Just do it – hvordan lukke lønnsgapet mellom kvinner og menn

I mer enn ti år har Island toppet rankingen til World Economic Forum over verdens mest likestilte land. De har bygd kultur, gått i front, gjort valg, etablert lover og satt ny praksis. Hvordan driver de frem disse endringene?

8. mars 2021 fikk europeisk HR anledning til å møte noen av dem som har stått i front av utviklingen, blant annet statsråden som ledet an da lovgivningen ble etablert og Reykjavik Energi som er et eksempel på hvordan virksomhetene har tatt i mot, omfavnet og gjennomført det de ble pålagt.

Her kan du se møtet som webinar. Arrangementet ble gjennomført av vår internasjonale paraplyorganisasjon EAPM, med sekretariat hos vår søsterorganisasjon CIPD i UK, i samarbeid med HR Norge og vår islandske søsterorganisasjon Mannaudur.

Just do it! How Iceland took a leading position on gender equality - webinar 8. mars 2021

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.

- Norge følger tett på Island, og alle de nordiske landene rangerer høyt på likestilling. Men poenget er at Island går i front, Og der hvor Island går opp veien, kommer vi andre etter. Kanskje kan man si at vi kommer diltende bak, slik vi har gjort både med tredeling av permisjon og dokumentasjonsplikt for lønn. Det gjør det ekstra spennende å følge nettopp Island og deres utvikling, sier daglig leder i HR Norge og president i EAPM, Even Bolstad.

Ett viktig læringspunkt er å ha stor grad av systematikk med gode data i bunn. I praksis snakker vi om lønnssystemer. Slike lønnssystemer vil også dekke dokumentasjonsplikten som nå også er innført i Norge. For den som er interessert i mer informasjon om hvordan slik systematikk kan brukes, anbefaler jeg å følge de to webinarene det er lenket til under og laste ned lHR Norges lønnsrapport når den lanseres om en drøy uke, sier Bolstad

This is why Iceland ranks first (World Economic Forum)

Equal pay standard Iceland (Icelandic Women’s Rights Association)

Island: Verdensmester i likestilling – fortsetter reformene (HR Norge 2019)

Lønn og 8. mars – Sjáðu hvað Ísland gerir (HR Norge 2018)

Utvidet dokumentasjonsplikt for arbeidsgiver (HR Norge 2021)