Konferanse

HR Forum 2020 - Digitalt

HR Forum 2020 Landingssiden 1610 format Alternativ2
 • Dato:
  11.-13. nov. 2020
 • Hvor:
  Digitalt
 • Tid:
  09:00 - 13:00
 • Medlemspris:
  4.900,-
  Ikke-medlem:
  8.400,-
 • Påmeldingsfrist
  Påmelding avsluttet.
En ny tid i arbeidslivet! HR Forum 2020 vil gi deg et fremtidsrettet kompetanseløft med muligheter for å utvide ditt nettverk og dialog med andre deltakere, utstillere og foredragsholdere.

Detaljer

Åpne alle

Foredragsholdere

Morten Hansen
Morten Hansen
Professor i ledelse

Morten Hansen er professor i ledelse ved UC Berkeley. Han er medforfatter sammen med Jim Collins av New York Times-bestselgende Great by Choice og forfatter av Collaboration og Great at Work. Tidligere har han vært professor ved Harvard Business School og INSEAD. Hansen har sin doktorgrad fra Stanford Business School. Forskningen hans har vunnet mange prestisjefulle priser, og han er rangert som en av verdens mest innflytelsesrike ledelsestenkere av Thinkers50.

Foredrag:

Omstilling rundt verdiskapning

Hvorfor er det slik at noen virksomheter blomstrer i usikkerhet, til og med i kaos, og andre ikke gjør det? Hvilke prinsipper gjelder for å klare å bygge en solid virksomhet i uforutsigbare, urolige og raske tider?

 • «Great by choice»: hva skiller de som gjør det bra i kriser og de som kjemper for å overleve?
 • Omstilling og HR: drive frem positive mål og bli god på beinhard prioritering
 • Vi må bli tydeligere på hvilket arbeid som skaper verdi – og hva som ikke gjør det

Morten T. Hansen, professor ved UC Berkeley og forfatter

Les mericon
Thomas Nesset Midelfart
Thomas Nesset Midelfart
Psykolog

Thomas Nesset Midelfart er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo, og har en videreutdanning som psykologspesialist i organisasjonspsykologi. Han har i flere år bistått toppledergrupper, ledergrupper og ledere i utviklings- og endringsarbeid, og er forfatter av boken «Effektive ledergrupper» sammen med Henning Bang.

Foredrag:

Hvordan kan ledere fungere som kulturelle arkitekter?

Koronapandemien har medført at mange virksomheter har måtte endre både strategi og prioriteringer. Men hvordan sikre at kulturen understøtter de nye strategiske valgene, og fremmer de endringene man er avhengig av å få til?

 • Hvilke tre kjerneelementer består en organisasjonskultur av?
 • På hvilke måter er det mulig å påvirke virksomhetens kultur slik at den bidrar til gjennomføring av strategi?
 • Hvordan kan ledere fungere som kulturelle arkitekter?

Les mericon
Susan Cain
Susan Cain
Forfatter og medgrunnlegger av Quiet Revolution

Susan Cain er verdenskjent forfatter av boken «Stille – introvert styrke i en verden som aldri slutter å snakke». Den er oversatt til 40 språk og har i årevis vært på New York Times bestselger-liste. Hun har vært med å grunnlegge Quiet Revolution, en virksomhet med en tydelig misjon for å styrke introverte gjennom åpne ressurser rettet mot både virksomheter, skoler og foreldre. Hennes TED talk har blitt sett over 30 millioner ganger og Bill Gates har trukket den frem som en av sine personlige favoritter. Cain mottok Harvard Law School sin Celebration Award for sine tanker og bidrag. Cain er utdannet jurist og jobbet som advokat før hun skrev bok og dernest startet selskapet Quiet Revolution, som hun nå driver. Hun har også utgitt boken «Quiet Power».

Foredrag:

The Quiet Revolution (in English)
- How to Harness the Strengths of Introverts to Change How We Work, Lead and Innovate

Susan Cain trekker på sitt unike arbeid og den nyeste forskningen fra nevrovitenskap og psykologi for å endre ditt syn på hvordan man best utvikler ledere, bygger team, ansetter smart og stimulerer innovasjon. Visste du at introverte ledere oftere leverer bedre resultater enn ekstroverte ledere gjør? At de mest kreative menneskene ofte er introverte? At den mest innovative tenkningen skjer alene og ikke i team?

