Hva er lov ved streik og lockout?

Vi var på vei mot storstreik i privat sektor. Senere kommer helseforetakene, lærerne og andre, hvor det også er streikefare. Hva er lov under arbeidskonflikt – og hva er lurt? Her får du et 30 minutters innføring i arbeidsretten som gjelder under streik. Gjest i studio er Thorkil Aschehoug, leder av Grette sin arbeidslivsavdeling.

Even Thorkil

Tilføyelse 20. april 2023:
Vi gratulerer LO og NHO med å ha kommet frem til løsning, gjennom direkte dialog, og YS som også har signert protokollen.
Her
er NHOs orientering om løsningen. Her er LO sitt tilsvarende.
Nå kommer de andre oppgjørene, i tur og orden. Flere av dem vil antakelig måtte løses via mekling, flere kan fortsatt havne i konflikt. Her er lenke som gir oversikt over hvilke oppgjør som er løst gjennom mekling, hvilke som fortsatt er i mekling og hvilke som står i kø.


Kollektiv arbeidsrett er ukjent terreng for de fleste. Det er lett å trå feil, og hvor feilsteg lett kan få store konsekvenser. Partene ruller ut sin informasjon, men er ikke alltid like presise når konflikten er på sitt heteste. Som skaper misforståelser og feiloppfatninger, både hos dem som er direkte involvert, i media og hos alle oss som følger konflikten fra avstand. «Streik», «lockout», «streikebryteri», »blokade», «arbeid under streik», «permittering» og «tvungen lønnsnemnd». Dette er bare noen av de temaene som berøres

Ikke glem at selv om arbeidskamp ikke er krig, så er det i hvert fall et krigsspill. «Det er som sjakk», sier Aschehoug. Det betyr også at hvordan vi forholder oss til hverandre mens konflikten raser, beskyldningene hagler og adrenalinet kan bruse, kan få langvarige konsekvenser. For når konflikten tar slutt, skal man faktisk tilbake, og igjen jobbe side ved side som gode kolleger.

Flere artikler

Helmr
Arbeidsrett
Ny dom om feriepenger
Ny dom om feriepenger
Benedicte Terje Arbeidsrett 2024
Arbeidsrett
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Kari Andernsen
Arbeidsrett
Behovet for kunnskap
Behovet for kunnskap