Arbeidstakers medvirkningsplikt i personal- og sykefraværssaker

Det har vært sagt og skrevet mye om hvilke plikter arbeidsgiver har i personalsaker og sykefraværssaker. Men hva sier egentlig reglene om arbeidstakers bidrag i disse sakene? Hvilken medvirkning kan arbeidsgiver kreve av arbeidstaker i ulike typer personalsaker og i sykefraværssaker?

Arbeidsrettskonferansen 2022 som går digitalt 28. april kommer
Lill Egeland, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, med foredraget «Arbeidstakers medvirkningsplikt i personal- og sykefraværssaker». Hun skal blant annet snakke om hva som skjer når arbeidstaker er uenig i jobbinnholdet, kan denne nekte å gjøre jobben? Konflikter og arbeidstakers medvirkningsplikt og hvorvidt arbeidstaker plikter å stille i møter om annet enn sykefravær ved sykemelding.

- Hva sier reglene om arbeidstakers plikt til medvirkning i personal- og sykefraværssaker?

- I sykefraværssaker er det ganske rett frem - der sier loven at arbeidstaker plikter å delta aktivt i sykefraværsarbeidet. I personalsaker, derimot, er bildet mer sammensatt. På kurset skal vi dykke nærmere inn i hvilken medvirkning arbeidsgiver likevel kan kreve av arbeidstaker for eksempel i saker hvor det er konflikter mellom to medarbeidere og i saker hvor arbeidsgiver mener at arbeidstaker ikke gjør jobben sin godt nok. Vi kommer dessuten også innom hvilken plikt arbeidstaker har til å bidra i andres personalsaker, sier Egeland.

- Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker medvirker, og hva skjer om denne nekter?

- Ja, som hovedregel kan arbeidsgiver kreve det. I sykefraværssaker kan arbeidstaker miste retten til sykepenger hvis arbeidstaker nekter å medvirke. I personalsaker kan det verste fall ende i avskjed, sier Egeland.

- Hvor langt går arbeidstakers medvirkningsplikt når det oppstår konflikter?

- Den går ganske langt. Også her har vi en lovbestemmelse som sier at arbeidstaker skal medvirke ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Så kan man spørre seg – og dette spørsmålet vil vi ta opp på konferansen – om arbeidstaker også har en plikt til å medvirke til tiltak som kanskje vil være mer til skade enn nytte. Å sette arbeidstaker direkte i en konflikthåndteringsprosess med leder uten å ha utelukket lovbrudd først kan være en slik situasjon, sier Egeland.

- Plikter arbeidstaker å stille til møter om annet enn sykefraværet ved sykemelding?

- I utgangspunktet plikter ikke å arbeidstaker å stille til møter om annet enn sykefravær hvis arbeidstaker er sykemeldt. Samtidig er det ingenting i veien for å spørre arbeidstaker om han eller hun har mulighet til å stille i et møte selv om arbeidstaker er sykemeldt, avslutter Egeland.

Les mer om Arbeidsrettskonferansen 2022, se program og påmelding her.

Forside program Arbeidsrettskonferansen 2022