Hvorfor leter vi etter introverte ferdigheter hos ekstroverte folk?

På finn.no ligger det i dag noen tusen stillingsutlysninger hvor de søker etter fremoverlente og utadvendte mennesker til selskapene sine. Typiske begreper vi assosierer med ekstroverte personer. Utfordringen er at de i samme stillingene leter etter kreativitet og noen som er gode på problemløsning. Ferdigheter introverte gjerne er bedre på. Så hvem ser man egentlig etter?

Det skjer noe viktig med oss når vi runder 30. For det er i dette tidsrommet at forskningen forteller oss at vår personlighet setter seg. Da har den endret seg, møtt livserfaringer, og modnet. Og så er den visstnok relativt solid deretter livet igjennom. Og vi er veldig opptatt av dette med personlighet, for det kan ha mye å si for hvordan vi liker å jobbe, hvordan vi reagerer på det vi opplever, og ikke minst, hvordan vi er i samspill med andre mennesker.

I 2013 dukket boka Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop talking, opp i hyllene hos bokhandlere, og ble en viktig utfordrer til mange av stereotypiene som ligger til grunn for både antakelser rundt suksess, ledelse, HR-faget og mye annet. Forfatteren var Susan Cain, og noe av det viktigste hun gjorde var å gi oss et bedre bilde på hvem den introverte personen er.

Fra karakter til personlighet

For Cain handlet de syv årene det tok å skrive Quiet like mye om å forstå seg selv som introvert, som å forstå hvordan vi gjorde ekstroversjon til «suksesstrekket» i vestlig kultur. For introverte trekk, som dyp tenkning og refleksjon finner vi tegn på i verk som er flere tusen år gamle. Så hva skjedde?

Cain finner svar et sted tidlig ute i 1900-tallet, hvor USA endret seg fra å legge vekt på karakter til personlighet. Det handlingsrettede individet, som evnet å ta plass, ble i større og større grad et mål for mange. Suksesshistorier som Dale Carnegie, med boken How to make friends and influence people, som fremdeles er en bestselger, banet vei. Det skulle fremdeles ta noen år før vi fikk nok forskning på personlighet til å sette gode ord på dette, men i dag er ekstroversjon og introversjon kjente begreper. Som i Statene, har vi også her til lands i stor grad kjøpt myten om at ekstroversjon er bildet på suksess. Men hvor mye av dette skyldes at vi tror vi ser noe i ekstroverte som egentlig ikke er der?

Introvert eller ekstrovert?

Noe forenklet kan vi si at der hvor den ekstroverte trenger mennesker rundt seg og på mange måter henter energi når de er i rampelyset, trenger den introverte ro og mulighet til å prosessere inntrykkene. Se for deg to musikere som begge elsker å levere på scenen. Etter konserten er det ikke tvil for den ene at nå er det plass til enda mer tid med fansen og venner, mens den andre er tilbake på hotellrommet før siste publikummer er ute av arenaen. Begge to kan sette like stor pris på sine fans og sitt virke, men de er ulike i hva de trenger for å lade batteriene etterpå.

Oversikten under gir et snapshot på hvordan introverte og ekstroverte kan skille seg fra hverandre.

Introvert

Ekstrovert

Få, men nære, venner
Indre fokus: «Hva om…»

 • Lytter mer enn de prater
 • Tenker før de snakker
 • Foretrekker én oppgave om gangen
 • Ofte litt roligere tempo, og klar bevissthet rundt oppgaven
 • Gode på konsentrasjon
 • Penger og status er mindre viktig

Raske på å fatte beslutninger
Ytre fokus: «Hva er…»

 • Liker å gå raskt i gang med oppgaver
 • Heller mot multitasking og tar gjerne større risiko
 • Får et kick av å jage penger og status, eller andre eksterne belønninger


Det er klart, bildet er jo mer nyansert enn dette. For eksempel befinner noen seg et sted på midten, kjent som ambivert.

Derfor trenger du introverte på laget

De siste årene har forskjellen på introverte og ekstroverte blitt mer kjent, mye takket være arbeidet til Cain. I jobbsammenheng handler det om å forstå hvordan vi hjelper medarbeidere å fungere best mulig. Hvis opptil halvparten av de ansatte er introverte, kan vi gjøre mer skade enn nytte når vi insisterer på kontorlandskap over cellekontorer.

Eller hva med møtestrukturer som passer ekstroverte som elsker å ta plass helt perfekt, men leder til at de introverte ikke får tid til å prosessere tankene sine godt nok, eller kanskje ikke får plass i det hele tatt. Hvis du noen gang har sendt en møteinnkallelse uten en klar agenda (eller mottatt en), så har du heller ikke gitt en god mulighet til å kunne forberede seg. Det kan fungere fint for ekstroverten som gjerne tenker høyt. For introverten derimot, som grubler, gjerne med litt ekstra tid, før han eller hun snakker, er det en dårlig løsning.

