HR-konferansen for offentlig sektor 2024

På HR-konferansen for offentlig sektor setter vi søkelyset på utfordringer og muligheter som preger hverdagen til HR og ledere i offentlig sektor. Makrobildet i norsk arbeidsliv er i konstant endring, drevet av markedskrefter, geopolitiske endringer og teknologisk innovasjon. HR og ledere står midt i denne endringsstormen. Utfordringene og endringene erkjenner vi, så nå trenger vi verktøy, innsikt og fellesskap for å være godt rustet til å møte disse.

Tillit er selve fundamentet offentlig sektor er bygget på, og det er grunnlaget for et godt ytringsklima og for gode samarbeidsforhold. HR og ledere spiller en sentral rolle for å bygge og ivareta disse faktorene, hvordan sikrer vi at vi får med oss folka på denne endringsreisen?
HR-konferansen for offentlig sektor er ikke bare en faglig konferanse, men en arena for å dykke dypere ned i spørsmålene som preger arbeidshverdagen for HR og ledere i sektoren. Velkommen til en tredagers reise i innsikt, erfaringsdeling og nettverksbygging i stat, kommune og fylkeskommune!

Du får blant annet mer om dette:

 • Sivilombudet deler sitt blikk på de rettslige rammene for forvaltningens virksomhet, og på utviklingstrekk man bør følge med på
 • Hvordan virker det geopolitiske bildet på norsk arbeidsliv og sosialt liv generelt?
 • Hvordan sikrer vi å forvalte både tillit og ytringsklima i den høye farten vi holder?
 • Hvilke dilemmaer kan statlige arbeidsgivere havne i ved rekruttering, kompetanseutvikling, lønnsforhandling og omstilling?

Se program

Priser
Kategori Medlem Ikke-medlem
Ordinær pris 8800 12500

Er du ikke medlem?

Som medlem får du medlemspris på konferansen. Og tilgang til en rekke andre fordeler som du kan dra nytte av i jobben din. Se medlemsfordelene og hvordan du også kan bli medlem! Les mer om alle medlemsfordelene her

Utstiller på kompetansetorget?

Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Program
Sosiale Aktiviteter
Overnatting og mat

Tirsdag

Dag 1 - Før-kurs kl 12.00 - 14.00
12:00 - 14:00
12:00
Hilde Johanne Aafoss, psykolog og profesjonell historieforteller NB! Merk deg starttidspunkt og planlegging av transport til Lillehammer.
Før-kurs: Lær historiefortelling og øk din gjennomslagskraft!
12:00
Ida J. Holo, psykologspesialist ved Angst klinikken, og Lars Holo, advokat (H) og sertifisert konfliktmekler ved advokat Lars Holo. NB! Merk deg starttidspunkt og planlegging av transport til Lillehammer.
Før-kurs: Mekling som virkemiddel i konflikter i arbeidsforhold og i varslingssaker
Plenum dag 1
15:00 - 17:55
15:00
Even Bolstad, daglig leder HR Norge
Velkommen ved Even Bolstad
15:15
Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt
Den farlige nye verden: geopolitikkens retur
15:50
Nejra Macic, Sjefsøkonom ved Prognosesenteret
Hvilken vei går norsk økonomi?
16:50
Hanne Harlem, Sivilombud
Sivilombudets kontroll - hva forventes av forvaltningen nå?
17:25
Inger Lise Blyverket, administrende direktør i Forbrukerrådet
Verdien av tillit

Torsdag

Plenum dag 3
09:00 - 11:35
09:00
Helle Hein, forsker, forfatter, foredragsholder og konsulent
Den giftige stresscocktail (på dansk)
10:10
Olav Hypher, Direktør bærekraft og organisasjon, NRK
Strategisk HR nå og fremover
10:55
Jan-Martin Berge, psykologiansvarlig Aker care og privatpraktiserende i Psykolog Berge
Hvordan bygge mentale muskler og stå stødig i endringsprosesser?
Dag 3 - Alternativ til plenum kl 09.00 - 11.00
09:00 - 11:00
09:00
Mona Sverrbo Halland, teamcoach NAV IT
Hvordan skape innovasjon i HR med design thinking