 • Introverte utgjør opptil en tredjedel av arbeidsstyrken vår – men gjennom ledelsesstrategiene våre ber vi dem oppføre seg som ekstroverte. Er det så lurt?
 • Hvordan kan du strukturere organisasjonen din så de beste idéene får plass – i stedet for at de mest dominerende personene får plass?
 • Hvordan kan introverte og ekstrovertes ulike personligheter gjøre at de løser problemer og evaluerer risiko ulikt?
 • Hva vet introverte om kreativitet som resten av oss bør lære?


Les mericon
Kari Bech-Moen
Kari Bech-Moen
Konserndirektør People i DNB

Kari Bech-Moen er konserndirektør People i DNB. Hun er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og har i tillegg en mastergrad fra London Business School. Etter å ha jobbet 12 år i Telenor, mange av dem som leder, flyttet Bech-Moen til London og ble gründer av appen FamWeek.

Les mericon
Sarah Willand
Sarah Willand
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør TV 2

Sarah C. J. Willand er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 og sitter i mediehusets toppledergruppe. I 2019 ble hun av en enstemmig jury kåret til «Årets kvinnelige medieleder». Willand har jobbet i TV 2 siden 2015, og ledet samtlige store endringer mediehuset har vært igjennom. Hun har også ledet TV 2 gjennom håndteringen av #metoo og koronakrisen. Willand har bred erfaring fra medie- og teknologibransjen, hun kom til TV 2 fra stillingen som HR- og organisasjonsdirektør i Egmont Publishing, og før det jobbet hun som HR-direktør i teknologibedriften Geodata. Hun er styremedlem i «Den Norske Opera & Ballett», samt TV 2s datterselskaper RiksTV, Norges Televisjon og Vimond Media Solutions.

Foredrag:

TV 2 – «Kampen for tilværelsen»

TV 2-suksessen «Farmens» slagord kan beskrive mediehusets endringsreise de siste årene. Etter mange vellykkede år har TV2 blitt truffet av endringer på alle kanter. TV 2 er inne i et stort kompetanseskift på nesten alle områder. Derfor bestemte de seg for å endre det de lever av, men bevare det de lever for.

 • Hvordan skal vi strukturere oss for å få til det vi ønsker?
 • Hva må kjennetegne lederskapet vårt?
 • Hva slags kompetanse må vi løfte?
 • Hva skal vi dyrke frem i kulturen for å levere best og mest mulig effektivt?

Les mericon
Gerald Kane
Gerald Kane
Professor ved Boston College og forfatter

Dr. Gerald C. (Jerry) Kane er professor og fakultetsdirektør for Center for Entrepreneurship ved Boston College’s Carroll School of Management. Han er også Visiting Scholar ved Harvard Business School. Han forsker og underviser om hvordan virksomheter kan respondere på digital disrupsjon. Kane utforsker rollen til digitale teknologier med tanke på forretningsstrategi, organisasjonskultur og talentutvikling. Han er hovedforfatter for boken The Technology Fallacy. For tiden jobber han med en oppfølgingsbok som fokuserer på hvordan selskaper kan tilpasse seg disrupsjoner som COVID-19.

Foredrag:

People Are the Real Key to Digital Transformation (in English)

Prof. Kane gir deg en guide til å navigere i digital disrupsjon – og det handler ikke om teknologi. Hva kreves egentlig for å utnytte kraften i teknologien? Kane trekker på mange års forskning og introduserer konseptet digital modenhet.

 • Hvorfor bør en virksomhets respons på digital disrupsjon fokusere mest på menneskene og prosessene, og ikke nødvendigvis på teknologi?
 • Hvordan kan man kultivere et digitalt miljø, lykkes med samarbeid og et eksperimentelt mindset?


Les mericon
Therese Sverdrup
Therese Sverdrup
Prorektor og forsker NHH

Therese E. Sverdrup, PhD, er prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid og førsteamanuensis ved NHH. Hennes forskningsinteresser er innenfor temaer som ledelse, teamarbeid, den psykologiske kontrakten og relasjoner på arbeidsplassen. Hun er tilknyttet FOCUS-programmet ved NHH, der formålet er å gjennomføre ulike forskningsprosjekter i samarbeid med næringslivet.

