Video Interviews: How To Ensure the Best Candidate Experience

Mens intervjuer ansikt-til-ansikt er nærmest gitt i rekrutteringsprosessen, har det de siste årene, og spesielt i 2020, blitt mer vanlig med virtuelle intervjuer. To hovedtilnærminger brukes, synkrone og asynkrone videointervjuer. I dette foredraget med Nicolas Roulin fra Rekrutteringsdagen får du de viktigste forskjellene mellom de to, og hvordan du bruker dem for å sikre best mulig kandidatopplevelse.

Læringspunkter og innhold i foredraget:

  • Forstå nøkkelforskjellene mellom personlige, synkrone videointervjuer og asynkrone videointervjuer
  • Lær om hvordan forskjellige intervjuformater eller design kan påvi