HR Norges Kompetansepris 2017 til Borregaard

Oslo/Sarpsborg (11.05.17) – I dagens kunnskapssamfunn er kompetanse den viktigste «råvaren» enhver virksomhet kan ha. En god kompetansestrategi har bidratt til at en nesten 130 år gammel industribedrift med hovedkontor i Sarpsborg i dag er verdensledende innen sine nisjer. Og det hele starter med norsk gran.

Medlemsorganisasjonen HR Norge har delt ut Kompetanseprisen årlig i mer enn 20 år. Den går til virksomheter som jobber strategisk og målbevisst med kompetanseutvikling. Kåringen skjer etter en grundig prosess hvor en ekspertjury vurderer nominerte kandidater.

I år er Borregaard kåret som vinner av den prestisjetunge HR Norges Kompetansepris. For juryen og HR Norge er det svært inspirerende å se at tradisjonsrike industrivirksomheter utvikler seg kontinuerlig og har en kultur og holdninger som er like moderne og fremtidsorientert som en hvilken som helst digitalisert oppstartvirksomhet.

– Vi i juryen tenkte nok først og fremst papir og planker da vi dro for å besøke Borregaard, men vi fikk noen aha-opplevelser av dimensjoner, sier juryleder Mårten Skjøstad.

– I stedet ser vi at virksomheten bruker norsk gran til å lage hundrevis av avanserte biokjemikalier som inngår i blant annet jordbruk og fiskeri, byggeindustri, legemidler og kosmetikk, næringsmidler, batterier og drivstoff, sier han.

– Den største aha-opplevelsen var hvordan de har utviklet bedriften over flere år. De har en imponerende holdning til dette med kontinuerlig forbedring. Når et mål er nådd, ser de om det de har fått til kan gjøres enda bedre.

Skjøstad nevner som et eksempel hvordan Borregaard har sentralisert driften av 18 fabrikker som tidligere ble styrt fra 16 lokale kontrollrom. I dag styres fabrikkene fra ett felles driftssenter av kun fire operatører.

Alt dette har bedriften gjort uten oppsigelser. Mange ansatte har fått mye nytt arbeidsinnhold de siste årene, men konsernet har bevisst valgt å beholde og utvikle eksisterende ansatte fremfor å si opp og erstatte med nye.

– Vi er i en industri med sterke fagforeninger, sier HR-sjef Kari Strande. – Vi er glade og stolte over at vi har greid å utvikle oss til en global verdensledende virksomhet i samarbeid med ansatte og deres fagforeninger. Det har ikke alltid vært uten diskusjoner og uenighet, men langsiktighet, utholdenhet og vilje til å finne løsninger fra alle parter har gjort det mulig, legger hun til.

HR Norges Kompetansepris 2017 deles ut på HR Norges konferanse Kompetansedagene 2017 den 11. mai kl 9:00. Da vil også vinneren presentere sin kompetansestrategi i et foredrag.

Juryens begrunnelse

Borregaard er et tradisjonsrikt industrikonsern som er verdensledende innen bioraffinering. Konsernet bruker råvarer fra tømmer til å utvikle avanserte produkter som inngår i en rekke anvendelser. Borregaard har spesialisert seg i en global industri hvor de skreddersyr produkter til ulike behov. Utvikling og produksjon av produktene krever stadig fornyet kompetanse for å sikre at de kan konkurrere i denne bransjen og kompetanseutviklingen er derfor et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av konkurranseevnen.

Kompetansesatsingen er eksplisitt uttrykt i selskapets mål og strategier som en konkurransefaktor gjennom at Borregaard skal ha en unik kompetanse for å kunne levere bærekraftige løsninger til det globale markedet.

Borregaards kultur preges av kontinuerlig forbedring og kontinuerlig læring. Prosesser blir kontinuerlig forbedret gjennom automatisering og digitalisering. Dette krever også kontinuerlig utvikling av alle fagmiljøene. Verdiskaping skjer i det gylne trianglet mellom FoU, produksjon og salg. Det tilrettelegges for at alle fagmiljø må kunne samhandle med andre fagmiljø. Det krever både dybde- og sosial- og forretningskompetanse i alle ledd. Konsernet praktiserer en bred forståelse av kompetanse gjennom rekruttering, utvikling av eksisterende ansatte (fagarbeidere og akademikere) og omstilling. Jobbrotasjon og interne omplasseringer er også sentrale tiltak for å tilegne seg ny kompetanse fra andre avdelinger.

Kompetanse utvikles blant annet gjennom on the job training med bruk av interne instruktører. Selskapet har også flere formelle kompetanseprogram og har også et samarbeid med flere høgskoler og universitet for å utvikle fagmiljøene. Borregaard har som arbeidsgiver jobbet tett med fagforeningene i alle år slik at de sammen kontinuerlig videreutvikler og fornyer konsernet.

