HR Norges Kompetansepris 2016 gikk til Sopra Steria

I juryens begrunnelse står det blant annet at vinneren har en klar kompetansestrategi som omfatter rekruttering, ledelse og kompetanseutvikling for alle. Kompetanse er stammespråket, hvor «the power of sharing» er mantra. De har etablert en kompetansestrategi som er forankret i strategien og forretningsmålene og topplederen er den største fanebærer for kompetanseutvikling i selskapet.

Prisvinner og komite
Prisvinnerne Web

Solfrid Skilbrigt og Hilde Solberg Holm mottok prisen på vegne av Sopra Steria

HR Norge deler årlig ut Kompetanseprisen for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetanseprisen gis til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Sopra Steria har en klar modell for lederskap og lederne blir målt på virksomheten sine forventninger til ledere. Prosjektlederne har en utvidet ledelses rolle og er sentral i utviklingen av den enkelte medarbeider.

– Mye av hemmeligheten vår er selskapets økosystem for læring, som omfatter alt fra utviklingsprogrammer, kurs og lyntaler, til mentoring og medlemskap i faglige forum og sosiale nettverk. Om lag 70 prosent av en medarbeiders læring skjer på arenaer som ikke er formelle, sier Solberg Holm.

– Vi skal ha de beste hodene, og her er konkurransen knallhard. Våre medarbeidere kunne fått jobb på dagen hos våre konkurrenter. Å jobbe i Sopra Steria er altså et aktivt valg som hver medarbeider tar. Vi vet at kompetanseutvikling er en viktig grunn til at mange velger å jobbe hos oss, sier Solberg Holm.

Resultatet er at kundene fortsetter å velge virksomheten som sin samarbeidspartner noe som har gitt en lønnsom vekst. Dette speiles ved at antall ansatte har fordoblet seg på 4 år og de forsetter å vokse - også i 2016. I tillegg sier 90 % av de ansatte at de får utviklet seg og er fornøyd med egenutviklingen.

Om Sopra Steria:
Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 38 000 medarbeidere i 20 land, og hadde proformaomsetning på 34 milliarder kroner i 2015.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Om Prisen:

HR Norges Kompetansepris deles ut til en virksomhet eller organisasjon som kan vise til spesielt gode resultater av kompetansetiltak initiert av en kompetansestrategi. Kompetansestrategien er tydelig på mål om kunnskap, ferdigheter, og holdninger, samt lederskap, for utvikling av organisatorisk kompetanse. Mål om organisatorisk kompetanse må være forankret og integrert i virksomheten eller organisasjonens strategier, overordnede mål og visjoner.

Priskomiteen har bestått av:

  • Cathrine Filstad, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon, BI
  • Mårten Skjøstad, ‎Leder HR organisasjonsutvikling, Gjensidige Forsikring ASA
  • Ole-Kristian Tangen Utviklingssjef, Asker kommune og varamedlem i styret for HR Norge
  • Hans Olav Næss, Selvstendig, Strategisk HR og Kompetanseutvikling, varamedlem i styret for HR-Norge

Kandidater til prisen bør ha etablert en kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier, og iverksatt tiltak som har skapt endringer i individuell og organisasjonsmessig adferd. Om de kan vise til at tiltakene har gitt resultater som for eksempel resultatforbedring, økt trivsel, økt effektivitet, lavere turnover, bedre kundetilfredshet, bedre læringsmiljø, er det meget positivt.

Aktuelle kandidater gjennomgår en intern og en ekstern evaluering i forhold til priskriteriene. Prisvinner må, i tillegg til å oppfylle kriteriene, være villig til å presentere metoder og erfaringer fra det prisbelønte arbeidet, samt imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.