Det grunnleggende må være på plass før man kan tenke videre lederutvikling

Etter to tøffe år for næringslivet begynner vi å skimte konturene av et mer fredelig landskap. Hybridkontoret medfører økt kompleksitet for lederrollen og evnen til fleksibilitet og tilpasning sies å være en av flere såkalte power skills. «Å lære seg å forvente det uforventede blir en vesentlig lederkompetanse fremover», har det blitt sagt for arbeidslivet anno 2022. Dette er gammelt nytt, mener Berit Svendsen.

Lederutviklingskonferansen 2022 som går digitalt 1. september kommer Berit Svendsen med sine tanker og erfaringer rundt lederutvikling.

- «Å lære seg å forvente det uforventede blir en vesentlig lederkompetanse fremover» – er dette gammelt nytt?  

- Ja, det er gammelt nytt. At ingenting vokser inn i himmelen virker å være noe vi glemmer altfor raskt. Vi er litt tilbake der vi var under forrige finanskrise – virksomheter bygger seg for raskt opp uten å sikre dette med å tjene penger. Når krevende tider kommer så må vi tilbake til det grunnleggende – hvor er forretningsmodellen? Dersom den ikke er grundig nok etablert må man se på kostnadsstrukturer. Da blir gjerne nedskaleringer en konsekvens av dette. Hvis ledere ikke tar innover seg endringer i omgivelsene, - og eventuelt innrømmer at man sliter, så vokser problemene. De beste lederne er åpne, og de omgir seg med folk som tør å utfordre det etablerte. De aller beste lederne blir til i nedgangstider, sier Berit Svendsen.

- De aller beste lederne blir til i nedgangstider

Berit Svendsen

- Hva betyr ledelse for deg og hva har du lært mest av?

- Ledelse er å vise vei. Ledelse er å bygge folk opp og det er å ta ansvar i vanskelige situasjoner.

- Ledelse er å anerkjenne ansvaret for at når du drar så skal organisasjonen gå videre uten deg. Jeg har vært svært inspirert av andre gode ledere, som for eksempel Anne Carine Tanum og Rune Bjerke. De er begge flinke på å se helheten, de tør å være innovative, i tillegg til at de er dyktige på det finansielle aspektet. Ole Petter Haakonsen, tidligere teknisk direktør i Telenor, var svært dyktig på å ta signaler i omgivelsene og benytte det mulighetsrommet til å gjøre endringer.

- Ett av de beste rådene jeg fikk som ung leder var at som leder må du alltid si sannheten, men du trenger ikke fortelle alt. Man må finne den balansen. I Telenor fikk jeg god opplæring av å lære av å stå i krevende omstendigheter. Da kjente jeg viktigheten av å omgi meg med gode folk som er ærlige. Takhøyde er viktig, sier Svendsen.

- Hva inspirerte deg til å gå fra teknologiselskaper til noe helt annet – nemlig SkiVM?

- Jeg var tilskuer på SkiVM i 2011 og ble fascinert av hvor fantastisk et så stort arrangement kunne være. Det er et prosjekt med en veldig definert start og en slutt – vi skal bygge en organisasjon som vi skal ta ned igjen når vi er ferdige – hvordan skal vi lykkes og hva skal vi etterlate oss? Hva er varige verdier som vi har skapt?

- En sterk drivkraft er muligheten til å vise verden hvor fantastisk et mesterskap kan arrangeres og de verdiene vi står for, og hva vi kan få til her i Norge! Vi har en gylden mulighet til å vise bærekraft og moderne teknologi i praksis. I tillegg ser jeg at min erfaring fra næringslivet er nyttig. Der næringslivet er flinke på å være innovative og få til god ledelse, er sporten sterk på ambisjoner. Vi må lære av hverandre. Vi må sikre at vi har en talentbase og løfte andre videre, sier Svendsen.

- Hvordan bygger man kultur for ledelse- og lederutvikling i omskiftelige tider?

- I omskiftelige tider er det særlig viktig å ha en stødig ledergruppe med de dyktigste folkene. Og når man bygger denne gruppen er det først og fremst grunnleggende å etablere tillit. Man må sikre seg de riktige talentene, man må etablere og forankre både strategi og gode arbeidsrutiner. Vi må påse at erfarne ledere sørger for etterfølgerplanlegging og vi må utvikle et system for dette. Når det grunnleggende er på plass, så kan vi tenke videre lederutvikling, sier Svendsen.

- Hvordan evner man som leder å forvalte kultur i den nye hybride hverdagen?

- Personlig synes jeg det er viktig å være mye til stede. Vi går glipp av noe med å ikke møtes fysisk. Vi går glipp av den uformelle kaffepraten og den uformelle kompetansedelingen. Hjemmekontor er fint å ha muligheten til, men det gjør det krevende å bygge kultur. Min erfaring er at det er vanskeligere å drive ledelse fra hjemmekontoret. Samtidig må vi være bevisst på å gi fleksibilitet. Men man kan ikke gi samme fleksibilitet til alle. For å sikre seg A-laget så må man være rausere med de man ønsker å beholde, sier Svendsen.

- Det snakkes mye om mangfold og bærekraft - hva kreves av ledere fremover?

- At man har en mangfoldig ledergruppe, er en selvfølge. Ledere må ha det perspektivet . Vi må få opp både kvinner og menn, unge talenter og senior kompetanse. Ikke minst trenger vi kompetansemangfold for å være et godt team. Jeg har alltid hatt unge og uredde mennesker i organisasjonen og jeg har vært mentor for flere unge talenter. Her foregår en gjensidig kunnskapsdeling, sier Svendsen.

- Hva er dine viktigste 3 råd til nye ledere?

  • Være nysgjerrig og fremoverlent, se etter muligheter. Som leder ser man helheten, men man ha ekspertene innenfor de enkelte områdene. Du må bygge teamet med det beste av de beste.
  • Hvis du tråkker i salaten, så innrøm at du har et problem.
  • Grip mulighetene! Hvis du føler du at du ikke kommer noen vei og lederen stopper - velg en ny leder med omhu.

Ønsker du å høre mer om Berit Svendsen sine tanker om lederutvikling må du melde deg på Lederutviklingskonferansen 2022 som går digitalt 1. september.

Les mer om Lederutviklingskonferansen 2022 og se program og påmelding her.

Forside program Lederutviklingskonferansen 2022
- Ledelse er å vise vei. Ledelse er å bygge opp folk og det er å ta ansvar i vanskelige situasjoner

Berit Svendsen