HR-trender

Hva er aktuelt, viktig og riktig innenfor HR?

De beste virksomhetene satser systematisk mer og bedre på medarbeidere, organisasjon og ledelse. De vet hvor de skal, har klar formening om hvordan å komme dit og bygger organisasjon og kapasiteter på en systematisk og gjennomtenkt måte. Hva er aktuelt, viktig og riktig innenfor HR-området?

Foredraget adresserer blant annet:

  • Mål og mening - aktiviteter, kompetanse og organisering
  • Hva skiller de beste fra de halvgode?
  • Aktuelle temaer i HR akkurat nå

Foredraget kan tilpasses til en time, to timer eller en halv dags fasilitering i en ledergruppe.

Dette foredraget kan leveres av to foredragsholdere:

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper og holder kurs innen rekruttering og foreleser på studiet i Rekruttering ved HR-akademiet. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.

Portrett Sven Kinden Iversen
Even Bolstad, er daglig leder i HR Norge. Han holder foredrag om HR-fag, HR-trender, strategi, ledelse, endringsledelse, omstilling, belønning og arbeidslivsspørsmål.

Portrett Even Bolstad