HR Prisen 2014 gikk til Jotun

HR prisen 2014 tildeles Jotun for et grundig, verdibasert, verdensomspennende og klart forretningsorientert HR over mange år.

HR prisen 2 2014 450x300

I en årrekke har selskapet stått for fremragende organisatorisk HR praksis og fremstår som et forbilde for strategisk -og forretningsorientert medarbeiderutvikling.

HR strategien er gjennomarbeidet og grundig forankret. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å sikre involvering og innsikt i Jotuns forretningsmessige utfordringer. HR-konsern, regionale-og lokale HR avdelinger er koordinert med basis i langsiktige HR strategiske planer. Gruppene møtes jevnlig og er representert i årlige forretnings -og HR revisjoner, i tillegg til jevnlige sentrale -og regionale HR samlinger. Forretningsmessig gjennomslag er skapt ved hjelp av god strategisk forståelse, globale verdiskapende HR konsepter, verktøy, klare strukturer, grundighet og personlig oppfølging.

- HR handler om å ansette, utvikle og beholde mennesker. I Jotun er vi opptatt av å ansette mennesker som i tillegg til rett kompetanse også har potensialet til å bli verdifulle for Jotun i mange roller resten av livet. Vi tror på å utvikle kompetanse og selskaps kultur gjennom å investere i menneskene, og vi jobber hardt med å skape en kultur som gjør at ansatte har lyst til å bli å utvikles i selskapet, Morten Fon, President and CEO, Jotun A/S

En sterk selskaps kultur kombinert med et godt miljø for innovasjon og produktutvikling er grunnlaget for Jotuns suksess i internasjonale markeder. En av Nordens største private forskningsinstitusjoner er bygget opp gjennom god rekruttering og langsiktig medarbeiderutvikling. Nyansatte melder om en «pingvinisering» som skaper både engasjement og lojalitet - den såkalte "Penguin Spirit". Det er spesielt tilrettelagt for mobilitet av menneskelige ressurser over landegrenser. Ledelseskulturen er høyt utviklet og er basert på "Jotun's Leadership Expectations" - et holistisk lederskap med elementene "Self Leadership", "Task Leadership" og "People Leadership". Langvarig innsats innen HR og kompetanseutvikling har vært bidragsytende til Jotuns innovasjonskraft som er å regne for verdensklasse.

Jotun er et globalt selskap, som har sitt eierskap og sine kulturelle røtter klart og langsiktig forankret i lokalsamfunnet Sandefjord. Virksomheten fortsetter å vokse i form av et levende internasjonalt felleskap på tvers av land og etnisk tilhørighet, bygget på kjerneverdiene Omsorg, Lojalitet, Respekt og Mot.

Om Jotun

Jotun har 69 selskaper i 40 land og 36 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinenter. Jotun har over 9600 ansatte og er representert i over 90 land. Jotun er ranket på 9. plass blant verdens malingsprodusenter. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Om HR Prisen

HR prisen deles ut av den uavhengige medlemsorganisasjonen HR Norge. Prisen tildeles personer, grupper eller institusjoner som har bidratt til utvikling av fagfeltet i form av å være rollemodell, etablert fremragende organisatorisk praksis, stått for fremragende forskning eller på annen måte fremmet HR-faget på en særlig fortjenestefull måte.

Priskomité

Tove Selnes, Executive Vice President HR, Opera Software og styreleder i HR Norge

Jens Jenssen, Seniorrådgiver, Statoil

Hallstein Mørk, HR rådgiver

Tom Simonsen, Personaldirektør, Forsvaret og styremedlem i HR Norge

Kontaktpersoner:

Jotun A/S:

Group Vice President – Human Resources, Per Harald Engesæth, tlf. 916 94781, per.harald.engesaeth@jotun.no

HR Norge:

Anne Lian, tlf. 934 64 803, anne.lian@hrnorge.no