Bedriftsinterne kurs og foredrag

Planlegger du faglig påfyll i din virksomhet? Mange av kursene våre egner seg godt til å bli gjennomført internt i en virksomhet. På den måten kan vi tilpasse tilbudet vårt ut fra behovene som din virksomhet har. Vi kan også bidra med foredrag innen ulike HR-tema.
Lite Arrangement Main Pos 3x

Kurs og fagsamlinger

Vi kan med vårt fagteam presentere mange tema som kan formidles med ulik varighet og dybde, alt fra dagskurs, en fagdag, til faglige opplegg med flere samlinger. Tilbudet kan tilpasses ulike nivåer alt fra ledersamlinger til større kompetansehevende tiltak i hele eller deler av virksomheten. Tilbudet vårt kan settes sammen slik at det passer det behovet din virksomhet har for å takle utfordringer og endringer som kommer.

Aktuelle tema for interne kurs og faglige opplegg:

 • HR-strategi
 • HR-analyse
 • Rekruttering (med eller uten DNV-sertifisering)
 • Onboarding
 • Kompetanseledelse
 • Arbeidsrett
 • Konflikthåndtering
 • Prestasjonsledelse
 • HR-trender
 • Endringsledelse
 • Ny i lederrollen
 • Ny i HR-rollen

Her kan du se noen av kursene HR Norge gjennomfører

Virksomhetsmedlemmer gis prisfordel.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pris når du planlegger kompetanseutvikling i din virksomhet.

Foredrag

Her er eksempler på foredragstemaer vi kan levere. Finner du ikke det du har behov for i denne oversikten, hører vi gjerne fra deg likevel!

HR-analyse

Er HR-analyse en revolusjon, eller er det bare "siste mote" i ledergruppen? I den senere tid har det vært mye ‘hype’ omkring HR-analyse og mange HR folk er avventende i forhold til HR-analyse, og tenker at det tryggeste er å vente og se om det faktisk kommer til å gi verdi. Les mer

Hvordan gjøre virksomheten mer smidig og fleksibel?

Forandringene rundt oss blir stadig mer omfattende og skjer i et stadig høyere tempo. Det byr på trusler og muligheter, ikke minst avhengig av hvordan man klarer å bygge fleksible kapasiteter i egen organisasjon. Hvordan kan man utvikle og tilpasse organisasjonen for å gjøre den mer smidig og fleksibel? Les mer

Rekruttering

Ansettelse av nye medarbeidere kan ofte bli en risikosport og som oftest skyldes dette manglende kompetanse hos rekrutterer og mangel på struktur i prosessen. Les mer

Lederutfordringer ved omstilling

Virksomheter omstiller – mange nedbemanner. Slike prosesser er krevende, både for ledere, tillitsvalgte og medarbeidere. Målet er langsiktig mens fokuset ofte dras mot det kortsiktige. Les mer

HR-trender

Hva er aktuelt, viktig og riktig innenfor HR? De beste virksomhetene satser systematisk mer og bedre på medarbeidere, organisasjon og ledelse. De vet hvor de skal, har klar formening om hvordan å komme dit og bygger organisasjon og kapasiteter på en systematisk og gjennomtenkt måte. Hva er aktuelt, viktig og riktig innenfor HR-området? Les mer

Endring - når alt går bra

Virksomheter som går bra er ofte en fare for seg selv. Få ting er mer egnet til å kvele impulser til fornyelse enn langvarig suksess og mye å forsvare. Flere bransjer og virksomheter står foran «disruptive», dramatiske omveltninger. Mange opplever utfordringen men merker motstanden. For ikke alle av dem som er i tet klarer å gjenoppfinne seg selv. Det er utfordrernes store mulighet. Les mer