Foredrag:

Tjenende ledelse – hva er det og hvilke resultater gir det?

I skogen av lederstiler har det i de senere årene vokst frem en interesse for tjenende ledelse som et svar på det ensidige søkelyset på profitt og virksomheters prestasjoner. Filosofien bak tjenende ledelse er at «gode ledere må først bli gode tjenere». Mennesket i organisasjonen settes i sentrum, og ikke bedriften eller bunnlinjen. Hva menes med tjenende ledelse?

 • Hva er sammenhengen mellom tjenende ledelse og motivasjonsklima?
 • Hvilke resultater skapes med tjenende ledelse?

Les mericon
Merete Hverven
Merete Hverven
CEO i Visma

Merete Hverven tok over som CEO i Visma i april 2020. Hun startet som HR-direktør i Visma i 2011 og i 2013 gikk hun over som HR-direktør i konsernledelsen. Fra 2018 hadde hun i tillegg rollen som Deputy CEO. Fra tidligere har Hverven bred erfaring fra flere ledende stillinger i Ernst & Young (nå EY), samt en Master i Finans og internasjonal ledelse fra University of St. Gallen og NHH. Hverven har spilt en sentral rolle i Vismas sterke vekst de seneste årene, gjennom blant annet å rekruttere, utvikle og beholde de riktige ressursene for Visma. Takket være hennes direkte lederstil med stor gjennomføringsevne og et sterkt engasjement for mangfold i arbeidslivet, er Hverven en rollemodell for mange både innad i Visma og i teknologibransjen. Hun ble kåret til en av de tre største innflytelsesrike kvinnene innen teknologi av ODA Award Woman i 2019.

Foredrag:

Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv?

I løpet av første halvdel av 2020 har vi erfart hvordan tradisjonelle tilnærmelser til lederskap har blitt satt på prøve. Arbeidslivet slik vi kjenner det er i endring, og det stilles krav til nye lederferdigheter og -kompetanse.

 • Fire særlige elementer som definerer suksessrike ledere
 • Hvordan kan dette kobles til fremtidens arbeidsliv?
 • Hva skal være HR sin rolle?

Les mericon
Jan Fougner
Jan Fougner
Advokat og partner i Wiersholm

Jan Fougner er advokat og partner ved Advokatfirmaet Wiersholm. Han er spesialist på prosedyre og arbeidsrett, og har omfattende erfaring fra en rekke høyprofilerte saker som involverer rettslige, politiske og omdømmemessige risikoer der han har bistått styre og ledelse i private og offentlige virksomheter. Fougner er forfatter av en rekke fagbøker, er professor II i arbeidsrett på Handelshøyskolen BI, og har bred erfaring fra offentlige og private styrer, råd og nemnder. Han har også ledet flere store granskninger. Fougner har PhD fra Universitetet i Aarhus og møterett for Høyesterett.

Foredrag:

Post-Covid-19 og det nye arbeidslivet

Fougner deler sine betraktninger på arbeidsgiveres handlingsrom i den usikre tiden vi er i.

 • Styringsretten i krisetider: Utvides rammene for styringsretten når virksomheten har det vanskelig?
 • Vil vi se økt bruk av og konflikter rundt styringsretten, som følge av virksomhetenes behov for omstilling?
 • Styringsretten og den nye arbeidshverdagen: Kontor eller hjemmekontor - kan arbeidstaker selv velge?


Les mericon
Harald Eia
Harald Eia
Sosiolog, skuespiller og komiker

Harald Eia er utdannet sosiolog, men er mest kjent for å ha laget humorprogrammer på TV og radio: Lille Lørdag, Åpen post, Uti vår hage, Team Antonsen, Tazte Priv og Brille. Han har også stått bak populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge (våren 2020) på NRK. Han har også skrevet flere bøker, holder stadig foredrag og driver med improvisasjonsteater.

Foredrag:

Hvorfor er "late og bortskjemte" nordmenn så produktive?

Ifølge mainstream økonomisk teori skulle nordmenn være blant verdens dårligste ansatte. Likevel er norske arbeidstagere blant verdens mest produktive og ettertraktede arbeidstagere. Hva er det med det norske samfunn og norsk arbeidsliv som gjør at folk presterer så bra? Og hva kan ødelegge for den norske produktiviteten?

