Bør HR innta en ny rolle?

Dette spørsmålet stilles i en artikkel skrevet av Peter Cappelli og Ranya Nehmeh i mai/juni-utgaven av Harvard Business Review. De hevder at i dagens stramme arbeidsmarked så er kostnadskutt «ute» og mer oppmerksomhet på ansattes bekymringer «inne».

HR-funksjonen var i tidligere tider en sterk talsperson for de ansatte, men gjennom årene har denne pendelen svingt grunnet endringer i arbeidsmarkedet. Det vi ser i dag er at pendelen svinger igjen og at lav arbeidsledighet og et stramt arbeidsm