HR-analyse

Er HR-analyse en revolusjon, eller er det bare "siste mote" i ledergruppen? I den senere tid har det vært mye ‘hype’ omkring HR-analyse og mange HR folk er avventende i forhold til HR-analyse, og tenker at det tryggeste er å vente og se om det faktisk kommer til å gi verdi.

Det ikke er noen automatikk i at HR-analyse kommer til å gi resultater, men det hele avhenger ganske enkelt av hva man har tilgang til i sitt arbeid med HR-analyse.

Setter man forretningen først og fokuserer på å stille de rette spørsmålene og samtidig sørger for at innsatsen leder frem til klare faktabaserte anbefalinger som kommuniseres klart og enkelt, så er det gode muligheter for HR-analyse.

En viktig forutsetning for denne konklusjonen er samtidig forskningen på HR, som er ganske omfattende og en praksisressurs.

Det er en klar verdi for organisasjoner å optimalisere HR, men med fokus på den samlede verdikjeden fra begynnelse til slutt, og i dette er bruk av HR-analyse svært nyttig.

Det er klart verdifullt for organisasjoner å ta et skritt tilbake og tenke verdi i forhold til aksjonærer, kunder og andre interessenter og utfordringer hvor mennesker og organisasjon spiller en avgjørende rolle; og det er praktisk å bruke HR-analyse til dette.

HR-analyse er altså et middel som hjelper oss å nå målet, og ikke et mål i seg selv. Det erstatter ikke verdien av forretningsforståelse, erfaring eller intuisjon i HR, men er et nødvendig supplement til alt dette.

Foredraget kan tilpasses en time, to timer eller en halv dags fasilitering. Det kan også tilpasses spesielle forhold i offentlig sektor og utfordringer i den enkelte virksomhet

Foredragsholder:

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Han holder kurs i HR-analyse og foreleser på studiet i HR-analyse ved HR-akademiet. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og gjennomfører nå et erfaringsbasert masterstudie i kunnskapsledelse.

Portrett Sven Kinden Iversen