Ledelse i det grønne skiftet

Aker BP skal løse noen av verdens mest komplekse problemstillinger. De skal levere energi til verden, men de må gjøre det på nye måter. Aker BP er en del av det grønne skiftet og påvirkes av geopolitiske hendelser, makroøkonomiske svingninger, av fremvekst av ny teknologi og en digital transformasjon som stiller andre krav til utvikling av organisasjon og lederne.

Cathrine s Greve

Lederutviklingskonferansen 2022 som går digitalt 1. september kommer Catrine S. Greve som er fagansvarlig for ledelsesutvikling i Aker BP og snakker om hvordan Aker BP jobber med utvikling av organisasjonen og ledere i en volatil verden.

- Hva innebærer det å jobbe med lederutvikling i det grønne skiftet og hvordan påvirker dette utviklingen av organisasjonen?

- For hele vår bransje innebærer dette at vi må jobbe smartere og mer kostnad -og karboneffektivt. Her er lederes rolle essensiell. De setter retning og skaper eierskap til prosessene. Vi må være med å bane vei for bærekraftig utvikling i olje- og gassindustrien, og vi har en viktig rolle å spille i overgangen til mer bærekraftig energiutvikling.

- Vi står ovenfor enormt store prosjekter fremover, samtidig vet vi at skiftet vil ta tid, og vi har derfor fokus på å jobbe på tvers for å dele kompetanse og tenke nytt. Et viktig verktøy for å lykkes er allianser med strategiske partnere, og gjennom dette endrer vi måten å jobbe på, der alliansene jobber som en egen organisasjon. Dette krever at ledere må tenke nytt i måten å samhandle på, dele mer på tvers og involvere tidlig for å skape eierskap, transparens og tillit. For å kunne jobbe fundamentalt annerledes sammen må vi tilrettelegge for mindre byråkratisering, optimal samhandling og endringsrobusthet. Dette er jo aktuelle temaer i leder- og organisasjonsutvikling, og det gjelder også vår bransje, sier Greve.

- Er fremveksten av det grønne skifte bare utfordringer for dere eller ser dere nye muligheter for vekst og utvikling?

- Det gir definitivt nye muligheter, samtidig så utfordrer det også vår virksomhet og våre ledere til å gå i to takter samtidig. Vi må både være supergode på kontinuerlig forbedring, samtidig som vi må tenke nytt og tørre å utfordre det eksisterende, fokusere på innovasjon og distrupsjon. Å få til dette samtidig, å kunne gå i to takter, er veldig utfordrende, men også kjempespennende å jobbe med i et lederutviklingsperspektiv.

- Det grønne skiftet setter også fart på den digitale transformasjonen, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre ansatte - folkene våre er nøkkelen til suksess. Vi ser mange muligheter, vi har både eiere og ledere som er ekstremt ambisiøse og det er både morsomt, krevende og givende arbeid – men som leder og ansatt i denne bransjen må du trives med endring, sier Greve.

- Hvordan ser dere for dere lederrollen fremover?

- En enorm digitaliseringsagenda krever noe annet av både ansatte og ledere fremover. Dette gjør lederrollen mer kompleks også på grunn av ambisjonene i virksomheten, de må bidra til å styrke samhandling og forstå helheten for å lykkes. De må bygge psykologisk trygghet, vise retning og bemyndiggjøre organisasjonen slik at beslutninger kan skje lenger ned i organisasjonen. For å lykkes med dette må ledere gi ansatte handlingsrom og verktøy for å lykkes.

- Vi har en kompleks matrise så en leder – og ansatte - må hele tiden søke klarhet i grensesnitt, handlingsrom og forstå helheten for å lykkes. Transformasjonen gjør at vi må utvikle både folk og forretning, og våre ledere må vise retning her.

- Det har vært mange svingninger de siste årene med både Corona og krig. Vi jobber for å bygge robusthet i organisasjonen både for ledere og ansatte. Jeg er opptatt av hva det betyr for oss å bygge tillit og fremme samhandling – så vi jobber med en verktøykasse for ledere for å lykkes med dette, sier Greve.

- Hvilke områder blir viktigst å satse på og hvordan jobbe for suksess i fremtiden?

- God ledelse er også kunnskap om ledelse i transformasjon. Vi må gi ledere verktøy i å lede endring i usikkerhet. Som leder skal du skape engasjement, da det er korrelert med faktiske resultater, selv om vi skal ut i usikkerhet. Vi må legge til rette for at ledere får med seg folk, gi de relasjonell kompetanse og fremme et growth mindset for å stadig lære å møte endringer, de må stimulere til innovasjon, samhandle på tvers og bygge ny fagkompetanse med tanke på forbedring og transformasjon og fremtidige problemstillinger vi enda ikke vet komme, avslutter Cathrine S. Greve.

Ønsker du å høre mer om hvordan Aker BP og Cathrine S. Greve har jobbet med ledelse i det grønne skiftet kan du melde deg på Lederutviklingskonferansen som går digitalt 1. september.

Les mer om Lederutviklingskonferansen 2022 og se program og påmelding her.

Forside program Lederutviklingskonferansen 2022

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens