GDPR-veileder på norsk og engelsk

Ett av HR Norges mest populære medlemsgoder fra 2018 er tilbake - i ny drakt og med oppdatert innhold både på Norsk og Engelsk. Veilederen skal hjelpe deg i HR til å etablere og opprettholde en praksis som både representerer god HR og møte kravene i GDPR. Nytt av året er presiseringer som følge av flere viktige vedtak.

I samarbeid med advokat Eva Jarbekk, Norges kanskje ledende kapasitet innen personvern, gjennomførte HR Norge vinteren 2018 en undersøkelse for å kartlegge hvordan norske virksomheter ivaretok personvernet til egne ansatte. Resultatet var foruroligende. Bevisstheten var lav, kunnskapen begrenset og praksis var i stor grad kritikkverdig. Med dette som utgangspunkt laget vi en veiledning for å hjelpe norske virksomheter uavhengig av sektor. Veilederen skal være til hjelp i å etablere og opprettholde en praksis som både representerer god HR og møte kravene i GDPR. Veiledningen er hjelp på veien og kommer i to varianter, veiledning og et arbeidsdokument du selv kan fylle inn i. De konkrete vurderingene må gjøres av virksomhetene selv. Veilederen ble utarbeidet i 2018 og revidert våren 2021. Vi tar gjerne innspill på andre typer personopplysninger som bør inkluderes og også synspunkt på anbefalt lagringstid.

Temaer som er nye eller oppdatert:

• Lokasjonsdata (flåtestyring, mv.)

• Bilder

• Medarbeiderundersøkelser tilknyttet mangfold

• Advarsler

• Det offentliges oppbevaringsplikt for lønnsmateriale

• Etterutdanning

• Lydopptak

• Innlegg i workplace/interne diskusjonsfora

• Helseopplysninger i forbindelse med pågående pandemier (eksempelvis Covid-19)

• Oppbevaring etter at et ansettelsesforhold er avsluttet, er tydeliggjort ved at frister er delt inn i ulike årsaker til at arbeidsforholdet opphører

• De siste lovendringene i forbindelse med vedtakelse av GDPR og den nye personopplysningsloven er innarbeidet

Ettersom den teknologiske utviklingen fortsetter på HR området, må oversikten ventes å bli revidert igjen senere.

Revideringsarbeidet våren 2021 ble iverksatt fordi HR Norge i samarbeid med Eva Jarbekk og et utvalg HR Norge medlemmer, så at det var et behov for å beskrive nye tema og problemstillinger innen HR. Det meste fra den opprinnelige versjonen er fremdeles gjeldende, med noen presiseringer som følge av viktige vedtak.

Veilederen er tatt i bruk av et stort antall norske virksomheter og brukes i tillegg i flere andre land.
Artikkelen med Norsk versjon ble første gang publisert 15. april 2021.

GDPR veileder for HR – på norsk
Dokument
GDPR veileder for HR – på norsk
GDPR veileder for HR – på norsk med skjema for utfylling
Dokument
GDPR veileder for HR – på norsk med skjema for utfylling
GDPR veileder for HR på Engelsk
Dokument
GDPR veileder for HR på Engelsk
GDPR veileder for HR på Engelsk med skjema for utfylling
Dokument
GDPR veileder for HR på Engelsk med skjema for utfylling
User

Fortsatt ikke medlem?

Bli medlem og få tilgang til nyttige fordeler i Norges største HR- og ledelsesfaglige nettverk.

Se medlemsfordeler