Håndtering av ledende ansatte som ikke fungerer

Når ledende ansatte ikke fungerer bør det tas tak i. Noen av virkemidlene som kan tas i bruk er de samme som for ansatte for øvrig, men både jussen og praksis er likevel ulik på flere punkter når ledende ansatte er involvert. På Arbeidsrettskonferansen 2023 vil du får du innsikt i relevante rettsregler for denne type saker, men også praktiske tips og konkrete caser til illustrasjon.

Ragnhild J Nakling

På Arbeidsrettskonferansen som går 26. april kommer Ragnhild Nakling, Advokat og partner i Ræder, og snakker om hvilke rettslige rammeverk som gjelder for ledende ansatte. Hvordan identifisere ledende ansatte som ikke fungerer, varslingsrutiner og hvilke mulighetsrom som finnes.

- Hva er egentlig en mangelfull arbeidsprestasjon når man er leder?

- En mangelfull arbeidsprestasjon er på mange måter det samme når man er leder som man når man er «vanlig» ansatt: et markert avvik fra forventet arbeidsytelse, sier Ragnhild Nakling.

- Kunne dette vært unngått på noen måte gjennom onboarding, oppfølging eller forventningsavklaringer underveis?

- Forhåpentligvis! Det er mange ulike faser i et arbeidsforhold, og selv om man kanskje aldri kan unngå tilfeller av mangelfulle arbeidsprestasjoner – også hos ledere – kan man ofte i hvert fall identifisere dem raskere enn det som ofte er tilfelle, og forhåpentligvis også forebygge eller unngå noen av denne type saker før det kommer til et punkt hvor arbeidsforholdet ikke fungerer som forventet, sier Nakling.

- Hvordan følge opp en leder og eventuelt avvikle en leder som ikke fungerer?

- Kort oppsummert tror jeg stikkordene her er:

  • Tidlig og tett oppfølging
  • Klar tale
  • Tydelige forventninger
  • Og klok håndtering av en mulig avslutning på arbeidsforholdet

Såpass enkelt og komplisert på samme tid!, sier Nakling.

- Er det forskjell på hvordan man skal gripe an situasjoner hvor ansatte ikke fungerer og ledere som ikke fungerer?

- Både ja og nei. Mye av håndteringen bør basere seg på de samme prinsippene og naturligvis korrekte rettslige utgangspunkter, men ledere som ikke fungerer behøver kanskje enda litt mer «skreddersøm» enn andre ansatte – og mulighetsrommet er tidvis litt større for å få gjennom nødvendige endringer, avslutter Ragnhild Nakling.

Les mer om Arbeidsrettskonferansen 2023 og se program og påmelding her.
Les mer om Arbeidsrettskonferansen 2023 live stream her.

Forside program Arbeidsrettskonferansen 2023


Ragnhild J. Nakling er advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder. Hun har bred og langvarig erfaring med å bistå ledere og HR-ansatte med rådgivning og tvister innen hele arbeidsrettsfeltet, hvor håndtering av ledende ansatte er en tilbakevendende problemstilling. I podcasten «Råd om rett – samtaler om arbeidsliv» gir hun tydelige og praktiske råd om arbeidsrettslige problemstillinger, og hun holder jevnlig foredrag om de samme temaene. Hun har også erfaring som dommerfullmektig fra Oslo tingrett, og har skrevet boken «Ferielovens kommentarutgave».

Flere artikler

Helmr
Arbeidsrett
Ny dom om feriepenger
Ny dom om feriepenger
Benedicte Terje Arbeidsrett 2024
Arbeidsrett
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Kari Andernsen
Arbeidsrett
Behovet for kunnskap
Behovet for kunnskap