Talentledelse og – anskaffelse

HR Norge gjennomførte i februar 2024 en undersøkelse som sammenligner data og trender innen talentledelse og rekrutteringspraksis med resultatene fra tilsvarende undersøkelse fra 2022. Her får du resultatene fra årets undersøkelse.

Undersøkelsen ser blant annet på hvordan arbeidsmarkedet og virksomheters tilgang på, og håndtering av kompetanse har utviklet seg over tid.

Viktige funn inkluderer blant annet tydelig nedgang i opplevd konkurranse om kompetanse, forbe