 • Hvorfor er det vanskelig for hver og en av oss å se hva som er bra for næringslivet som helhet?
 • Hvordan hjelper velferdsstaten den kapitalistiske økonomien - heller enn å bremse den?
 • Om hva du kan gjøre for å motivere - og demotivere – ansatte

Les mericon
Liz Wiseman
Liz Wiseman
Forsker og forfatter

Liz Wiseman er forsker og rådgiver for ledere rundt om i verden. Blant hennes klienter er Apple, Disney, Google og Microsoft. Wiseman er rangert som en av de ypperste ledelsestenkerne på global basis av Thinkers50. Hun har gjennomført forskning på lederskap og kollektiv intelligens, og skriver blant annet for Harvard Business Review og Fortune. Tidligere var hun global leder for HR i Oracle, og er jevnlig gjesteforeleser på Stanford University. Blant Wisemans bokutgivelser kan nevnes Multipliers: How the Best Leaders Makes Everyone Smart og Rookie Smarts: Why Learning Beats Knowing in the New Game of Work.

Foredrag:

Are you a genius, or a genius-maker? (in English)

Dersom virksomheten din hadde hatt tilgang til hele den kollektive intelligensen til enhver tid, hva kunne den fått til da? Wiseman dypdykker i forskningen bak boken Multipliers, og du kan oppdage de positive og lønnsomme effektene «Multipliers-ledere» har på virksomheter og organisasjoner. Dette er lederne som forsterker kunnskap, får idéer til å flyte hos kolleger og får mer fra andre mennesker.

 • Få innsikt i de fem faktorene i konseptet «Multipliers»
 • Identifiser hvordan ledere ved uhell reduserer andre ved sin adferd («diminishers»)
 • Taktikker å benytte for å håndtere en sjef som har en «reduserende væremåte»


Les mericon
Marte Kopperstad
Marte Kopperstad
Head of Products and Development i Nordea

Marte Kopperstad er leder for produkter og forretningsutvikling i Personal Banking i Nordea. Hun er en del av Nordeas ledergruppe
for området Personal Banking, og brenner for digital transformasjon i banknæringen. Kopperstad har jobbet i finansindustrien og hatt
ulike lederposisjoner i 20 år. Hun var en del av designteamet som jobbet med å transformere Nordea og gå over til agile arbeidsmåter,
og har hatt ulike lederposisjoner i bankens nye, agile organisering. Kopperstad har stor tro på at agile arbeidsmåter skaper fornøyde
medarbeidere og fornøyde kunder, og dermed også driver sterke forretningsresultater.

Foredrag:

«Agil» - det handler om mennesker og lederskap

Nordea opererer på tvers av fire land, fire forretningsområdet og utvikler digitale løsninger for 9 millioner kunder. Deres agile transformasjon har vært en reise for å endre kultur og lederskap.

 • Gi retning, stol på teamene
 • Teamsammensetning er avgjørende
 • Individene i teamene
 • Tjenende ledelse
 • Agil – kaos eller lykke? Hvordan driver det forretningsresultater?


Les mericon
Gry Gulbrandsen
Gry Gulbrandsen
Kultur-, Arrangement- og Kompetanseansvarlig Gyldendal ASA

Gry Gulbrandsen har jobbet mange år med organisasjonsutvikling, fag, folk og kultur i henholdsvis Gyldendal og SAS. Hun har hatt
mange ulike roller innen HR. Fra 2016 jobbet hun tett sammen med ny konsernledelse med ansvar for en rekke tiltak for å konkretisere
og legge grunnlag for realisering av målene i strategien. Gulbrandsen er i gang med Executive Master of Management på BI og har
fra tidligere utdannelse innen blant annet arbeids- og organisasjonspsykologi, personalledelse og er også sertifisert Scrum Product
Owner.

Foredrag:

Fra tradisjonell forlegger til digital tjenesteleverandør

Gyldendal er for de fleste nok mest kjent for å utgi bøker og litteratur, men visste du at over 30 % av omsetningen er digital? Konsernet er i en stor omstillingsprosess. De skal videreutvikle og forbedre det man gjør i dag, men skal også ta skrittet over til helt nye prosesser og utvikle nye tjenester. Hør hvordan de har engasjert og involvert alle medarbeiderne i dette omstillingsarbeidet.