17% av Borregaards salg kommer fra nye produkter, definert som produkter de ikke hadde for fem år siden. Selskapet har redusert bemanningen over mange år gjennom naturlig avgang og uten oppsigelser. Men de siste årene har antall årsverk økt og selskapet rekrutterte i fjor rundt 50 medarbeidere, 20 av disse var lærlinger og tre var traineer. I tillegg leverer Borregaard som et børsnotert selskap solide økonomiske resultater – tidenes beste i 2016.

Om Borregaard

Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter.Om HR Norge

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for å skape merverdi for medlemmene. Det er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk med mer enn 3000 medlemmer fra både fra privat og offentlig sektor. HR Norge er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi samarbeider med internasjonale HR-miljøer, og henter inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

Om Kompetanseprisen

HR Norges Kompetansepris deles ut til en virksomhet eller organisasjon som kan vise til spesielt gode resultater av kompetansetiltak initiert av en kompetansestrategi. Kompetansestrategien er tydelig på mål om kunnskap, ferdigheter, og holdninger, samt lederskap, for utvikling av organisatorisk kompetanse. Mål om organisatorisk kompetanse må være forankret og integrert i virksomheten eller organisasjonens strategier, overordnede mål og visjoner.

Kandidater til prisen bør ha etablert en kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier, og iverksatt tiltak som har skapt endringer i individuell og organisasjonsmessig adferd. Om de kan vise til at tiltakene har gitt resultater som for eksempel resultatforbedring, økt trivsel, økt effektivitet, lavere turnover, bedre kundetilfredshet, bedre læringsmiljø, er det meget positivt.

Aktuelle kandidater gjennomgår en intern og en ekstern evaluering i forhold til priskriteriene. Prisvinner må, i tillegg til å oppfylle kriteriene, være villig til å presentere metoder og erfaringer fra det prisbelønte arbeidet, samt imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.

Prisvinnere 2017 til 1997

Borregaard, SopraSteria, Norsk Medisinaldepot, Laerdal Medical, ISS, National Oilwell Warco, Hydro Aluminium Høyanger Verk, Gjensidige Forsikring, Ergo Group, Ullern videregående skole, Forsvarets Spesialkommando, TINE v/Tine Personal og Kompetanse, GE Healthcare Lindesnes Fabrikker, Statoil Detaljhandel AS, Norske Skog Union, Snøhetta Arkitektkontor, Gjensidige NOR Sparebank, Ekornes ASA, Nidar AS, Leiv Vidar AS, Hjemmetjenesten i Alta.

Årets jury

  • Mårten Skjøstad, juryleder, til daglig i Gjensidige Forsikring ASA
  • Silvija Seres, matematiker og forretningsutvikler, Technorocks
  • Ole Kristian Tangen, utviklingssjef, Asker kommune
  • Anders Dysvik, professor ved BI

Jurykoordinator fra HR Norge er Lars Christian Elvenes.

Kontaktpersoner

  • Kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, tone.horvei.bredal@borregaard.com, tlf. 924 67 711
  • Juryleder Mårten Skjøstad, marten.skjostad@gjensidige.no, tlf. 480 97 008
  • Pressekoordinator Paal Leveraas, HR Norge, paal.leveraas@hrnorge.no, tlf. 982 16 666
  • Daglig leder Even Bolstad, HR Norge, even.bolstad@hrnorge.no, tlf. 906 66 720

Bilder (fri bruk)

Fra offentliggjøringen (se også vårt album på Flickr.com)

F.v., fra Borregaard: Terje Rudlende (forbedringsansvarlig), Elisabeth Kihl-Stenrød (HR-partner), Jetske Jervan (HR-partner), Kristin Misund (forskningsdirektør), Ole Gunnar Jakobsen (fabrikkdirektør), Dag Arthur Aasbø (direktør organisasjon og samfunnskontakt), Kari Strande (HR-sjef). Fra juryen: Mårten Skjøstad, Ole Kristian Tangen.

Prisvinnere fra Borregaard: f.v. forskningssjef Kristin Misund, fabrikkdirektør Ole Gunnar Jacobsen, organisasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø, HR-sjef Kari Strande.


Juryen for HR Norges Kompetansepris 2017, ved to av dem. Fra venstre jurymedlem Ole Kristian Tangen, Asker kommune, juryleder Mårten Skjøstad, Gjensidige.

Kari Strande, HR-sjef i Borregaard (Foto: Borregaard)

Even Bolstad medium


Even Bolstad, daglig leder i HR Norge