HR-nettverk

Deltakelse i HR-nettverk gir deg en unik mulighet til å utvide din fagkunnskap, utforske og diskutere faglige utfordringer, samt utveksle erfaringer med likesinnede på samme organisatoriske nivå. Det gir også muligheter for å finne ny inspirasjon og viktigst av alt, knytte nye kontakter med folk som jobber med det samme som deg.
Lite Arrangement Orange 3x

Hvordan gjennomføres nettverkene

HR Norge administrerer, fasiliterer og bistår med generell støtte og innsikt fra siste HR trender til alle møtene. Møtene vil gå på rundgang blant deltakende virksomheter, noe som gir en unik mulighet til å lære om forskjellige virksomheters HR-praksis på tvers av bransjer.

Gjennom nettverket vil du få tips og råd tilpasset ditt og din virksomhets spesifikke behov innenfor ditt ansvarsområde. Du vil kunne ta med deg engasjementet, ideer og kompetanse tilbake til din egen organisasjon.

Hvem kan delta i et HR-nettverk?

For at nettverket skal gi best mulig utbytte for deg som deltaker, er det viktig at nivået, erfaringen og utfordringene blant nettverksdeltakerne står godt til hverandre. Nettverksfasilitatoren har mandat til å tilpasse gruppen i henhold til dette. Det er derfor satt kriterier for hvem som kan delta i det enkelte nettverket.

Gode diskusjoner krever at deltakerne er åpne og fortrolige med hverandre. Det forventes at alle bidrar aktivt med ideer til temaer og innhold for å maksimere møtenes verdi. Dette betyr at du og de andre deltakerne har betydelig innflytelse på hvilke temaer og format som vil bli prioritert i møtene.

Vår målgruppe er HR-profesjonelle som jobber direkte med HR i sine organisasjoner. Leverandører av tjenester og produkter innenfor HR-feltet er derfor ikke kvalifisert for deltakelse.

For å delta i nettverk, må bedriften eller du være medlem i HR Norge. Her kan du lese mer om medlemsfordelene og hvordan du melder deg inn

Nettverk
Nettverk for HR ledere i SMB

23. sep. 2024

Vollsveien 2 - Oslo

Nettverk
Nettverk for HR direktører 2024/25

Er du HR-direktør eller har en strategisk HR-rolle og er på utkikk etter et sted for faglig sparring og nettverksbygging? Vi ønsker å utvide vår eksisterende gruppe av HR-ledere ved å invitere flere medlemmer til vårt nettverk. Dette nettverket fasiliteres av Cathrine Foss Stene—en ekspert på ledelsesutvikling og organisatorisk vekst.

05. juni 2024

Akersgata 34 - Oslo