Onsdag

Bonusforedrag
08:00 - 08:45
08:00
Gaute Krokann og Kari Sigurdsen, begge advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS
Bonusforedrag – «Habilitet til frokost»
Plenum dag 2
09:00 - 09:50
09:00
Magnus Ingebrigtsen, skriver doktorgrad i psykologi ved UiT, Norges Arktiske Universitet
Hjernen på jobb: Fokus og produktivitet i et moderne arbeidsliv
Dag 2 - Delsesjon 1 kl 10.20 - 11.30
10:20 - 12:15
10:20
Benedicte Hille, Terje Gerhard Andersen og Thomas Braut Svendsen, partnere og advokater i Advokatfirmaet Helmr
A1 - Jus - Handlingsrom for å dekke fremtidens kompetansebehov
10:20
Gry Espedal, PhD, forfatter, førsteamanuensis og studieleder ved VID, og Frank Elter, Dr.Oecon, forfatter, direktør Telenor Research & Innovation og deltid førsteamanuensis ved NHH
B1 - Ledelse - Verdier, ledelse og organisasjonskultur
10:20
Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI
C1 - Fremtidsrettet organisasjon - Å lede med maskiner på laget
10:20
Christine Frølich Jacobs, Senioradvokat Føyen Advokatfirma
D1 - Minikurs kl. 10.20 - 12.15 - Dokumentasjon og dokumentasjonskrav, «Jussen i hverdagen»
Dag 2 - Delsesjon 2 kl 13.00 - 13.55
13:00 - 13:55
13:00
Annette Selmer er advokat med egen advokatpraksis og autorisert konfliktmegler.
A2 - Jus - Lojalitetskrav når arbeidsgiver tar beslutninger i strid med velfunderte faglige råd
13:00
Pål Rune Voss, spesialrådgiver og programleder for topplederprogrammet i Helse Sør-Øst. Ann-Sofie Liljergren, organisasjonsutvikler i Fellesfunksjoner og HR i Statens vegvesen.
B2 - Ledelse - Smidig og brukerorientert lederutvikling
13:00
Miriam Ridola, HR direktør i divisjon Trafikk og Teknologi, og Christin Thorsen, Direktør HR kompetansesenter, begge i Bane Nor
C2 - Fremtidsrettet organisasjon - HR i matrise – en brukerfokusert reise
13:00
Benedicte Hille, Terje Gerhard Andersen og Thomas Braut Svendsen, partnere og advokater i Advokatfirmaet Helmr
D2 - Workshop kl. 13.00 - 13:55 - Eksportkontroll i universitets og høyskolesektoren
Dag 2 - Delsesjon 3 kl 14.20 - 15.10
14:20 - 16:30
14:20
Dan Sørensen, Chief Digital Officer, og Eldrid Huseby Gammelsrud, senioradvokat og fagleder for arbeidsrett, begge Advokatfirmaet Selmer AS
A3 - Jus - Hvordan forholde seg til en KI-drevet arbeidshverdag?
14:20
Foredrag: Øyvind Kvalnes, professor og filosof, Handelshøyskolen BI. Panelsamtale: Øyvind Kvalnes, Gry Espedal, Pål Rune Voss og Terje Andersen
B3 - Ledelse - Hvordan sikre godt ytringsklima?
14:20
Monica Bukkøy Kjetland, Prosjektleder «Lovisenberg - Et lærende sykehus
C3 - Fremtidsrettet organisasjon - Lærende sykehus; mer fornøyde ansatte og bedre tjenestekvalitet
14:20
Torkil Færø, lege forfatter og fotograf og Lars Christian Larssen, prestasjonsutvikler i Vidde
D3 - workshop kl 14.20- 16.30 - Overskudd gjennom innsikt
Dag 2 - Delsesjon 4 kl 15.30 - 16.30
15:30 - 16:30
15:30
Thomas Braut Svendsen, advokat og partner i Helmr og Nils Johan Brede, HR-direktør og Direktør Sikkerhet og Personvern i Statens Pensjonskasse
A4 - Jus - Forebyggende sikkerhetsarbeid etter sikkerhetsloven – hvilken rolle har HR?
15:30
Øyvind Arntsen, HR-analytiker i Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FVPS)
B4 - Ledelse - Hvordan gå fra data til innsikt
15:30
Ingunn Gråbergsveen, seksjonssjef for forretningsutvikling, og Hallgerd Benan, organisasjonspedagog, begge i Mattilsynet
C4 - Fremtidsrettet organisasjon - KI – kommet for å bli eller går det forbi?