 • Nytt fokus, nye rutiner, nye kompetanser og nye arbeidsformer
 • Erfaringer med lean startup, scrum, kanban og agile teams
 • One size doesn’t fit all

Les mericon
Martin Schütt
Martin Schütt
Gründer og partner i Askeladden

Martin Schütt er utdannet siviløkonom ved NHH, ble Årets innovatør i E24s Ledertalentene 2019, NHH Alumni of the Year 2019 og på Kapitals liste over 40 under 40 i 2019. Han hoppet av en lynkarriere i McKinsey og startet sammen med fem partnere selskapsfabrikken Askeladden & Co i 2016. Sammen med sine medgründere - Askeladder - har de bygget eventyr som Cutters, Dr.Dropin, Squeeze, Verd Begravelse, Olio og sist ut tannhelsekjeden Blid.

Foredrag:

Buzzwords, unicorns og knuste drømmer: Dødelige innovasjonsmyter og hvordan takle de

Askeladden står bak nye konsepter som Cutters og Dr. Dropin. Schütt deler hvordan de går frem for å bygge selskaper som blir lønnsomme eventyr.

 • Myter og fallgruver det er lett å gå i når man skal drive med innovasjon.
 • Få økt skepsis til buzzwords, hype og etablerte sannheter


Les mericon
Tove Selnes
Tove Selnes
HR Direktør i Storebrand

Tove Selnes er en erfaren HR-leder og jurist, som har arbeidet med ledelse og HR i tech- og finansbransjen. Selnes har hatt lederstillinger i Opera Software, Eltel og Avinor, før hun begynte i Storebrand som HR-direktør i 2015. Hun har omfattende styreerfaring og er for tiden styreleder i HR Norge.

Les mericon
Kristin Jess Rodin
Kristin Jess Rodin
Skuespiller

Kristin Jess Rodin er skuespiller, best kjent fra «Neste sommer» «Hvite gutter» og «Unge lovende». Hun har vært tilknyttet Det Andre Teatret i Oslo siden 2011, og spilt improviserte forestillinger der. I tillegg har Jess Rodin flere ganger bidratt i Lørdagsrådet på NRK P3.

Les mericon
Espen Rostrup Nakstad
Espen Rostrup Nakstad
Assisterende helsedirektør

Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Han har hatt en fremtredende rolle under håndteringen av koronapandemien. Nakstad har medisinsk doktorgrad og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. I tillegg er han utdannet jurist, og har skrevet lærebok om beredskap og kriseledelse.

Les mericon
Henrik Syse
Henrik Syse
Filosof, forfatter og forsker

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker. Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor II ved Bjørknes Høyskole. Han foreleser ellers ved bl.a. BI, Forsvarets Høgskole, Menighetsfakultetet og Universitetet i Oslo.

Les mericon
Helle Øverby
Helle Øverby
Stabsdirektør for mennesker og teknologi

Helle Øverbye er stabsdirektør for mennesker og teknologi i Innovasjon Norge. Hun er utdannet sivilingeniør, og begynte sin karriere som IT-konsulent. Hun ble raskt mer opptatt av hvordan vi bruker teknologi enn hvordan vi lager den. Øverbye har siden jobbet med organisasjonsutvikling og endring, enten fra utsiden som konsulent eller fra innsiden i ulike senior HR-roller. I 2015 begynte hun som HR-direktør i Aftenposten, der hun raskt ble involvert i å samle kommersielle- og teknologimiljøer på tvers av flere aviser. Hun var tidligere konserndirektør for HR og Kommunikasjon i NHST Media Group.

Les mericon
Thina Margrethe Saltvedt
Thina Margrethe Saltvedt
Sjefsanalytiker

Thina Margrethe Saltvedt er sjefsanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Hun deltar også i Klima- og Miljøministerens Klimaråd. Saltvedt startet som makroanalytiker i Nordea Markets i slutten av 2006. Etter hvert fikk hun ansvar for makroteamets syn på oljeprisen og energimarkedet. Før hun startet i Nordea jobbet hun i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Saltvedt har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.

