Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte

Vi opplever nå at innovasjonen innen teknologi akselererer kraftig og metoder for å utføre arbeidet endrer seg raskt. For å lykkes må virksomhetene ha kunnskap og ferdigheter til å anvende disse teknologiene strategisk og å kunne bruke dem effektivt for å utføre arbeidet.

Det er også viktig å ha en forståelse for hvordan disse nye teknologiene erstatter, utvider eller endrer arbeid som tradisjonelt er blitt utført av mennesker.

I rapporten “