Onsdag

16:55 - 18:25
Tur til Maihaugen
Oppmøte og fellesavgang til Maihaugen kl. 16:55 fra konferansehotellet
0
16:55 - 17:40
Yoga - ettermiddag kl 16.55 - 17.40
Bli med på en yogatime som åpner og styrker kroppen forsiktig gjennom milde og rolige øvelser. I denne timen er det tid og rom for pust og mindfulness. Passer for alle nivåer. Finner sted på konferansehotellet Scandic Hotel Lillehammer.
0
17:40 - 18:25
Yoga - ettermiddag kl 17.40 - 18.25
Bli med på en yogatime som åpner og styrker kroppen forsiktig gjennom milde og rolige øvelser. I denne timen er det tid og rom for pust og mindfulness. Passer for alle nivåer. Finner sted på konferansehotellet Scandic Hotel Lillehammer.
0

Onsdag

15:00
Scandic Lillehammer Hotel - konferansehotellet 16. - 17. januar
Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Pris eks mva.
1800,-
15:00
Birkebeineren Hotel & Apartments 16. - 17. januar
Hotellet ligger ca 5 minutter gange fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Du spiser frokost på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1400,-
15:00
Clarion Collection Hotel Hammer 16. - 17. januar
Hotellet ligger i Lillehammer sentrum, og det blir satt opp buss til/fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Lunsj ankomstdagen og frokost alle dager serveres på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1750,-
15:00
Scandic Victoria Lillehammer 16. - 17. januar
Hotellet ligger i Lillehammer sentrum, og det blir satt opp buss til/fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Lunsj ankomstdagen og frokost alle dager serveres på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1650,-
15:00
Aksjemøllen 16. - 17. januar
Hotellet ligger i Lillehammer sentrum, og det blir satt opp buss til/fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Lunsj ankomstdagen og frokost alle dager serveres på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1700,-
15:00
Scandic Lillehammer Hotel - konferansehotellet 17. - 18. januar
Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Pris eks mva.
1800,-
15:00
Birkebeineren Hotel & Apartments 17. - 18. januar
Hotellet ligger ca 5 minutter gange fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Du spiser frokost på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1400,-
15:00
Clarion Collection Hotel Hammer 17. - 18. januar
Hotellet ligger i Lillehammer sentrum, og det blir satt opp buss til/fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Lunsj ankomstdagen og frokost alle dager serveres på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1750,-
15:00
Scandic Victoria Lillehammer 17. - 18. januar
Hotellet ligger i Lillehammer sentrum, og det blir satt opp buss til/fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Lunsj ankomstdagen og frokost alle dager serveres på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1650,-
15:00
Aksjemøllen 17. -18. januar
Hotellet ligger i Lillehammer sentrum, og det blir satt opp buss til/fra konferansehotellet. Prisen inkluderer overnatting i enkeltrom med frokost. Lunsj ankomstdagen og frokost alle dager serveres på hotellet hvor du er innkvartert. Alle andre måltider serveres på konferansehotellet. Pris eks. mva.
1700,-

Tirsdag

18:30
Middag tirsdag
Middag inkludert drikke på konferansehotellet. Pris eks mva
850,-

Onsdag

19:30
Festmiddag
Du vil få en tre-retters middag med drikke i en stemningsfull atmosfære på konferansehotellet. Pris eks. moms.
1160,-
Akan logo

Akan

Akan kompetansesenter er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet. Vi bistår alle bransjer,...

