HR Norges Kompetansepris

HR Norges Kompetansepris er etablert for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Hvert år deles HR Norges Kompetansepris ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2024

HR Norge ønsker å høre alle som mener de gjør det spesielt godt på kompetanseområdet, og vi oppfordrer dere til å ta del i kampen om HR Norges Kompetansepris for 2024. Bli med og vis frem hva dere gjør på kompetanseområdet i din virksomhet!

HR Norges Kompetansepris tildeles hvert år en virksomhet som har et bevisst forhold til - og bruker kompetanse som aktivt verktøy - for å oppnå virksomhetens mål på en måte som kan inspirere og være forbilde for andre. Det er viktig at virksomheten kan vise til en etablert kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier, og at kompetansetiltakene har ledet til positive effekter hos både virksomhet og medarbeidere. Det er også mulig å nominere andre virksomheter som vet har gjort et solid arbeid med kompetanseutvikling.

Priskriterier

For å kunne vurdere arbeidet dere som virksomhet gjør med kompetanse, ønsker vi å få utfyllende svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan er arbeidet med kompetanse knyttet til:
a) Virksomhetens strategi
b) Virksomhetens måloppnåelse
(Dokumenter gjerne hva og hvordan)
2. Hvilken tilnærming/filosofi har virksomheten til kompetanseutvikling?
3. Hvilke konkrete forbedringer har dere gjort de senere årene? Hvorfor og hvordan?
4. Hvilke endringer har dere gjort i deres kompetansearbeid de senere årene? Og hvorfor?
5. Hvilke konkrete råd kan dere gi til andre som vil prøve å oppnå noe av det samme?

Besvarelse

Bruk spørsmålene over som en guide i besvarelsen. Vi legger vekt på utfyllende svar og ønsker at besvarelsen leveres som et skriftlig dokument på opptil 6-10 sider (antall sider er ikke ledende for å vinne. Kort og konsist er også fint så lenge spørsmålene er godt besvart). Om ønskelig kan dere supplere med en presentasjon og vedlegg. Husk at det er viktig at innholdet er konkret og beskrivende.

Send din søknad til lotte.alvik.nilsen@hrnorge.no innen torsdag 10 august, merk e-posten med Kompetanseprisen 2024.
Vurderingen blir gjennom en vurdering av besvarelsene, samt en finalerunde for de beste kandidatene. Vinneren får presentere litt om arbeidet sitt på Kompetansedagen i september.

Aktuelle kandidater gjennomgår en intern og en ekstern evaluering i forhold til priskriteriene. Prisvinner må, i tillegg til å oppfylle kriteriene, være villig til å presentere metoder og erfaringer fra det prisbelønte arbeidet, samt imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.

Har dere spørsmål knyttet til arbeid med besvarelsen, ta kontakt på lotte.alvik.nilsen@hrnorge.no eller tlf. 979 52 292

HR Norges Kompetansepris deles ut i forbindelse med konferansen Kompetansedagen 2024, som avholdes i Oslo, i September.
Vinneren av prisen bidrar med et innlegg om sitt kompetansearbeid på konferansen.

Priskomité

- Siri Langangen, Konserndirektør People i Gjensidige og leder av årets kompetansepriskomité
- Anders Dysvik, Professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI
- Finn Skogum, Divisjonsdirektør Virksomhetsstyring i IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
- Morten Hegdal, SVP Talent & Learning at Posten Norge AS
- Sigrid Anna Oddsen, Avdelingsdirektør, Utenriksdepartementet
- Lotte Alvik Nilsen, komitesekretær og fagansvarlig produktutvikling i HR Norge

Tidligere prisvinnere:
Utenriksdepartementet
, Telia, DNB, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), Borregaard, Sopra Steria, Norsk Medisinaldepot, Laerdal Medical, ISS, National Oilwell Warco, Hydro Aluminium Høyanger Verk, Gjensidige Forsikring, Ergo Group, Ullern videregående skole, Forsvarets Spesialkommando, TINE v/Tine Personal og Kompetanse, GE Healthcare Lindesnes Fabrikker, Statoil Detaljhandel AS, Norske Skog Union, Snøhetta Arkitektkontor, Gjensidige NOR Sparebank, Ekornes ASA, Nidar AS, Leiv Vidar AS, Hjemmetjenesten i Alta.

Foreslå kandidater til HR Norges Kompetansepris her: