HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»

Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i krevende tider. Respondentene ble stilt spørsmål knyttet til situasjonen de befinner seg i, HRs strategiske forankring, prioriterte HR-områder, hvordan organisasjonen involveres i prioritering av HR-tiltak, HRs modenhetsnivå, og organisasjonens evner og kapabiliteter, herunder evne til å omsette data til innsikt.

Resultatene fra HR-undersøkelsen 2023 er delt inn i fire hovedtemaer: