HR Norges Kompetansepris

HR Norges Kompetansepris er etablert for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Hvert år deles HR Norges Kompetansepris ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Priskomité 2022:

  • Siri Langangen, HR-direktør i Statkraft og leder av årets kompetansepriskomité
  • Anders Dysvik, Professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI
  • Karamjit Singh, Direktør HR Business Partnere i Gjensidige
  • Finn Skogum, Divisjonsdirektør Virksomhetsstyring i IMDi / Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet

Priskriterier

For å kunne vurdere arbeidet dere som virksomhet gjør med kompetanse, ønsker vi å få utfyllende svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan er arbeidet med kompetanse knyttet til virksomhetens strategi?
  • Hvilken tilnærming/filosofi har virksomheten til kompetanse?
  • Hvilke grep har dere gjort for å møte utfordringer knyttet til fremtidens kompetansebehov?
  • Hvilke effekter har arbeidet med kompetanse ledet til på virksomhetsnivå, og på individnivå?
  • Hva har dere gjort som kan være til inspirasjon for andre?
  • Hvorfor skal dere vinne Kompetanseprisen?

Aktuelle kandidater gjennomgår en intern og en ekstern evaluering i forhold til priskriteriene. Prisvinner må, i tillegg til å oppfylle kriteriene, være villig til å presentere metoder og erfaringer fra det prisbelønte arbeidet, samt imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.

HR Norges Kompetansepris ble ikke tildelt i 2020 på grunn av Covid-19.

Tidligere prisvinnere:
Telia, DNB, GIEK, Borregaard, Sopra Steria, Norsk Medisinaldepot, Laerdal Medical, ISS, National Oilwell Warco, Hydro Aluminium Høyanger Verk, Gjensidige Forsikring, Ergo Group, Ullern videregående skole, Forsvarets Spesialkommando, TINE v/Tine Personal og Kompetanse, GE Healthcare Lindesnes Fabrikker, Statoil Detaljhandel AS, Norske Skog Union, Snøhetta Arkitektkontor, Gjensidige NOR Sparebank, Ekornes ASA, Nidar AS, Leiv Vidar AS, Hjemmetjenesten i Alta.

Foreslå kandidater til HR Norges Kompetansepris her: