Hvordan ta kunnskapsbaserte beslutninger

I dagens ordskifte hører vi stadig om innhenting av kunnskapsgrunnlag og viktigheten av å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Hva betyr det, og hva innebærer dette for praktikeren som skal ta viktige beslutninger knyttet til mennesker og organisasjon?

Dette er egentlig ikke noe nytt – vi gjør dette ganske ofte i dagligdagse beslutninger i hverdagen.

Kunnskapsbasert praksis handler om å øke sannsynligheten for at vi oppnår de ønskede målene og effektene av våre beslutninger, for