Rekruttering - dette må du vite

Du har kanskje en tanke om hva du ser etter når du lyser ut en stilling, men hvordan kan du forsikre deg om at du ansetter riktig person? En grundig rekrutteringsprosess bidrar til økt treffsikkerhet og et mer objektivt valg av kandidat. Et solid employer brand, god ressursplanlegging, strukturerte jobbintervjuer og god onboarding, er nøkkelen til en vellykket rekruttering.

Ved å implementere dette, kan du identifisere kompetansen som vil styrke din bedrift umiddelbart, men også i fremtiden. På denne siden finner du artikler, temaark og webinarer med gode råd og tips til hele rekrutteringsprosessen.

Fagområdet rekruttering består av:

Klikk på linkene for å komme direkte til et tema.

Employer branding

Ditt “employer brand" sier noe om ditt rykte som arbeidsgiver. Det defineres ofte som “inntrykket av din virksomhet som et godt sted å jobbe". Employer branding handler om å vedlikeholde og styrke dette inntrykket for å være en foretrukket arbeidsgiver..

Kampen om kompetanse er hard. I dagens arbeidsmarked er kompetente arbeidstakere en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Siden etterspørselen i de fleste sammenhenger er mindre enn tilbudet, oppstår det et kompetansegap. Resultatet er at vi i mindre grad i dag kan “kjøpe" den arbeidskraften og kompetansen vi trenger. I stedet handler det om å “selge" virksomheten og arbeidsplassen til arbeidstakerne. Lær hvordan du kommer i gang med å bygge employer brand i dette temaarket Employer branding. I foredragene Et dypdykk i employer branding og Bedre employer branding med HR analyse kan du høre Kate Aunaas Ingram, tidligere Vice-President Recruitment & Employer Branding i Orkla, fortelle hvordan Orkla har jobbet med å bygge et strategisk langsiktig employer brand.

Kate Ingram ny

Kate Aunaas Ingram

Ressursplanlegging

Ressursplanlegging handler om å se fremover og finne gapet mellom nåværende kompetansebeholdning og hva som trengs i fremtiden.

Gjennom de siste tre årene har vi fulgt tallene fra NAV og sett på utviklingen i etterspørsel etter, og mangel på arbeidskraft. HR Norge har i samtaler med store norske virksomheter hørt gjentagende bekymringer for å få tak i, og beholde viktig kompetanse. Les resultatet av samtalene i artikkelen Mangel på arbeidskraft: hva er utfordringene og hvordan løse disse?

I artikkelen Talentledelse og -anskaffelse - er vi på riktig vei? ser vi at arbeidsgivere opplever større utfordringer med å beholde ansatte. Ifølge SSB har 700 000 byttet jobb fra andre kvartal i 2021, til andre kvartal 2022. Med store utskiftninger og lav arbeidsledighet er det stor etterspørsel etter kompetanse, og bedrifter sliter med å holde på ansatte.
Her du laste ned rapporten Talentledelse og -anskaffelse - er vi på riktig vei?

Talentledelse og -anskaffelse
Rapport
Talentledelse og -anskaffelse

Er din virksomhet forberedt på fremtiden, hvilken kompetanse og hvilke ressurser som skal til for å være konkurransedyktig? Lær hvordan du gjennomfører strategisk ressursplanlegging i webianret Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging. Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker for ressursplanlegging nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig behov og leveransekraft. Les mer om rapporten og funnene i artikkelen HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser.

Rekruttering

Rekruttering av nye medarbeidere kan være krevende – vi skal både finne en medarbeider som passer til jobben og en medarbeider som passer til organisasjonen.

Hvordan opplever norske virksomheter det opphetede arbeidsmarkedet? Endrer dette atferden blant kandidater og hvilke tiltak iverksetter virksomhetene for å møte den nye situasjonen? Les artikkelen Rekruttering – en temperatursjekk i hett arbeidsmarked og få svar på hva deltakerne på HR Norge sin Rekrutteringsdag 2022 opplever arbeidsmarkedet.

I rekrutteringsprosessen må vi være opptatt av kandidatenes opplevelse av prosessen og vår virksomhet. En dårlig rekrutteringsprosess kan føre til økning i feilansettelser som resulterer både i økonomiske tap og i verste fall dårlig rykte. Lær mer om hvordan ha en god rekrutteringsprosess i rapporten Rekruttering 2020 og temaarket Tips og råd for å rekruttere medarbeidere.

Rekruttering 2

Jobbintervjuet

Hvordan vi planlegger og gjennomfører profesjonelle jobbintervjuer har avgjørende betydning for intervjuets treffsikkerhet og jobbsøkerens opplevelse av virksomheten de søker jobb hos.

Asbjørn Rachlew, politioverbetjent i Oslo politidistrikt, forteller hvordan du kan gjennomføre den profesjonelle samtalen og introduserer deg til den forskningsbaserte intervjumetodikken i foredraget "Profesjonelle intervjuteknikker" og i artikkelen "Den profesjonelle samtalen"

Asbjorn rachlew beskjært

Asbjørn Rachlew

Å gjennomføre jobbintervjuet over skjerm har vært vanlig når det ikke har vært hensiktsmessig å hente inn kandiderer til intervju. I løpet av fjoråret endret dette seg, og i 2021 tar vi for gitt at det er over skjerm intervjuet skjer. Nicolas Roulin har forsket på området, og hjelper deg å fatte bedre beslutninger, og å skape bedre kandidatopplevelser når rekrutteringsprosessen skjer gjennom en skjerm. I foredraget Video Interviews: How To Ensure the Best Candidate Experience og i artikkelen
Jobbintervjuer på kjente og mindre kjente flater
kan du lære mer om hvordan gjennomføre jobbintervjuene digitalt.

Nicolas roulin

Nicolas Roulin

Onboarding

Gi dine nyansatte en god start, planlegg hvordan du skal ta de imot og hjelpe de inn i rollen de skal fylle.

Gjennom de fire siste årene har HR Norge gjennomført en undersøkelse i forkant av vår årlige onboardingkonferanse for å ta pulsen på praksis innen dette viktige området. Årets rapport viser trender fra før, under og etter pandemien. Det er liten tvil om at effektiv onboarding lønner seg, men gjør vi det som forskningen anbefaler oss å gjøre av tiltak?

Her får du resultatene fra onboardingundersøkelsen 2024.

Onboardingrapporten 2024
Rapport
Onboardingrapporten 2024

Gjennom de fire siste årene har HR Norge gjennomført en undersøkelse i forkant av vår årlige onboardingkonferanse for å ta pulsen på praksis innen dette viktige området. Denne rapporten viser trender fra før, under og etter pandemien.

Onboarding starter på mange måter allerede idet en mulig kandidat søker en ledig stilling i din virksomhet, men formaliseres mer fra det tidspunktet denne kandidaten underskriver (digitalt) ansettelsesavtalen. Forskning viser at en vel gjennomført onboarding fører til bedre jobbtilfredshet, bedre prestasjoner, bedre tilhørighet, bedre rolleklarhet og ikke minst lavere turnover. Lær hvordan du kommer i gang med god onboarding i Onboardingrapporten 2021. Les artikkelen Onboarding etter 6 C’er – smart start i ny jobb hvor Talya Bauer gir deg sine beste råd. Her kan du lese hvordan Nemko opprettet en Digital onboardingcoach til alle nye ledere og artikkelen Onboarding – investering eller kostnad? basert på en undersøkelse gjennomført av HR Norge.

Talya Bauer ny

Talya Bauer

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!