HR Norges Kompetansepris 2019 til DNB

DNB tildeles HR Norges Kompetansepris 2019 for sin sterke satsing på kompetanse i en utfordrende endringsprosess.

Medlemsorganisasjonen HR Norge har i over 30 år delt ut Kompetanseprisen for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanseprisen gis til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Fra venstre: Even Bolstad HR Norge, Marthe Aune, Karoline Hval, Eilert Torsnes, Anne Skogvold og Siri Langangen.

DNB er kjent for å ha en sterk kultur og identitet preget av nesten 200 års historie. De har en sterk merkevare i Norge og er tilstede i 16 land. Sterke kulturer kan være en styrke men også en utfordring, særlig i endringsprosesser hvor noen ser behovet for endring tidligere og tydeligere enn mange andre. Årets vinner forholder seg til en fremtidig konkurransesituasjon dramatisk forskjellig fra den de kommer fra. Konkurrerende tjenester og produkter kommer ikke lenger bare fra samme bransje, men som innovasjon og utvikling fra både giganter og startups fra helt andre markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ut fra dette strategiske bildet ønsker de å gå fra å være en bank mer i retning av å være et teknologiselskap med banklisens.

Endring av kultur, kompetanse og teknologi som automatisering betyr også en reduksjon av ansatte innenfor noen områder og ny kompetanse på andre områder. En viktig driver har vært å få dette skiftet uten bruk av sluttpakker, men heller bygge på med kompetanseutvikling og omskolering i stedet der man kan.

Med dette som utgangspunkt har de gjort Kompetanseløft til ett av fire satsingsområder i virksomhetsstrategien. Strategien fokuserer både på å løfte kompetansen hos de mange og omskolering for noen – ofte kalt upskilling og reskilling. De har skapt egne utviklingsløp for kritisk kompetanse som IT-arkitekter og data scientists, parallelt med at de har utviklet den helhetlige organisasjonsdesignen i retning av å jobbe enda tettere med eksterne tjenesteleverandører, oppstartsvirksomheter og sterke kompetansemiljøer. Slik har de dekket kompetansebehov raskere enn de ellers ville hatt muligheten til.

Virksomheten har utviklet en kompetansemodell som i stor grad setter driv for egen læring i førersetet. De har gitt ansatte store muligheter til å utforske kunnskap basert på egeninteresse og gjort læring lett tilgjengelig. De dyrker en lærings- og delingskultur basert på psykologisk trygghet, og sikrer å hente lærdom fra både suksesser og feil.

HR spiller en vesentlig rolle i arbeidet. HR har fått strategisk ansvar og jobber aktivt med kompetanseansvarlige i alle forretningsområder for å for å sikre at kompetansebehovene virksomheten møter blir dekket.

Priskomiteen trekker særlig frem hvordan man har satt kompetanse i sentrum. DNB har beveget seg fra en kompetansestrategi i stor grad basert på å bytte kompetanse til å utvikle en smidig organisasjon hvor det å løfte medarbeidere man allerede har om bord står sentralt. På den måten har man ikke bare sørget for å dekke virksomhetens eget behov, men også tatt et større og utvidet samfunnsansvar samt på en enda bedre måte stilt opp for egne ansatte.

Priskomité 2019:

  • Arne Krokan, Professor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, NTNU
  • Anne Sigrun Moen, HR-direktør i Skatteetaten
  • Vidar Lødrup, Direktør HR- og administrasjonsavdelingen, Statens Vegvesen
  • Kari Strande, HR-direktør, Borregaard

Om prisen:

HR Norges Kompetansepris er etablert for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Hvert år deles HR Norges Kompetansepris ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling. Les mer om prisen og tidligere prisvinnere her.

Om HR Norge:

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon, som er til for virksomhetene og alle som jobber med HR og ledelse. Organisasjonen er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk og består av medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Organisasjonens viktigste oppgave er å skape verdi for medlemmene gjennom å levere relevant og fremtidsrettet kompetanse. Målet er å bidra til at virksomheter på best mulig måte kan utnytte organisatoriske og menneskelige ressurser for å skape verdier.

Kontaktinformasjon:

Fra priskomiteen: Anne Sigrun Moen tlf. 95810084 annesigrun.moen@skatteetaten.no
HR Norge (inkl bilder): Anne Lian tlf. 93464803 anne.lian@hrnroge.no
DNB: Siri Langangen tlf. 90796177 siri.langangen@dnb.no