GDPR og personvern – hva må vi vite nå?

HR Norge har i samarbeid med personvernadvokat Eva Jarbekk og flere medlemsbedrifter utarbeidet den oppdaterte GDPR-veilederen våren 2021. Revideringsarbeidet i 2021 ble gjort fordi vi så at det var et behov for å beskrive nye tema og problemstillinger innen HR. I dette webinaret belyste vi nye og oppdaterte tema.

Veilederen, som alle HR Norge medlemmer kan få tak i her, er ikke ment som en fasit. Veilederen skal hjelpe d