Les mericon
Russell Raath
Russell Raath
President i Kotter International

Russell Raath er president i Kotter International og har et nært og årelangt samarbeid med styreleder John Kotter. Han er ansvarlig for å lede innovasjon i Kotter og jobber med store og komplekse transformasjoner. Raath er opprinnelig fra Zimbabwe, og studerte jus og næringsliv på Nelson Mandela University. I tillegg har han studert atferdsvitenskap ved Columbia University, og er nå en del av det rådgivende styret ved Nelson Mandela Business School. Før Raath ble en del av Kotter International jobbet han i Deloitte, og ble senere Senior Vice President ved Bank of America.

Foredrag:

It’s time to change how we lead change (in English)

Konteksten vår er preget av mer drastisk endring enn vi noen gang har opplevd. På mange områder gjør vi store fremskritt, samtidig som vi navigerer i ekstrem usikkerhet og uforutsigbarhet. Imidlertid har de færreste av oss lett for å omfavne endring. Når vi endrer oss er det vanligvis resultatet av gradvis tilpasning heller enn av vi aktivt leder endringen. Raath spår at evnen til å lede endring og tilpasse seg raskt vil være den nye superferdigheten for fremtiden.

 • Hva er de viktigste behovene for de fleste mennesker når vi opplever drastisk rask endring?
 • Hva betyr dette for ledere av virksomheter?

Les mericon
Elham Binai
Elham Binai
Nordisk HR-direktør i Adecco Group

Elham Binai er nordisk HR-direktør i Adecco Group. Hun er utdannet innen business, organisasjonspsykologi og journalistikk fra Storbritannia. Binai har bred erfaring fra HR-, rekrutteringstjenester og organisasjonsutvikling, både som konsulent og på ledernivå. Før hun startet i Adecco jobbet hun i IT- og teknologibransjen. Videre har Binai vært internasjonal frilansjournalist i mange år, med spesiell oppmerksomhet på politikk og internasjonale relasjoner.

Les mericon
Morten Müller-Nilssen
Morten Müller-Nilssen
Konserndirektør organisasjon og stab i Vy

Morten Müller-Nilssen er konserndirektør for organisasjon og stab i Vy-konsernet. Han har arbeidet i Vy - tidligere NSB - siden 2015, og er særlig opptatt av organisasjonsendring og -utvikling i konsernets arbeid med å tilpasse seg en ny transportsektor. Tidligere har Müller-Nilsen vært HR-direktør i Statkraft, administrerende direktør i et konsulentselskap og organisasjonsrådgiver i over 20 år. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo.

Les mericon

De viktigste temaene dreier seg om stadig å håndtere endringer, utforske nye ledelses- og arbeidsformer, og hvordan vi sammen kan utforme en ny fremtid. Vi har allerede endret arbeidsmønstre og måten vi jobber på. Hvordan vil alt dette utvikle seg fremover?

I år vil HR Forum gå over tre halve dager, og alle deltar digitalt. Det faglige programmet starter hver dag kl. 09:00 og vil vare til ca. kl. 13:00.

Har du ikke mulighet til å delta alle dager «live»?
Fortvil ikke – du får tilgang til alt innholdet i hele to uker etter gjennomføringen. Du kan få med deg det du ikke rakk, eller se spesielt gode foredrag på nytt.

Priser
Periode Medlem Ikke-medlem
Ordinær pris 4900 8400
Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer
Antall deltakere Rabatt
4-6 deltakere 20%
7-9 deltakere 35%
10 eller flere 50%

Deltar flere enn tre fra samme virksomhet, gir vi rabatt på deltakeravgiften. Meld deg på konferansen individuelt. Endelig rabatt trekkes fra når konferansen faktureres og vi har oversikt over hvor mange som deltar fra din virksomhet.

Er du ikke medlem? Les mer om medlemskap og fordeler her.


Ønsker din virksomhet å markedsføre seg i forbindelse med HR Forum 2020?

Den digitale plattformen vil gi dere en fin mulighet til profilering og knytte kontakt med deltakerne. Er du interessert i å få mer informasjon om mulighetene, ta kontakt med Kjetil på tlf: 91595630 eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

Grupperabatt for virksomhetsmedlemmer

Ta med deg kollegaer! Når flere enn tre fra samme virksomhet deltar, får du rabatt.