Rekruttering

Ansettelse av nye medarbeidere kan ofte bli en risikosport og som oftest skyldes dette manglende kompetanse hos rekrutterer og mangel på struktur i prosessen.

En god rekrutteringsprosess vil bidra til økt treffsikkerhet og mer objektive valg og sikrer en suksess både for kandidat og virksomheten. En dårlig prosess kan bidra til store økonomiske tap og i verst fall dårlig rykte. Det er derfor viktig å sørge for at din virksomhet har den kompetansen som trengs for å bidra til at rett person havner på rett sted og dermed bidrar til virksomhetens resultater.

I foredraget går vi igjennom rekrutteringsprosessen fra A til Å og berøre elementer som:

  • Jobbanalyse og kravspesifikasjon
  • Søknadsbehandling
  • Seleksjonsmetoder – bl.a. intervju, tester, arbeidsprøver mm.
  • Arbeidsrett/jus
  • Rollen som rekrutterer
  • Etikk, habilitet og integritet i rekrutteringsprosessen
  • Kost-/nytteanalyser
  • Evaluering av rekrutteringsprosessen

Foredraget kan tilpasses en time, to timer eller en halv dags fasilitering. Det kan også tilpasses spesielle forhold i offentlig sektor og utfordringer i den enkelte virksomhet.

Foredragsholder:

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper og holder kurs innen rekruttering og foreleser på studiet i Rekruttering ved HR-akademiet. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.

Portrett Sven Kinden Iversen