Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv?

I løpet av første halvdel av 2020 har vi erfart hvordan tradisjonelle tilnærmelser til lederskap har blitt satt på prøve. Arbeidslivet slik vi kjenner det er i endring, og det stilles krav til nye lederferdigheter og kompetanse.

Merete Hverven HRF

Fremtidens arbeidsliv er et av temaene på årets HR Forum i november. Merete Hverven, Konserndirektør i Visma, kommer for å snakke om hva som kreves av ledere fremover.

Du kommer fra stillingen som HR-direktør i Visma og nå sitter du som konsernsjef i samme selskap, hvordan har denne reisen vært?

Den har uten tvil vært en av de mest lærerike og spennende reisene jeg har vært med på. Siden jeg startet i 2011 har Visma gått fra å være en forholdsvis liten aktør på markedet til å bli ett av europas største software-hus med nesten 12000 ansatte.

Overgangen fra HR-direktør til CEO har gått gradvis. Den dagen jeg formelt fikk overlevert stafettpinnen hadde jeg hatt gleden av å jobbe tett med store deler av virksomheten og ledergruppen både som CHRO, og senere visekonserndirektør i lang tid allerede. Dette tror jeg har vært helt avgjørende for å lykkes i rollen som CEO.

Hva er de viktigste erfaringene du har fra HR som du har tatt med deg inn i topplederrollen?

Bakgrunnen fra HR har nok gjort meg ekstra bevisst på betydningen av menneskene våre, og viktigheten av å ha rett person på rett plass. Dette er en forutsetning for å kunne skape verdi for virksomheten. Klarer man å sikre at våre ansatte får frem sitt fulle potensiale gjennom å engasjere og utvikle dem, så kommer man veldig langt.

På HR Forum skal du snakke om hva som kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv. Hvilke tanker har du om fremtidens arbeidsliv?

Jeg tror det siste halve året har skapt flere varige endringer for arbeidslivet, men det er samtidig mye usikkerhet knyttet til tiden som kommer. Digitalisering vil bli stadig viktigere, det samme vil frihet og fleksibilitet for den enkelte ansatte. Organisasjoner vil sannsynligvis blir løsere, og de som klarer å tilpasse seg raske endringer vil ha en stor fordel.

Hvordan ser du for deg HR sin rolle i fremtidens arbeidsliv?

HR sin viktigste rolle vil fortsatt være å bidra til verdiskapning gjennom menneskene våre, og sikre at vi tiltrekker, ansetter, utvikler og beholder de riktige medarbeiderne, men måten dette gjøres på vil sannsynligvis endres. HR bør spille en sentral rolle i å skape kulturer som er både åpne og i stand til å drive endring. I tillegg bør HR støtte lederne våre i de utfordringer som melder seg med den nye arbeidshverdagen og det å lede på avstand i større grad.

Hvilke elementer er det som definerer suksessrike ledere?

Når man ser på hva som skiller suksessrike ledere fra resten, er det særlig 4 sentrale egenskaper som går igjen:

  • Å kunne ta raske beslutninger på en overbevisende måte
  • Å engasjere og få med seg mennesker
  • Å tilpasse seg skiftende omgivelser på en rask og effektiv måte
  • Å levere pålitelig
Forside HR Form 2020 - Digitalt

På HR Forum 11. - 13. november kommer Merete Hverven med foredraget "Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv?"
Les mer om HR Forum og se program og påmelding her.