Mangel på kompetanse bekymrer direktørene mest

Norge står foran en kompetansekrise. Flinke folk, nok folk og folk med den rette kunnskapen, ferdighetene og holdningene. Det er hva som holder norske HR direktører i landets største virksomheter våkne om natten, ifølge en ny rapport fra interesseorganisasjonen HR Norge.

Rapporten, hvor over 50 av landets HR direktører er intervjuet, ble lansert på Arendalsuka mandag.

- Kompetanse må sees som en helhet, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

- Helse og forsvar er to satsninger hvor kompetanse er kritisk, mens IKT er et typisk fagområde hvor alle sektorer og virksomheter er i underskudd. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Det betyr fort alles kamp mot alle.

Bakteppet er blant annet stadig flere pensjonister og færre årskull på vei inn i arbeidslivet, i kombinasjon med teknologisk utvikling, klimautfordringene, økt geopolitisk usikkerhet og en svekket norsk valuta som gjør Norge mindre attraktivt for utenlandske arbeidstakere. Alt dette slår inn samtidig – og det er uheldig.

- For å løse utfordringen, må vi selvsagt drive kompetanseutvikling i bred forstand, satsning på grunnutdanning og kontinuerlig påfyll, men kan også løfte kolleger over i helt nye spor hvor kompetansen deres i større grad møter etterspørselen og behovet i markedet. Men det er ikke nok, sier Bolstad.

HR Norge mener at vi i større grad må tilpasse jobbene slik at vi får utnyttet teknologiske muligheter, og tenke nytt og fleksibelt på hvordan organisasjoner fungerer. Alt henger sammen med alt. Dermed må satsninger på organisasjonsdesign, rekruttering og ledelse hånd i hånd. Det samme gjelder tiltak for å få folk til å stå lenger i jobb og redusere uførhet og utenforskap.

- Dermed kan vi også fort legge alt fra pensjonsordninger til psykisk helse på toppen av alle de tiltakene som samlet må til for å løse kompetanseutfordringene vi står overfor, sier Bolstad.

Rammevilkår kommer ut som nummer to på listen over bekymringer.

- Frustrasjonen er til dels stor. Der hvor virksomhetene ser behov for mer fleksibilitet og mulighet for tilpasning på den enkelte bedrift, opplever mange at lovgivere og partene i liten grad legger til rette for det som ligger foran oss. Kritikken rettes mot lovgivere og fagforeninger, men heller ikke arbeidsgiverforeningene slipper unna, og kritikken er til dels ramsalt, sier Bolstad.

- Mange sier at det mange kaller den Norske Modellen har stivnet og må fornyes, sier Bolstad.

I rapporten som ble lansert mandag har HR Norge sett på hvilke bekymringer og utfordringer som holder direktørene våkne om natten. Rapporten viser dette:

1. Kompetanse
2. Rammevilkår
3. Kostnadsfokus
4. Bærekraft og digitalt skifte
5. Digitalisering
6. Kultur
7. Organisasjonsutvikling
8. Innovasjon og utvikling

Se presentasjon av rapporten her:

Les hele rapporten her:

Forside rapport "Hva holder direktørene våkne om natten"

Last ned PDF an rapporten her:

Hva holder direktørene våkne om natta?
Rapport
Hva holder direktørene våkne om natta?

Kontaktdata:

Hilde Nordlund, Leder for samfunnskontakt og kommunikasjon
Mobil: 91647472
hilde.nordlund@hrnorge.no