Konferanse

Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt

Lederutviklingskonferansen 2022 Landingssiden 1610 format
Arbeidslivet har endret seg for godt etter pandemien og vi jobber fortsatt med å finne rytmen i en hybrid hverdag. Lederutvikling kryper høyere på agendaen hos virksomheter og utvikling av ansatte er elementært for å være en attraktiv arbeidsgiver. Kulturbygging og det relasjonelle aspektet ved ledelse er blant de mest sentrale elementene i lederutviklingsprogrammene anno 2022 og det utforskes hvordan man skal lykkes med dette på tvers av kanaler. Hvordan ledes- og ivaretas medarbeidere på avstand?

Detaljer

Åpne alle

Foredragsholdere

Berit Svendsen
Berit Svendsen
Styreverv som et ledd i lederutvikling

Berit Svendsen er leder for ski-VM i Trondheim 2025. Hun startet som forsker i Televerkets forskningsinstitutt på 80-tallet og jobbet 30 år i Telenor. Svendsen hadde en rekke roller i konsernet, og fra mars 2017 til september 2018 hadde hun ansvaret for all Telenors virksomhet i Skandinavia. Berit Svendsen er engasjert i flere områder av norsk næringsliv gjennom styreverv og er av hjertet en tech-entusiast og nysgjerrig på innovasjon og utvikling. I 2016 ble Svendsen kåret til en av Europas femti mest inspirerende kvinner i teknologiverden av Inspiring Fifty, og i 2017 og 2018 ble hun kåret til den mektigste kvinnen i norsk næringsliv av Kapital. Svendsen startet som leder for internasjonal satsning i Vipps i november 2018. Videre er Svendsen Adjunct Executive in Residence på BI ved institutt for strategi og entrepenørskap og har i 2019/2020 ledet Svendsen-utvalget for Forsvarsministeren for å vurdere endrede kompetansebehov i Forsvaret ut fra et endret trusselbilde.
Foto: Morten Brakestad

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

Både etablerte og nye ledere, samt lederspirer søker gjerne styreverv som et ledd i egen lederutvikling. I tillegg til å utvikle strategiske evner så jobber man- særlig som styreleder- med å utvikle et team av profiler som gjerne allerede er etablerte ledere. Berit Svendsen har lang fartstid som både toppleder og styreleder. Hva er hennes viktigste råd på veien til ledere som enten allerede sitte i styrer eller ønsker styreverv?

Du får mer om;

 • Topplederperspektivet på styreverv og lederutvikling
 • Hvordan bli attraktiv når valgkomiteen setter sammen styrer
 • Hvordan bli et godt styremedlem

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon
Per-Magnus Moe Thompson
Per-Magnus Moe Thompson
Lederutvikling – hva sier forskningen og hva skjer fremover?

Per-Magnus Moe Thompson er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Han forsker hovedsakelig på relasjonelle og emosjonelle prosesser i ledelse, men også på lederutvikling og bruk av metoder som gamification. Han underviser på Master of Science og MBA-programmet til BI, og har lang erfaring som konsulent. Thompson er også psykologspesialist ved Institutt for Psykologisk Rådgivning, der han jobber med individuell lederveiledning.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

Praksis for hvordan utvikle ledere er i en brytningstid. Det har nylig blitt publisert flere gode meta-analyser i fagfeltet. Kunnskap rundt hva som virker i lederutvikling nå er satt i system og blitt mer tilgjengelig for praktikere. På den annen side er det også en tid for å se fremover. Digitale løsninger åpner opp for nye måter å utvikle ledere på. Gamification er et eksempel på dette. Fjernledelse er mer aktuelt enn noen gang, vi trenger fortsatt kunnskap om hvordan utvikle lederes evne til å lede på avstand.

 • Hva sier forskningen om «god lederutvikling»?
 • Fokuset i ledertrening – store ord versus små ferdigheter
 • Fjernledelse – utvikling av lederes evne til å være nær på avstand

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon
Laila Pawlak
Laila Pawlak
New World Orders - why HR must transform to lead the future (in English)

Laila Pawlak er CEO og medgründer av Rehumanize Institute og SingularityU Nordic. Pawlak er medforfatter av “the Fundamental 4s: How to design extraordinary customer experiences in an exponential world and Ethics @ Work», og er vinner av Experience Management Achievement Award, i tillegg er Pawlak utnevnt Distinguished Woman Entrepreneur Fellow av the Female Entrepreneurship Day Organization hos FN New York. Pawlak har ved to anledninger blitt nominert som Female Entrepreneur of the Year, awarded Investor of the Year, og er på listen av topp 100 kvinnelige rollemodeller i Danmark. Videre har Laila Pawlak vært på listen «top 50 and 100 people in tech in the Nordics” flere år på rad og er aktiv angel investor, samt vinner av the Investor of the Year award, rådgiver og delaktig i startups og diverse organisasjoner.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

