Lønn og pensjon - dette må du vite

For å kunne tiltrekke seg, motivere og beholde medarbeidere må virksomheten tilby en belønningspakke som oppleves meningsfylt, forståelig og rettferdig. Mange virksomheter legger seg på det de oppfatter som gjennomsnittlig markedslønn i sin bransje, fordi det oppleves tryggest. Er det det riktige å gjøre? I tillegg til lønn kommer pensjons- og forsikringsordninger.

Nye regler og Egen pensjonskonto har medført større valgfrihet og større ansvar for egen pensjon. Hva betyr dette for arbeidsgiver og arbeidstaker? På denne siden får du artikler, webcast og rapporter som gir deg nyttige råd om belønningspraksis.

Fagområdet består av:

Lønn

I flere av våre siste undersøkelser har vi sett at HR-arbeid, og ikke minst HR-ledelse har vært igjennom vesentlige endringer i Norge. Innen belønningsområdet foregår det også endringer viser en ny rapport fra Korn Ferry. Denne rapporten er fremdeles den eneste i sitt slag i det norske markedet, og bør leses av enhver som har ansvar for lønnsfastsettelsen i sin virksomhet eller jobber innen HR.

Les HR Lønnsrapport 2024 - hva sier tallene og hvor ligger utfordringene?
I HR Lønnsrapport 2024 har vi blant annet sett på:

  • Hva er belønning
  • Lønnsåret 2024 – hvor står vi?
  • Lønnsdata for HR-stillinger knyttet til bransjer, roller, nivåer, kjønn og utdanning

Se tidligere HR Lønnsrapporter her.

Les flere artikler om lønn her.

HR Lønnsrapport 2024
Rapport
HR Lønnsrapport 2024

Hensikten med rapporten HR Norge utarbeider i samarbeid med Korn Ferry, er å bidra til å gi deg innsikt i hvordan HR-stillinger blir lønnet på et nasjonalt nivå.

HR Lønnsrapport 2023
Rapport
HR Lønnsrapport 2023

Pensjon

Nye regler, blant annet om Egen pensjonskonto, gjør at vi stilles ovenfor nye valg. Vi får økt valgfrihet, men det innebærer at vi må ta større ansvar for egen pensjon. I artikkelen "Pensjon - en verden i endring" skrevet av Alexandra Plahte kan du lese hva de nye reglene betyr for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte

Pensjonsreformen står seg. Det var hovedkonklusjonen da utvalgsleder Kristin Skogen Lund fremla pensjonskommisjonens innstilling i juni 2022. En meget klok konklusjon, mener HR Norge. Som samtidig advarer mot at stadig høyere pensjonsalder paradoksalt nok kan øke faren for aldersdiskriminering langt ned i 50-årene - av personer som burde ha 20 år igjen av arbeidslivet. Her kan du lese artikkelen "God pensjonsreform - men kan gi mer aldersdiskriminering"og se pressekonferansen med Skogen Lund.

Idar Kreutzer

På Pensjonskonferansen 2020 snakket Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, om innføringen av egen pensjonskonto og hva dette kommet til å bety for arbeidsgivere fremover. Du kan høre foredraget hans "Innføring av egen pensjonskonto" her.

Prestasjonsledelse

I de siste årene har det kommet stadig mer informasjon og ideer til hvordan performance management kan eller bør forbedres. Mange sliter med at systemet har blitt for rigid, omfattende, detaljert eller at brukerne ikke forstår sammenhengene. Det som var best practice ett sted lar seg ikke alltid kopieres.
I artikkelen "Best practice innen performance management"
skrevet av Henrik Øhrn, fagansvarlig i HR Norge, får du råd om hvordan du kan håndtere dette. Artikkelen inneholder også webinaret "Best practice innen performance management".

Hvis det å forbedre prestasjonene til individer og team er det som skal til for å øke markedsandeler eller løse oppdrag mer effektivt, er det få som sier de får dette til.
Alle er interessert i prosesser og aktiviteter som øker virksomhetens evne til å levere på mål eller prestere bedre.
I artikkelen "Hvordan jobbe for å forbedre prestasjoner" finner du mer om problematiseringen rundt prestasjonsledelse.

Henrik Ohrn

Henrik Øhrn, fagansvarlig i HR Norge

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!