Pil høyre
BI POSITIV HORISONTAL L RGB

BI

BI er Europas nest største handelshøyskole, og landets største leverandør av utdanning og forskning innenfor økonomiske, administrative og ledelsesfag. Vi er en selveiende stiftelse med et særskilt an...

Pil høyre
Bwell Logo

Bwell

Stress, søvnproblemer og inaktivitet er helseutfordringer som påvirker våre prestasjoner. På jobb – og privat. Bwell har utviklet helsefremmende verktøy for å forebygge stress, øke aktivitet og reduse...

Pil høyre
Compendia logo til nettsiden

Compendia

Compendia leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet.Løsningene er brukervennlige og tilpasset ledere, ansatte og tillitsvalgte i bedrifter, statlige virksomheter ...

Pil høyre
Dfologo1 pos rgb large 1

DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i off...

Pil høyre
Dossier Main logo

Dossier

For å sikre et høyt nivå på tjenestekvalitet må ledere i offentlig sektor arbeide målrettet med læring og kompetanseutvikling. Med kompetanse som en rød tråd fra rekruttering til ressursplanlegging, e...

Pil høyre
LOGO svart PNG

Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag er det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge. Senteret tilbyr kompetansegivende etterutdanning og formidling av beste praksis innen eiendomsfagene....

Pil høyre
Ennova black png

Ennova

Ennova gir deg muligheten til å handle datadrevet og skape en optimal arbeidshverdag for dine ansatte. Vi fokuserer på å støtte ledere på alle nivåer, slik at undersøkelser raskt materialiseres til sy...

Pil høyre
Finn logo hovedlogo skjerm

FINN.no

Norges største markedsplass, FINN.no AS ble etablert i mars 2000. FINN.no har spesialisert seg på annonser og tjenester for kjøp og salg mellom privatpersoner, samt små og store bedrifter. Hvert år ti...

Pil høyre
Fossekall Logo

Fossekall

Vi bistår ledergrupper, mellomledere og team i utviklingen av felles verdigrunnlag, rammeverk, spilleregler og rolleforståelse, og i å styrke teamets samlede prestasjoner og resultatoppnåelse.

Pil høyre
Huurya sort

Huuray

Huuray! er den nye måten å gi gavekort på. +7000 glade bedriftskunder i hele Norden som bruker Huuray`s gavekort løsningen i deres daglige drift på grunn av vår unike tekniske plattform . LuksusGaveko...

Pil høyre
Jobbnorge By Grade logo gron RGB

Jobbnorge

Jobbnorge by Grade leverer løsninger til hele medarbeiderreisen. Vi har systemer som støtter deg når du skal tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi leverer et skybasert ...

Pil høyre
KF

KF - Forenkler offentlige tjenester

KF tilbyr en rekke digitale løsninger. Våre løsninger for medarbeiderundersøkelser og dokumentmaler inneholder informasjon og kunnskap som er felles for de fleste norske virksomheter. Besøk vår stand ...

Pil høyre
Logo original PNG Moment

Moment

Moment organisasjon og ledelse as har levert god psykologi til arbeidslivet i over 20 år. Moment betyr «Kraft for å få til bevegelse» og navnet fanger opp essensen i det vi driver med – nemlig endring...

Pil høyre
Norgesvel logo21 newsletter 2x

Medaljen for lang og tro tjeneste

Stolthet og tradisjon. Medaljen er en anerkjennelse til arbeidstakere med mer enn 25 år hos samme arbeidsgiver. Den er en hederspris for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Medaljen stå...

