsorgsplikt. I konfliktarbeid er målet ikke kun å løse konflikten, men å ivareta relasjonene, slik at resultater vedvarer og løsninger består. Konflikthåndteringskompetanse består i en naturlig og/eller oppøvet evne til å forebygge, identifisere og håndtere konflikt på en fornuftig, rettferdig og effektiv måte. Ønsker du å vite mer om konflikthåndtering kan du lese artikkelen Konflikthåndtering - mellom rett og plikt og artikkelen Slik håndterer du samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen.

Varsling

Varsling i arbeidsmiljøsaker har blitt et stort og ressurskrevende tema for mange virksomheter, og ikke sjelden kan prosessen oppleves som jakten på en syndebukk. Men veldig ofte er ikke hovedutfordringen en enkeltperson – hovedutfordringen er en giftig miks av risikofaktorer i det psykososiale arbeidsmiljøet som ingen har tatt tak i. Lill Egeland, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, snakker varsling i arbeidsmiljøsaker i artikkelen Varsling: Stopp jakten på syndebukker.

Du finner det juridiske rundt varsling i arbeidsmiljølovens kapittel 2A.

Lill Egeland

Lill Egeland

Omstilling

Ved raske endringsbehov – som pandemien har gitt oss mange eksempler på – må omstilling skje innenfor de eksisterende arbeidsforholdene. Trygghet om hvilke endringer som kan gjennomføres i kraft av styringsretten kan få stor betydning for virksomhetens omstillingsevne. Det kan også redusere behovet for nedbemanning. Ønsker du å lære mer om omstilling og styringsrett kan du lese artikkelen Hvordan omstille uten nedbemanning og se webinaret Arbeidsgivers styringsrett og HRs handlingsrom. Du finner mer om rammene for arbeidsgivers styringsrett i Statens Personalhåndbok fra 2021.

Les mer Pil

Advarsel og ordensstraff

Bruk av advarsel eller ordensstraff kan være nødvendig ved uakseptabel adferd fra arbeidstaker. Arbeidsgiver vil også ha behov for å lagre dokumentasjonen med sikte på eventuelle fremtidige forhold. Imidlertid reiser reglene om sletting i EUs personvernforordning (GDPR) og tilsynsmyndighetenes praktisering av regelverket utfordringer som kan være i konflikt med arbeidsgiveres behov. Ønsker du å lære mer om lagring og dokumentasjon av ordensstraff kan du lese artikkelen Lagring og sletting av advarsel og ordensstraff.

Personalpolitikk

Her finner du generelle og prinsipielle saker for hvordan drive god personalpolitikk.

Utvidet dokumentasjonsplikt for arbeidsgiver

Nytt fra 2020 er at arbeidsgiver som en del av arbeidet med å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindringer for likestilling, i tillegg skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Kartleggingen skal gjøres annet hvert år med oppstart regnskapsåret 2021. Les her hvordan du går frem med kartlegging og dokumentasjon.

Sykefravær

Her finner råd og tips om hvordan redusere sykefraværet ved å ivareta både fysisk og mental helse hos dine medarbeidere.

Kvinnehelse på arbeidsplassen

Vi har et skyhøyt sykefravær i Norge sammenlignet med andre land - og kvinner har dobbelt så mye som menn. Årsaksbildet er sammensatt og det er mange hypoteser. En vanlig hypotese er at kvinner tar en tydeligere omsorgsrolle og mange befinner seg i den såkalte sandwich-generasjonen hvor de har både barn og gamle foreldre å ta vare på.

En litt nyere hypotese er at kvinnehelse-faktorer kan spille inn, og da trekkes overgangsalderen særlig frem. Overgangsalder er en fase som treffer alle biologisk fødte kvinner. Rundt 60 prosent av kvinner har i denne fasen moderate til alvorlige plager, og det påvirker både livskvalitet og arbeidsevne. Du kan lese mer om tematikken rundt kvinnehelse på arbeidsplassen her.

Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent

Tematikken arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent, år etter år er en gjenganger. Dette handler om de kronisk syke, de som opplever arbeidsmiljøproblematikk, som har generelle helseproblemer og de som har vondt i viljen.

Hvordan skal vi håndtere disse? Har vi mulighet til å si opp ansatte med høyt fravær? Svarene får du av advokat Kari Andersen i webinaret Håndtering av arbeidstakere med generelt høy fraværsprosent.

Kari Andernsen

Kari Bergeius Andersen

Arbeidsmiljø

I Arbeidsmiljøloven står det at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende. Dette omfatter både fysisk og psykologisk trygghet i jobben. Her finner du relevant stoff om arbeidsmiljø.

Den hybride arbeidsplassen

Både arbeidsgivere og arbeidstakere har begynt tankearbeidet og planleggingen for gjenåpning av arbeidsplasser som har vært stengt på grunn av pandemien. Noen er fremdeles i startblokkene mens andre har utarbeidet konkrete planer og «manifest». Her finner du en samleside med informasjon og relevante lenker til tematikken. Den hybride arbeidsplassen – hva skjer etter pandemien?

Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?

I denne videoen hører du ekspert og forsker på arbeidsplassarkitektur Oddvar Skjæveland som forteller forskningsprosjektet "SMAP: Smart - Attraktiv – Produktiv», et 30-millioners innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Forskningen tar utgangspunkt i hva slags arbeidsplassarkitektur som fremmer verdiskapende, produktive og helsefremmende virksomheter. Se webinaret Fremtidens kontorer - hvordan jobber du best?

Oddvar Skjæveland

Oddvar Skjæveland

Arrangementer - arbeidsgiverforhold

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!