Lederutfordringer ved omstilling

Virksomheter omstiller – mange nedbemanner. Slike prosesser er krevende, både for ledere, tillitsvalgte og medarbeidere. Målet er langsiktig mens fokuset ofte dras mot det kortsiktige.

Toppledelsen og HR har ansvaret for å bygge de endringskapasitetene som skal til for å gjennomføre en vellykket omstilling og å sikre godt lederskap gjennom en utfordrende og kritisk fase. Linjeledere er avgjørende for å oppnå et godt resultat, men møter utfordringer de ikke nødvendigvis er skodd for.

  • Hva kjennetegner en god omstilling?
  • Hva er mulighetene i en trengt situasjon?
  • Hvordan støtte mellomlederne?
  • Hvordan unngå fellene du lett kan falle i?
  • Praktiske råd for en vellykket omstilling

Foredraget kan tilpasses en time, to timer eller en halv dags fasilitering i ledergrupper. Det kan også tilpasses spesielle forhold i offentlig sektor og utfordringer i den enkelte virksomhet

Foredragsholder:

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge og har hatt ansvar ved omstillinger både som toppleder og rådgiver. Han har faglige bakgrunn i skjæringspunktet ledelse, strategi, økonomi og arbeidsrett og trekker også på erfaringer i forhold til rollen som tillitsvalgt.

Portrett Even Bolstad