Verden og virksomheter er i endring i kjølvannet av utfordringene pandemien brakte med seg. Dette påvirker både teknologisk og geopolitikk, i tillegg til at det synliggjør behovet for at virksomheter tilpasser og transformerer seg. Lista legges høyere for både nye arbeidsformer, ledelse og HR-funksjonen. Laila Pawlak utforsker prediksjoner for fremtiden og du får høre mer om;

 • Hva blir HRs fremtidige rolle?
 • Hva innebærer denne transformasjonen av ledelse og lederutvikling?
 • Forskningsbasert innsikt i hvordan bli en ansvarlig virksomhet

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon
Pål Voss
Pål Voss
Tillitsbasert ledelse i et omskiftelig landskap

Pål Voss jobber som leder- og organisasjonsutvikler i AFF. Han har 25 års erfaring som leder og konsulent fra blant annet Sopra Steria, DNB og Telenor. Pål har utviklet sin erfaring og kompetanse i grensesnittet forretning- teknologi og organisasjonsutvikling. Hans fokus er på hva fremtidens ledere og organisasjoner må kjennetegnes av for å skape resultater og lykkes. Pål er Idehistoriker, har en master i sosial- og organisasjonspsykologi fra London School of Economics and Political Science og er utdannet Psykoterapeut.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

I Sopra Steria henger lederutviklingen tett sammen med virksomhetens mål og strategi. Godt lederskap og medarbeiderskap utvikles gjennom relasjoner, og det handler om hverdagsledelse. Sopra Steria har ved flere anledninger blitt kåret til en av landets mest attraktive arbeidsplasser og de jobber systematisk med å være et fantastisk sted å jobbe!

Du får høre mer om;

 • Hvordan ser landskapet ut for lederutvikling nå? Hva må ledere navigere i?
 • Hvordan ivareta folk i en tid hvor grensene mellom jobb og fritid er mer flytende?
 • Fra hverdagsledelse til Managerprogrammet for fremtidens ledere i Sopra Steria

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon
Kristine Storaas
Kristine Storaas
Tillitsbasert ledelse i et omskiftelig landskap

Kristine Storaas er Head of Competence and Leadership Development hos Sopra Steria. Storaas er siviløkonom med master i International Business fra NHH, og har bred erfaring med talentutvikling, organisasjons- og lederutvikling fra virksomheter hvor digital transformasjon står sentralt. Storaas har lang erfaring fra ulike roller innen Marked og HR i DNB og er nå leder for kompetanse- og lederutvikling i Sopra Steria. Kristine Storaas er engasjert i hvordan digital transformasjon påvirker organisasjon, kompetansebehov, kultur og ledelse.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

I Sopra Steria henger lederutviklingen tett sammen med virksomhetens mål og strategi. Godt lederskap og medarbeiderskap utvikles gjennom relasjoner, og det handler om hverdagsledelse. Sopra Steria har ved flere anledninger blitt kåret til en av landets mest attraktive arbeidsplasser og de jobber systematisk med å være et fantastisk sted å jobbe!

Du får høre mer om;

 • Hvordan ser landskapet ut for lederutvikling nå? Hva må ledere navigere i?
 • Hvordan ivareta folk i en tid hvor grensene mellom jobb og fritid er mer flytende?
 • Fra hverdagsledelse til Managerprogrammet for fremtidens ledere i Sopra Steria

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her


Les mericon
Trine Bjonum
Trine Bjonum
Å være primus motor for lederutvikling i egen organisasjon

Trine Bjonum jobber i dag ved VID Vitenskapelige høgskole som fagansvarlig lederutvikling og internopplæring. Hun har 20 års erfaring innen HR og ledelse primært fra reiseliv og næringsliv, i organisasjoner som Radisson Blu, TusenFryd og Sporveien. Hun har hatt lederutvikling og kompetanseheving som del av sitt ansvar hele veien. Hun har også gjort lederutvikling som ekstern konsulent og har nylig avsluttet en Master i ledelse ved Handelshøyskolen BI. I tett samarbeid med øverste ledergruppe, bygger nå Trine lederutvikling, lederprogrammer, ledersamlinger og lederkultur på tvers i en utdanningsinstitusjon som består av mange fusjonerte mindre skoler som skal bygge felles kultur på veien mot strategiske mål.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

VIDs nystartete interne lederutviklingsprogrammer slik som blant annet «VIDsynt» og Pilot i lederutvikling. er gode eksempler på hvordan starte lederutvikling i en digital tid, med ledere som verken sitter i en ledergruppe sammen eller jobber i samme avdeling eller på felles lokasjon. Som lederutvikler er det også svært aktuelt å forstå kontekst og behov i kulturen man skal utvikle ledere i, og man må også selv tilpasse seg.