Pil høyre
NTT DATA Logo

NTT DATA Business Solutions

Digital transformasjon hjelper bedrifter med å nå deres fulle potensial – gitt at den underliggende teknologien fungerer for dem som bruker den. NTT DATA Business Solutions designer, implementerer, ad...

Pil høyre
People work m undertekst

​People@Work

People@Work sikrer gjennomføring av lederaktivitetene som reduserer sykefravær. Det gjør vi ved å implementere beste praksis gjennom en velprøvd prosess, med støtte fra et smart læring og treningssyst...

Pil høyre
SAP Success F horz R pos blugld

SAP

Vi i SAP tror mennesker er den viktigste suksessfaktoren. SAP SuccessFactors er en global leverandør av HR System, og rangert av Gartner som verdens beste HCM-løsning. SuccessFactors integrerer applik...

Pil høyre
SD Worx formarly Aditro

SD Worx

Hos oss i SD Worx (tidligere Aditro) kan du velge. Kjør lønn og HR selv i funksjonsrike, moderne og automatiserte Lønnssystem og HRM-system eller Outsource Lønn til våre eksperter. Vi er en av de lede...

Pil høyre
SSP logo rund gul RGB

​Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er arbeidslivets nasjonale kompetansesenter, og arbeider for at flere virksomheter integrerer seniorperspektivet i sin personalpolitikk.

Pil høyre
SPK logo versjon1 tolinjer

Statens pensjonskasse

SPK er en ikke-kommersiell forvaltningsbedrift som forvalter pensjonsrettigheter på vegne av Staten. I 2017 forvalter vi pensjonsrettigheter for 509 milliarder kroner, og har 1430 kunder og mer enn 1 ...

Pil høyre
Talentech Logo Peach RGB

Talentech​

Talentech ble etablert i 2019 og er en HR-tech virksomhet, som kombinerer det beste fra ledende og innovative HR-tech virksomheter: HR Manager, ReachMee, Talmundo, Webcruiter, Weekli og irecommend. Ti...

Pil høyre
VOXT M

VOXT

VOXT er en forskningsbasert og digital verdiplattform for å styrke organisasjoner, øke engasjement og håndtere viktige temaer gjennom dialog og kollektiv refleksjon. Anonyme inkluderende økter og psyk...

Pil høyre

Konferanseavgift:

Konferanseavgiften inkluderer lunsj og kaffepauser, i tillegg til dokumentasjon.

Faktura i 2023?

Ønsker du å motta faktura i 2023, trenger vi din påmelding senest innen 5. desember. Du krysser av for tidlig faktura på påmeldingsskjemaet når du gjør din påmelding.

Avbestillingsbetingelser:

Alle påmeldinger/bestillinger gjøres med utgangspunkt i våre ordinære kanselleringsbetingelser.

Frist for avmelding er 2. januar 2024. Påmeldte som melder avbud etter avbestillingsfrist mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega delta i stedet. Ved sykemelding fra lege refunderes konferanseavgiften i sin helhet.

Hva er jeg påmeldt?
Det kan du se ved å logge inn på «min side» på www.hrnorge.no. Har du ikke gjort dine delsesjonsvalg, kan du fortsatt gjøre det der.

For å logge inn på «min side» følger du disse stegene:

 • Logg deg inn på «min side» på www.hrnorge.no (til høyre i topp-menyen)
 • Når du har logget inn på «min side», trykk på navnet ditt øverst på siden
 • Velg «mine arrangement»
 • Trykk på «Se/endre påmelding»
 • Scroll nederst på siden og trykk «Endre påmelding»
 • Klikk deg videre til du kommer til det du ønsker å endre/legge til
 • Husk å lagre eventuelle endringer

Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Les mer Pil
Les mer Pil