Lønn og pensjon - dette må du vite

For å kunne tiltrekke seg, motivere og beholde medarbeidere må virksomheten tilby en belønningspakke som oppleves meningsfylt, forståelig og rettferdig. Mange virksomheter legger seg på det de oppfatter som gjennomsnittlig markedslønn i sin bransje, fordi det oppleves tryggest. Er det det riktige å gjøre? I tillegg til lønn kommer pensjons- og forsikringsordninger.

Nye regler og Egen pensjonskonto har medført større valgfrihet og større ansvar for egen pensjon. Hva betyr dette for arbeidsgiver og arbeidstaker? På denne siden får du artikler, webcast og rapporter som gir deg nyttige råd om belønningspraksis.

Fagområdet består av:

Lønn

I flere av våre siste undersøkelser har vi sett at HR-arbeid, og ikke minst HR-ledelse har vært igjennom vesentlige endringer i Norge. Innen belønningsområdet foregår det også endringer viser en ny rapport fra Korn Ferry.
I artikkelen "Virksomhetene endrer lønnssystemer" kan du lese om funnene i undersøkelsen og hvordan virksomhetene tenker lønn og kompensasjon fremover.

I 2021 har HR Norge og Korn Ferry tatt temperaturen på lønnsområdet, lønnstrender, og lønnsutvikling i norske virksomheter. Her kan du se webinaret "Hva har skjedd innen lønnsområdet?" Rapporten kan du laste ned i artikkelen eller se avsnittet under.

I 2020 ble to nye rapporter lansert: HR Lønnsrapport som gir veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsfastsettelsen. Og rapporten Belønningspraksis. Her kan du laste ned begge rapportene og se presentasjonen av funnene.

HR Lønnsrapport 2021
Rapport
HR Lønnsrapport 2021

Årets HR lønnsrapport er lansert. Rapporten har som utgangspunkt lønnsdata fra over 1000 HR-stillinger i privat sektor, med oppdatert informasjon om hvordan disse avlønnes.

Pensjon

Nye regler, blant annet om Egen pensjonskonto, gjør at vi stilles ovenfor nye valg. Vi får økt valgfrihet, men det innebærer at vi må ta større ansvar for egen pensjon. I artikkelen "Pensjon - en verden i endring" skrevet av Alexandra Plahte kan du lese hva de nye reglene betyr for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Alexandra Plahte

Alexandra Plahte

På Pensjonskonferansen 2020 snakket Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, om innføringen av egen pensjonskonto og hva dette kommet til å bety for arbeidsgivere fremover. Du kan høre foredraget hans "Innføring av egen pensjonskonto" her.

Prestasjonsledelse

I de siste årene har det kommet stadig mer informasjon og ideer til hvordan performance management kan eller bør forbedres. Mange sliter med at systemet har blitt for rigid, omfattende, detaljert eller at brukerne ikke forstår sammenhengene. Det som var best practice ett sted lar seg ikke alltid kopieres.
I artikkelen "Best practice innen performance management"
skrevet av Henrik Øhrn, fagansvarlig i HR Norge, får du råd om hvordan du kan håndtere dette. Artikkelen inneholder også webinaret "Best practice innen performance management".

Hvis det å forbedre prestasjonene til individer og team er det som skal til for å øke markedsandeler eller løse oppdrag mer effektivt, er det få som sier de får dette til.
Alle er interessert i prosesser og aktiviteter som øker virksomhetens evne til å levere på mål eller prestere bedre.
I artikkelen "Hvordan jobbe for å forbedre prestasjoner" finner du mer om problematiseringen rundt prestasjonsledelse.

Henrik Ohrn

Henrik Øhrn, fagansvarlig i HR Norge

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!