 • Hvordan gå frem for å bygge lederutvikling fra scratch?
 • Hvordan drive lederutvikling i en heterogen gruppe, som gjerne er fusjonert og har ulik subkultur?
 • Hvordan gjøre lederutvikling aktuelt i kulturen du skal lederutvikle til?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon
Cathrine S. Greve
Cathrine S. Greve
Vi leder an i en volatil verden

Cathrine S. Greve er fagansvarlig for ledelsesutvikling i Aker BP og har lang erfaring med ledelses- og organisasjonsutvikling. Hun har jobbet både nasjonalt og internasjonalt med å utvikle og gjennomføre strategiske prosesser som støtter og utvikler ledere og medarbeidere, og fremmer verdiskapning. Greve er utdannet organisasjonssosiolog, er gestaltterapeut, veileder og coach. Greve er opptatt av hvordan Aker BP som selskap kan jobbe helhetlig med ledelse og skape merverdi, både for organisasjonen og den enkelte.

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

Aker BP skal løse noen av verdens mest komplekse problemstillinger. Vi skal levere energi til verden, men vi må gjøre det på nye måter. Vi er en del av det grønne skiftet, vi påvirkes av geopolitiske hendelser, makroøkonomiske svingninger, av fremvekst av ny teknologi og en digital transformasjon som skaper bølger av usikkerhet, men også utvider mulighetsrom, stiller andre krav til oss som organisasjon og til våre ledere. Eksterne faktorer og interne ambisjoner om leveranser, vekst og forbedring fremmer kompleksitet i lederrollen. Hvilke lederegenskaper er viktige i dette? Og, hvordan jobber Aker BP med lederutvikling i et slikt landskap?

 • Lederutvikling i et ustabilt landskap - fra strategi til handling
 • Hva tror vi på rundt ledelse i dette landskapet?
 • Og hva gjør vi nå og hvordan møter vi fremtiden?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon
Åshild Mongstad
Åshild Mongstad
Hva er verdien av å stoppe opp i sitt lederskap?

Åshild Mongstad er utdannet sykepleier og sosialantropolog. Mongstad jobber som høyskolelektor på Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania og underviser blant annet i lederutvikling på masterfag. Videre har Mongstad i mange år undervist fast på etter, - og videreutdanning i ledelse på Høgskulen på Vestlandet. Mongstad har tidligere jobbet som konsulent og har med seg praktisk erfaring inn i ledelsesfagene hun underviser i og er aktuell med boken «Refleksivt Lederskap, på tide å stoppe opp?»

Foredrag - Lederutviklingskonferansen 2022:

Mange ledere har det så travelt at de ikke rekker å prate med sine ansatte. De løper fra møte til møte, og mange ansatte lurer ofte på hva «ledelsen» driver med. Hva gjør denne travelheten med ledere og hva er verdien av å stoppe opp?

 • Forskningsbasert innsikt og praktiske eksempler på hva vi kan tjene på å stoppe opp i vår arbeidshverdag
 • Konkrete verktøy for å stoppe opp i en hektisk hverdag
 • Hvordan kan denne innsikten anvendes i et lederutviklingsprogram?

Delta på Lederutviklingskonferansen 2022 - Digitalt - se program og meld deg på her

Les mericon

Du får høre mer om:

 • Hva sier forskningen om lederutvikling?
 • Hvordan lykkes man med ledelse på tvers av kanaler?
 • Topplederperspektivet på lederutvikling
 • Forskningsbasert innsikt på hva ledere kan tjene på å stoppe opp i vår arbeidshverdag

Fullstendig program finner du her:

Rabatt for virksomhetsmedlemmer:
Deltar 3 eller flere fra samme virksomhet, gir vi 10% rabatt av deltakeravgiften. Hver og en ansatt melder seg på individuelt.
Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Digitalt:
Lederutviklingskonferansen 2022 blir arrangert som en digital konferanse. Uansett hvor du befinner deg vil du få tilgang.

Har du ikke mulighet til å delta «live»?
Fortvil ikke – du får tilgang til alt innholdet i hele to uker etter gjennomføringen. Du kan få med deg det du ikke rakk, eller se spesielt gode foredrag på nytt.

Utstiller på kompetansetorget?

Den digitale plattformen gir en fin mulighet for profilering mot deltakere på konferansen. Er du interessert i å få mer informasjon om mulighetene, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf: 91595630 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Har du ikke mulighet til å delta «live»?
Fortvil ikke – det er bare å melde seg på og som deltaker får du tilgang til alt innholdet i hele to uker etter gjennomføringen.