Nyhetsarkiv

19.12.2014
Mobile øyeblikk
Mobilen endrer vår hverdag. Boken "The Mobile Mindshift" gir en innføring i hva det betyr for forretning, organisasjon og mennesker. Dette er nyttig l...
19.12.2014
Mobile øyeblikk
Pil
Mobilen endrer vår hverdag. Boken "The Mobile Mindshift" gir en innføring i hva det betyr for forretning, organisasjon og mennesker. Dette er nyttig l...
19.12.2014
HR-system? Det er Excel, det!
Når han er ferdig med jobben han gjør for deg, er det 10-15 år til du trenger å ringe ham igjen. - Det er ganske spesialisert det jeg holder på med, s...
19.12.2014
HR-system? Det er Excel, det!
Pil
Når han er ferdig med jobben han gjør for deg, er det 10-15 år til du trenger å ringe ham igjen. - Det er ganske spesialisert det jeg holder på med, s...
19.12.2014
"Teknofobi" i HR den største barrieren for endring
IT-direktøren la fundamentet for det kunnskapsintensive arbeidslivet vi har i dag. Nå inviteres en annen yrkesgruppe til å overta stafettpinnen. Perso...
19.12.2014
"Teknofobi" i HR den største barrieren for endring
Pil
IT-direktøren la fundamentet for det kunnskapsintensive arbeidslivet vi har i dag. Nå inviteres en annen yrkesgruppe til å overta stafettpinnen. Perso...
19.12.2014
Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer
Det råder bred enighet om at HR-initiativ må springe ut av forretningsbehov for å gi effekt og at diskusjonen om de riktige aktivitetene må gjøres i e...
19.12.2014
Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer
Pil
Det råder bred enighet om at HR-initiativ må springe ut av forretningsbehov for å gi effekt og at diskusjonen om de riktige aktivitetene må gjøres i e...
19.12.2014
HR-måling som gir verdi
Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som bå...
19.12.2014
HR-måling som gir verdi
Pil
Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som bå...
19.12.2014
Organisasjonsdesign
Alle ledere “organiserer” sin virksomhet – de definerer roller, prosesser, og strukturer når de etablerer en organisasjon. De fyller roller med person...
19.12.2014
Organisasjonsdesign
Pil
Alle ledere “organiserer” sin virksomhet – de definerer roller, prosesser, og strukturer når de etablerer en organisasjon. De fyller roller med person...
19.12.2014
Vil fremtidens organisasjonsform være arbeidsfellesskap?
I dag bruker vi de samme strukturer og måter for å organisere arbeid på som vi har gjort gjennom mange tiår. Er det på tide å utforske mer effektive m...
19.12.2014
Vil fremtidens organisasjonsform være arbeidsfellesskap?
Pil
I dag bruker vi de samme strukturer og måter for å organisere arbeid på som vi har gjort gjennom mange tiår. Er det på tide å utforske mer effektive m...
19.12.2014
Bærekraftig HR
Bærekraftens fødsel. I Brundtlandrapporten fra 1987, der begrepet bærekraftig utvikling første gang ble brukt, lød definisjonen «en utvikling som imøt...
19.12.2014
Bærekraftig HR
Pil
Bærekraftens fødsel. I Brundtlandrapporten fra 1987, der begrepet bærekraftig utvikling første gang ble brukt, lød definisjonen «en utvikling som imøt...
19.12.2014
Medarbeiderundersøkelser – en uutnyttet «skattekiste»?
Medarbeiderundersøkelser har et urettmessig dårlig rykte. Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelser både brukes og misbrukes. Når ...
19.12.2014
Medarbeiderundersøkelser – en uutnyttet «skattekiste»?
Pil
Medarbeiderundersøkelser har et urettmessig dårlig rykte. Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelser både brukes og misbrukes. Når ...
19.12.2014
Steintavlene i norsk HR
"Mot en ny bedriftsorganisasjon" heter et hovedverk i norsk HR. Boken kom i 1969 og er en obligatorisk kilde til forståelse av kultur og normer i nors...
19.12.2014
Steintavlene i norsk HR
Pil
"Mot en ny bedriftsorganisasjon" heter et hovedverk i norsk HR. Boken kom i 1969 og er en obligatorisk kilde til forståelse av kultur og normer i nors...