Og vi alltid ha grupper eller team til å løse en oppgave? Cain går så langt som å beskrive vår hang til gruppearbeid som The New Groupthink. Det er passende, for velger vi å jobbe hovedsakelig etter ekstrovert mønster, blir også resultater og beslutninger begrenset. Dette er ugunstig for alle parter. Morten T. Hansen som også kommer på HR Forum 2020, tar til orde for at samarbeid kun bør forekomme når oppgaven krever det, og det vil gi et bedre resultat enn om man jobber alene. I dag er sjelden ideen om grupper og samarbeid utfordret. Kanskje bør den bli det litt oftere. Et resultat kan blant annet være at du får mer kreative og innovative ideer, og bedre løsninger på komplekse problemer. I hvert fall om vi tror på forskningen.

Og nei, det er ikke sånn at vi alltid kan spotte personlighetstrekkene hos andre. Det er lett å gi svart/hvitt-beskrivelser i en artikkel, men virkeligheten er mer kompleks. Både ekstroverte og introverte trenger muligheten til å ha fristeder (enten fysiske eller mental) hvor de kan hente seg inn. Cain forteller blant annet om Free Trait Theory, eller idéen om at vi selv med en tydelig base i introversjon eller ekstroversjon, har en del frihetsgrader å spille på, og vi kan bli gode på å spille begge roller. Dette kommer godt med, men i et velfungerende arbeidsmiljø er det essensielt at det også er lagt opp til at man i større grad kan være seg selv.

It’s not that I’m so smart. It’s that I stay with the problem longer

Albert Einstein

COVID-19 + introvert = sant… eller?

Situasjonen vi er i gjør at vi ikke helt kommer unna COVID-19, også når vi snakker om personlighetstrekk og hvordan de påvirker oss og andre. Om du med litt forståelse for introverte tenker at dagens situasjon for de som jobber på hjemmekontor må være ideell, så er det du ikke alene. Men, du har heller ikke rett. Er du introvert og har virkelig funnet en god rytme i arbeidshverdagen, er det sannsynlig at du har kjent enda mer på at den nå er snudd på hodet, enn dine ekstroverte kolleger. Der kommer deres evne til å ta ting litt mer på sparket til sin rett. Det som er mer alvorlig, viser fersk forskning, er at introverte er mer utsatt for depresjon under COVID-19. De spør mindre om hjelp, og koblet med hjemmekontor er det plutselig veldig lett å bli isolert. Derfor er det ekstra viktig at man som kollega og leder følger hverandre opp. Selv om man er introvert, har man fremdeles et behov for å bli sett og hørt.

Noen tanker til slutt for ledere

Husk at minst en tredjedel av medarbeiderne dine faktisk er introverte, og ha det i mente når du når du organiserer måten dere arbeider på i virksomheten. At ikke alle syns det er fantastisk med kontorlandskap, festligheter under lunsjen eller team-building øvelser. Det er bare sånn de er satt sammen. Studier viser for eksempel at de opplever lyder høyere enn ekstroverte. Tenk på hva det betyr i høylytte møter eller kontorlandskap. Ikke ta det personlig, men gjør det du kan for å bruke styrkene deres i stedet. Komplekse problemer, strategiske tenkning og evnen til å se feilskjær andre ikke får med seg – du har en enorm fordel med introverte på laget her.

Og ta lærdom av forskning vi har tilgjengelig.

 • Brainstorming fungerer best elektronisk eller skriftlig, og når individuelle ideer kan samles inn først.
 • Proaktive medarbeidere presterer bedre med introverte ledere, enn med ekstroverte eller karismatiske ledere.
 • Der ekstroverte kan få et kick av eksterne belønninger, reagerer introverte mindre, rent biologisk. Så finn andre måter å trigge drivkreftene på.
 • Og i tiden vi befinner oss i – tross manges umiddelbare slutning, så sliter faktisk introverte mer under COVID-19 enn ekstroverte. Husk å følge opp.

For introverte, kan følgende spørsmål i følge Susan Cain være et godt utgangspunkt for refleksjon rundt nåværende, eller fremtidig arbeidssituasjon:

 • Er dette en jobb som lar meg være meg selv?
 • Kan jeg bruke tid på aktiviteter som passer meg (som for eksempel å lese, tenke strategisk, skrive, gjøre research)?
 • Har jeg tilgang på mitt eget arbeidsområde, eller må jeg hanskes med et kontorlandskap?
 • Hvis jeg ikke har tilgang på et fristed, vil jeg ha tid nok utenfor jobb til å hente meg inn igjen?


Send inn dine egne spørsmål til Susan Cain!

Under konferanser kommer hun til gå gjennom spørsmål som er sendt inn på forhånd. Ikke gå glipp av denne muligheten. Har du lyst til å stille Susan Cain et spørsmål, kan du bruke denne lenken.

Referanser:

Cain, S. (2013). Quiet: The power of introverts in a world that can’t stop talking. Broadway Books

Hansen, M. T. (2009). Collaboration. How leaders avoid traps, create unity, and reap big results. Harvard Business Press: Boston, Massachussetts

Wei, M. (2020). Social Distancing and Lockdown – An Introvert’s Paradise? An Empirical Investigation on the Association Between Introversion and the Psychological Impact of COVID19-Related Circumstantial Changes: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.561609/full