Nyhetsarkiv

19.12.2014
Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer
Det råder bred enighet om at HR-initiativ må springe ut av forretningsbehov for å gi effekt og at diskusjonen om de riktige aktivitetene må gjøres i e...
19.12.2014
Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer
Pil
Det råder bred enighet om at HR-initiativ må springe ut av forretningsbehov for å gi effekt og at diskusjonen om de riktige aktivitetene må gjøres i e...
19.12.2014
Solidaransvar og håndtering av vikarbyrådirektivet – hvem kan vi sammenligne oss med?
Vikarbyrådirektivet ble utarbeidet i EU-systemet med flere formål: Både å sikre innleide vikarer rettigheter men like mye for å heve vikarbyråenes sta...
19.12.2014
Solidaransvar og håndtering av vikarbyrådirektivet – hvem kan vi sammenligne oss med?
Pil
Vikarbyrådirektivet ble utarbeidet i EU-systemet med flere formål: Både å sikre innleide vikarer rettigheter men like mye for å heve vikarbyråenes sta...
19.12.2014
EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon
En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende f...
19.12.2014
EEI 2013: Store forskjeller i indre motivasjon
Pil
En av nyvinningene i årets undersøkelse er en "IM-indeks", som avdekker norske arbeidstakeres indre motivasjon. Det er store og kanskje overraskende f...
19.12.2014
HR Norge i medvind
Oslo, 22. april 2013 -- HR (en forkortelse for Human Resources) er et fag i sterk vekst, og HR Norge, som Norges største HR-faglige arena, opplever og...
19.12.2014
HR Norge i medvind
Pil
Oslo, 22. april 2013 -- HR (en forkortelse for Human Resources) er et fag i sterk vekst, og HR Norge, som Norges største HR-faglige arena, opplever og...
19.12.2014
Pressemelding: Ny undersøkelse gir interessante innblikk i norsk arbeidsliv
19.12.2014
Pressemelding: Ny undersøkelse gir interessante innblikk i norsk arbeidsliv
Pil
19.12.2014
Ulrichs seks HR-kompetanser
Dave Ulrich i RBL Group skriver og oppdaterer HR-profesjonens egen "bibel". Den siste versjonen er "Global HR Competencies: Mastering Competitive Valu...
19.12.2014
Ulrichs seks HR-kompetanser
Pil
Dave Ulrich i RBL Group skriver og oppdaterer HR-profesjonens egen "bibel". Den siste versjonen er "Global HR Competencies: Mastering Competitive Valu...
19.12.2014
Endring – styring eller ledelse?
Endring – styring eller ledelse? Når vi i Norge snakker om planlegning, gjennomføring og forankring av endringer, benytter vi ofte begrepet «endringsl...
19.12.2014
Endring – styring eller ledelse?
Pil
Endring – styring eller ledelse? Når vi i Norge snakker om planlegning, gjennomføring og forankring av endringer, benytter vi ofte begrepet «endringsl...
19.12.2014
HR mer moro - men ikke i Norge
En rapport fra vår amerikanske søsterorganisasjon viser at HR-folk har høyere arbeidsglede enn andre grupper og at den har vært stigende over tid. Men...
19.12.2014
HR mer moro - men ikke i Norge
Pil
En rapport fra vår amerikanske søsterorganisasjon viser at HR-folk har høyere arbeidsglede enn andre grupper og at den har vært stigende over tid. Men...
19.12.2014
HR-måling som gir verdi
Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som bå...
19.12.2014
HR-måling som gir verdi
Pil
Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som bå...
19.12.2014
Få føleriet ut av rekrutteringen
Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med ...
19.12.2014
Få føleriet ut av rekrutteringen
Pil
Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med ...